רשימת משתתפים בISRAKIDS - CHALLENGE ISRAMAN 2024

שם פרטישם משפחהמקצהשנת לידהמגדרמדינהמועדוןמספר חזהDocuments Status
almogzioniISRAKIDS ריצה 2 ק"מ15/09/2011maleישראל2003אישור רפואי: לא נדרש/התקבל
AlonVinterISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה26/03/2011maleישראל3021אישור רפואי: תקין
AvshalomLahav BiggerISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה23/12/2010maleישראל3014אישור רפואי: תקין
AyalaEdriISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה18/01/2011femaleישראל3027אישור רפואי: תקין
BarPelegISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה11/10/2010maleישראל3017אישור רפואי: תקין
EinavShacharISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה26/05/2011maleישראל3028אישור רפואי: תקין
EitanFellnerISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה31/07/2011maleישראל3016אישור רפואי: תקין
ISRAKIDS אקוותלון 100 מ' שחייה / 1 ק"מ ריצה2/4/12femaleישראלגליל מערבי1011אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
ISRAKIDS אקוותלון 100 מ' שחייה / 1 ק"מ ריצה5/5/12femaleישראלגליל עליון1008אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
ISRAKIDS אקוותלון 100 מ' שחייה / 1 ק"מ ריצה6/2/14femaleישראלגליל מערבי1010אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
ISRAKIDS אקוותלון 100 מ' שחייה / 1 ק"מ ריצה8/22/14maleישראלגליל מערבי1009אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
ISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה1/11/10femaleישראלגליל עליון3030אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
ISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה11/17/11maleישראלגליל מערבי3034אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
ISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה2/22/10maleישראלגליל מערבי3032אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
ISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה3/14/11maleישראלגליל מערבי3031אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
ISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה3/28/10femaleישראלגליל מערבי3033אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
ISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה4/27/07maleישראלעוטף ישראל3029אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
ISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה5/12/11femaleישראלגליל מערבי3035אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
ISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה7/24/12maleישראלגליל מערבי3036אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
ISRAKIDS ריצה 2 ק"מ11/22/11femaleישראלגליל עליון2007אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
ISRAKIDS ריצה 2 ק"מ5/16/11femaleישראלעוטף ישראל2004אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
ISRAKIDS ריצה 2 ק"מ6/11/10maleישראלעוטף ישראל2005אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
ISRAKIDS ריצה 2 ק"מ6/2/11femaleישראלגליל עליון2008אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
ISRAKIDS ריצה 2 ק"מ9/30/08maleישראלעוטף ישראל2006אישור רפואי: לא התקבלו קבצים
EyalFishman ISRAKIDS אקוותלון 100 מ' שחייה / 1 ק"מ ריצה26/08/2013maleישראל1007אישור רפואי: תקין
GadiBarISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה25/03/2011maleישראל3018אישור רפואי: תקין
GidonZurISRAKIDS אקוותלון 100 מ' שחייה / 1 ק"מ ריצה01/03/2013maleישראל1012אישור רפואי: תקין
IdoEdriISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה09/05/2009maleישראל3026אישור רפואי: תקין
ItaiAvniISRAKIDS אקוותלון 100 מ' שחייה / 1 ק"מ ריצה29/10/2012maleישראל1003אישור רפואי: תקין
ItaiShwarzmanISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה12/04/2009maleישראל3010אישור רפואי: תקין
Itamar MosheHalevyISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה17/02/2012maleישראל מכבי ירושלים3024אישור רפואי: תקין
ItayCohenISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה20/11/2008maleישראלThe Buttons3002אישור רפואי: תקין
ItayPirogovskyISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה14/01/2010maleישראלמעוז טריאתלון3005אישור רפואי: תקין
LennyKatsISRAKIDS אקוותלון 100 מ' שחייה / 1 ק"מ ריצה04/07/2013maleישראל1001אישור רפואי: תקין
LiriBitanISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה17/06/2009maleישראלThe Buttons3004אישור רפואי: תקין
MATANMELZERISRAKIDS אקוותלון 100 מ' שחייה / 1 ק"מ ריצה15/11/2012maleישראל1004אישור רפואי: תקין
MAYASTEINISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה25/03/2011femaleישראלroad runner3001אישור רפואי: תקין
michaelshalomISRAKIDS אקוותלון 100 מ' שחייה / 1 ק"מ ריצה12/01/2013maleישראלroad runner1000אישור רפואי: תקין
MichaelShalomISRAKIDS ריצה 2 ק"מ12/01/2013maleישראלroad runner2000אישור רפואי: תקין
MilesBaranesISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה18/12/2010maleישראל3023אישור רפואי: תקין
NoamCatanISRAKIDS ריצה 2 ק"מ26/09/2014femaleישראל2001אישור רפואי: לא נדרש/התקבל
NOGALODEISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה06/07/2009femaleישראלThe Buttons3003אישור רפואי: תקין
OfekAdomiISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה28/10/2008maleישראל3022אישור רפואי: תקין
OmerMELZERISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה27/11/2008maleישראל3011אישור רפואי: תקין
ORAVGILISRAKIDS אקוותלון 100 מ' שחייה / 1 ק"מ ריצה22/05/2015femaleישראל1002אישור רפואי: תקין
OsherEdriISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה21/04/2007maleישראל3025אישור רפואי: תקין
RonLibermanISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה16/09/2010maleישראל3006אישור רפואי: תקין
RotemGonenISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה22/01/2011femaleישראל3015אישור רפואי: תקין
StavSternISRAKIDS אקוותלון 100 מ' שחייה / 1 ק"מ ריצה09/12/2012femaleישראל1006אישור רפואי: תקין
TalBronsteinISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה20/11/2010maleישראל3008אישור רפואי: תקין
TalNissimISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה18/05/2010maleישראל3013אישור רפואי: תקין
TamirBen DavidISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה22/12/2011maleישראל3007אישור רפואי: תקין
UriyaGinatISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה26/04/2011maleישראל3020אישור רפואי: תקין
YairBarISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה24/02/2009maleישראל3009אישור רפואי: תקין
yarinnaorISRAKIDS ריצה 2 ק"מ11/10/2014maleישראל2002אישור רפואי: לא נדרש/התקבל
YoavLupoISRAKIDS אקוותלון 300 מ' שחייה / 2 ק"מ ריצה18/04/2012maleישראלMAOZ TRIATHLON3000אישור רפואי: תקין
YuvalSelaISRAKIDS אקוותלון 100 מ' שחייה / 1 ק"מ ריצה10/19/14femaleישראלגליל מערבי1005אישור רפואי: תקין