רשימת משתתפים במרוץ סביון 2024

שם פרטישם משפחהמקצהמדינהמועדוןמספר חזה
ינאיניצן10 ק"מ - תחרותיישראל407
אמירבנדט10 ק"מ - תחרותיישראל372
דנירוזין10 ק"מ - תחרותיישראל373
שירבנימין5 ק"מ - תחרותיישראל1325
איתןמנור5 ק"מ - תחרותי1326
חייםבית יעקב10 ק"מ - תחרותיישראל374
rambaruchi10 ק"מ - תחרותיישראל375
טלאטקס10 ק"מ - תחרותיישראל376
בראלמקייס10 ק"מ - תחרותיישראל411
ארילוזוןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2569
רפאללוזוןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2607
נינהלוזוןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2608
יעליוסף5 ק"מ - תחרותיישראל1327
אלייוסף5 ק"מ - תחרותיישראל1328
יובליוסף10 ק"מ - תחרותיישראל377
תומרדסה10 ק"מ - תחרותיישראל387
אלעדלוי10 ק"מ - תחרותיישראל378
שובלשרון5 ק"מ - תחרותיישראל1330
כפירברזילי5 ק"מ - תחרותיישראל1329
עמיאלשפר5 ק"מ - תחרותיישראלAN runners1005
YosefCohen5 ק"מ - תחרותיישראל1331
רובינתאי10 ק"מ - תחרותיישראל379
דנימזרחי10 ק"מ - תחרותיישראל380
יונתןלנדס10 ק"מ - תחרותיישראל381
ליניניו10 ק"מ - תחרותיישראלXtrim142
ShukiGabay10 ק"מ - תחרותיישראלShalev Brosh's Runners133
אורריינהרץ10 ק"מ - תחרותיישראל382
נמרודברונר10 ק"מ - תחרותיישראל383
ארזסופר10 ק"מ - תחרותיישראל384
adihatan10 ק"מ - תחרותיישראל385
maoradar10 ק"מ - תחרותיישראל461
קטיהנדיב5 ק"מ - תחרותיישראל1413
אורןנדיב5 ק"מ - תחרותיישראל1332
עמרירכלבסקי10 ק"מ - תחרותיישראל386
MarkKushnir10 ק"מ - תחרותיישראל503
נגהרובינשטיין10 ק"מ - תחרותיישראל443
nirkaru10 ק"מ - תחרותיישראל391
אתגר יםשאקי10 ק"מ - תחרותיישראל388
עידוקרצ'מר10 ק"מ - תחרותיישראלסודהסטרים239
אלעדבוזנאה5 ק"מ - תחרותיישראל1333
דןקבלרצ'יק5 ק"מ - תחרותיישראל1334
MaytavEinhorn10 ק"מ - תחרותיישראלAdidas Runners Tel Aviv114
JonathanBellish10 ק"מ - תחרותיישראל389
Bernadette AprilCabaña5 km - competitiveישראל1000
גלעמבר10 ק"מ - תחרותיישראלAdidas Runners Tel Aviv115
דניאלשטרן10 ק"מ - תחרותיישראלAdidas Runners Tel Aviv113
יובלברק2 ק"מ תחרותיישראלroad runner2020
יוניברק2 ק"מ תחרותיישראל2081
אורןקאפח10 ק"מ - תחרותיישראל390
SIARHEIKUDRASHOU10 km - competitiveBelarus101
DanielGorlov10 ק"מ - תחרותיישראל392
דורוןזוברמן5 ק"מ - תחרותיישראל1335
אילמוסקל5 ק"מ - תחרותיישראל1367
דרורלניאדו5 ק"מ - תחרותיישראלרצי אורנית1236
ירוןבירן10 ק"מ - תחרותיישראל393
נתנאלקאבליון5 ק"מ - תחרותיישראל1357
שרוןמורדוך10 ק"מ - תחרותיישראלרצים עם לורנס283
זיורבני5 ק"מ - תחרותיישראל1336
חגיוגנפלד10 ק"מ - תחרותיישראל394
מיכלקולין10 ק"מ - תחרותיישראל395
ורדרחביהעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2570
דרורגרשון5 ק"מ - תחרותיסלקום - ליגה1119
יאןטולציס5 ק"מ - תחרותיסלקום - ליגה1118
אסףניסים5 ק"מ - תחרותיסלקום - ליגה1117
אילשרף5 ק"מ - תחרותיסלקום - ליגה1445
ישראלאשר5 ק"מ - תחרותיסלקום - ליגה1116
משהתמיר10 ק"מ - תחרותיישראל396
יחיעםוולף10 ק"מ - תחרותיישראל423
עמיתעזריאל10 ק"מ - תחרותיישראל417
סוניהיופה10 ק"מ - תחרותיישראל397
OdedGolan5 ק"מ - תחרותיישראל1338
דניאלחפץ כהן5 ק"מ - תחרותיישראל1337
GadyGolan10 ק"מ - תחרותיישראל398
ADIBILDNER10 ק"מ - תחרותיישראל399
לידוררז כהן5 ק"מ - תחרותיישראלTopRun1023
שירהאופנהיימר שמע5 ק"מ - תחרותיישראלToprun1024
רוניקמחזי5 ק"מ - תחרותיישראלToprun1025
אוריתליפשיץ5 ק"מ - תחרותיישראלToprun1026
אוהאליאס5 ק"מ - תחרותיישראל1339
רועיפרייבך10 ק"מ - תחרותיישראל401
גילכהן10 ק"מ - תחרותיישראל400
עוזרון10 ק"מ - תחרותיישראל414
אופיררתם5 ק"מ - תחרותיישראל1340
יניבסולקס10 ק"מ - תחרותיישראל466
שיראברמזון5 ק"מ - תחרותיישראל1341
אמירשיפרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2571
אלוןשיפרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2572
אריאלשיפרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2573
מילאןביטון2 ק"מ תחרותיישראל2132
אליגינדי2 ק"מ תחרותיישראל2093
יהונתןשמלצר2 ק"מ תחרותיישראל2082
עלמהשמלצר2 ק"מ תחרותיישראל2083
אוריגינדי2 ק"מ תחרותיישראל2094
עומרענבי5 ק"מ - תחרותיישראל1342
עודדמודריק5 ק"מ - תחרותיישראלJudge Do It1007
נירדקל10 ק"מ - תחרותיישראל459
גונידקלעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2588
לידקל2 ק"מ תחרותיישראל2108
ערןרביד10 ק"מ - תחרותיישראל402
אורןסגל10 ק"מ - תחרותיישראל403
תומרלבקוביץ10 ק"מ - תחרותיישראל525
‪omerabutbul‬‏5 ק"מ - תחרותיישראל1343
נדבארואץ5 ק"מ - תחרותיישראל1344
לידורארואץ5 ק"מ - תחרותיישראל1345
גיאקושט10 ק"מ - תחרותיישראל405
הראלקושט10 ק"מ - תחרותיישראל404
מאיהשלום5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1245
איילקדם5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1246
עמיתאשד10 ק"מ - תחרותיישראל406
יהודיתגולדנר5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1247
נועםטיילור5 ק"מ - תחרותיישראל1346
איתןטיילור2 ק"מ תחרותיישראל2153
עקיבאטיילורעממי אפרוחים 400 מטר ישראל3018
עמריזוהר10 ק"מ - תחרותיישראלShuStars137
נויגלר5 ק"מ - תחרותיישראל1347
בןגולדצימר5 ק"מ - תחרותיישראל1348
אדםרואימי10 ק"מ - תחרותיישראל485
אופירבוכניק5 ק"מ - תחרותיישראל1350
יאירבוכניק5 ק"מ - תחרותיישראל1349
אליבוכניקעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2574
בןצדקיהו2 ק"מ תחרותיישראל2084
לילךאורבך5 ק"מ - תחרותיבנק הפועלים - ליגה1049
רחלייהב ארליכמן5 ק"מ - תחרותיבנק הפועלים - ליגה1048
איתייושע5 ק"מ - תחרותיבנק הפועלים - ליגה1047
עינתיחיאל5 ק"מ - תחרותיבנק הפועלים - ליגה1046
מאירסילברמן5 ק"מ - תחרותיישראל1045
אברהםפרץ5 ק"מ - תחרותיבנק הפועלים - ליגה1044
עידןפרץ5 ק"מ - תחרותיבנק הפועלים - ליגה1043
אורןקרלמן5 ק"מ - תחרותיבנק הפועלים - ליגה1042
שמריתמלמד10 ק"מ - תחרותיישראל408
חיה רובנשטיין5 ק"מ - תחרותיישראלהפועל רצים בעבודה SAP1058
ירוןבן רחמים10 ק"מ - תחרותיIsle of Man409
עמיתטל10 ק"מ - תחרותיישראל600
אדיתגלבלום10 ק"מ - תחרותיישראלרצי קריית השרון256
שנירלוי10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני265
ציוןחן5 ק"מ - תחרותיישראלהפועל רצים בעבודה SAP1057
יעללופסקו10 ק"מ - תחרותיישראלrun positive130
אוהד צביוידר5 ק"מ - תחרותיישראל1351
נוגהוידר5 ק"מ - תחרותיישראל1352
דורוןאהרוני5 ק"מ - תחרותיישראל1353
עדיאמיגה2 ק"מ תחרותיישראלמעוז טריאתלון2032
נבובזה10 ק"מ - תחרותיישראל410
YahavWiesel10 ק"מ - תחרותיישראלGolden Tri121
LiranAmrany10 km - competitiveUnited StatesAdidas Runners Tel Aviv100
שירלינמירובסקיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
רועיזולטיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
RoeiShpigel5 ק"מ - תחרותיישראל1321
עוזשפיגל5 ק"מ - תחרותיישראל1354
יניבשמחי5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - בזק1096
יגאלנג'ר5 ק"מ - תחרותיישראלבזק - ליגה1020
שחרוידר10 ק"מ - תחרותיישראלליגה - בזק209
אביאביאב10 ק"מ - תחרותיישראלליגה - בזק210
גליהבלוםעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
עומרלביא10 ק"מ - תחרותיישראל422
ירדןגן אור2 ק"מ תחרותיישראלMAOZ TRIATHLON2013
דורוןויסברוד5 ק"מ - תחרותיישראל1355
IRINAKOVAL10 km - competitiveישראל102
SERGEYKOVAL10 ק"מ - תחרותיישראל412
ליהישמש2 ק"מ תחרותיישראלMAOZ TRIATHLON2011
יונתןמשה5 ק"מ - תחרותיישראל1356
אביבמשה2 ק"מ תחרותיישראל2085
אוהדוינר שיבי2 ק"מ תחרותיישראל2087
מאיהוינר שיבי2 ק"מ תחרותיישראל2088
נוגהגרבינר2 ק"מ תחרותיישראלMAOZ TRIATHLON2015
יעלבכר5 ק"מ - תחרותיישראל1375
רועיבכר2 ק"מ תחרותיישראל2086
דןנצר2 ק"מ תחרותיישראלמעוז טריאתלון2033
יואבלופו2 ק"מ תחרותיישראלMAOZ TRIATHLON2012
ראםברוך2 ק"מ תחרותיישראלמעוז טריאתלון2034
uripeeri10 ק"מ - תחרותיישראל413
אריבן דוד2 ק"מ תחרותיישראל2106
אלהטייב2 ק"מ תחרותיישראל2089
דןטייב2 ק"מ תחרותיישראל2090
ברקפרייברג5 ק"מ - תחרותיישראלמשטרת ישראל1204
משהלטי10 ק"מ - תחרותיליגה - חברת חשמל דרום214
ירוןלשם10 ק"מ - תחרותיליגה - חברת חשמל דרום213
דרורחשאי10 ק"מ - תחרותיליגה - חברת חשמל דרום212
שנירעדקי5 ק"מ - תחרותיליגה - חברת חשמל דרום1099
דרסואינגדאו5 ק"מ - תחרותיליגה - חברת חשמל דרום1098
אביבייך10 ק"מ - תחרותיליגה - חברת חשמל דרום211
חנןאוחיון5 ק"מ - תחרותיחברת חשמל דרום1097
עמיתברונר מרריעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלMAOZ TRIATHLONללא מספר וללא חולצה
אריאלמררי2 ק"מ תחרותיישראלMAOZ TRIATHLON2014
אמימרריעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2575
דןמרריעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
איתיפירוגובסקי5 ק"מ - תחרותיישראלמעוז טריאתלון1197
יבגניפירוגובסקי5 ק"מ - תחרותיישראל1358
נרקיסדוכס5 ק"מ - תחרותיPADAGIS1011
אורןיעיש10 ק"מ - תחרותיPADAGIS128
מיכאלקלמן10 ק"מ - תחרותיPADAGIS129
אלוןאילן2 ק"מ תחרותיישראל2092
מיהאילן2 ק"מ תחרותיישראל2091
AviFuks10 ק"מ - תחרותיישראל589
אווןצמחעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2592
זואיצמחעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2591
דניאלזכות5 ק"מ - תחרותיישראל1359
אמירשכטמן10 ק"מ - תחרותיישראל415
יהונתןשכטמן5 ק"מ - תחרותיישראל1360
יהלשכטמן2 ק"מ תחרותיישראל2095
יובלשכטמן2 ק"מ תחרותיישראל2096
רועיסביר10 ק"מ - תחרותיישראל416
RONITPRIEL10 ק"מ - תחרותיישראלרצי רעננה260
עופרשרגאי10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני266
רונןאייזיק5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - משמר1115
רונןאלימלך5 ק"מ - תחרותיישראלמשמר1205
גיליאמיתי5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - משמר1114
אשרבוכריס10 ק"מ - תחרותיישראלליגה - משמר217
אורבצלאל5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - משמר1113
גריברלוביץ10 ק"מ - תחרותיישראלליגה - משמר216
רוןדור5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - משמר1112
מיטלוקנין5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - משמר1111
נפתליזילבר5 ק"מ - תחרותיישראל1110
עדויקותיאל5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - משמר1109
רועיכהן5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - משמר1108
תומרסימן טוב5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - משמר1107
מנחםפיש5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - משמר1106
ליריתקאופמן לוי5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - משמר1105
שרוןשטנצלר5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - משמר1104
עודדשמעוני5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - משמר1103
עידושמש10 ק"מ - תחרותיישראלליגה - משמר215
נועהקופרברג2 ק"מ תחרותיישראל2097
Avielben yosef10 ק"מ - תחרותיישראל495
זהרשכטר10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני267
גליתחואזי10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני269
מאירטננבום10 ק"מ - תחרותיישראל418
רויתשטרן10 ק"מ - תחרותיישראל419
שמואלפז5 ק"מ - תחרותיישראל1361
ליאתלנג10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני268
עידוברוידאעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2576
יותםסיודמק5 ק"מ - תחרותיישראל1324
קרןסיודמקעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2577
בלהקוצ'וקעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
ינאיקוצ'וקעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
מירבכהן10 ק"מ - תחרותיישראלליגה מנהל ההספקה226
נירחי10 ק"מ - תחרותיישראל420
סערדגן5 ק"מ - תחרותיישראלMAOZ TRIATHLON1008
יעלבלום10 ק"מ - תחרותיישראל421
LeonRiabtsev2 ק"מ תחרותיישראלאתגרים חיפה2030
אופיראריאלי5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1248
רואיגולדנברג5 ק"מ - תחרותיישראל1362
רוןלב5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1249
מאיהמונטר5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1250
ליאוצמחעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2578
AdamArie10 ק"מ - תחרותיישראלLeikin Team125
אלישורץ10 ק"מ - תחרותיישראל424
סמיוןשימונוב10 ק"מ - תחרותיישראל426
דוברינקהשימונוב10 ק"מ - תחרותיישראל425
דנישימונוב2 ק"מ תחרותיישראל2098
יהודהפריידנברג10 ק"מ - תחרותי427
MichaelWaserman10 ק"מ - תחרותיישראלShalev Brosh's Runners135
אבנרכוכבי5 ק"מ - תחרותיישראל1365
דוידכוכבי5 ק"מ - תחרותיישראל1363
רבידקרקו5 ק"מ - תחרותיישראל1364
אפיצ10 ק"מ - תחרותיישראל428
אורןאשכנזי10 ק"מ - תחרותיישראלall-inRUN116
יואבכוכבי5 ק"מ - תחרותיישראל1366
אוריאלזמירי2 ק"מ תחרותי2099
אליהזמירי2 ק"מ תחרותי2100
BenNov10 ק"מ - תחרותיישראל429
קרןטבת10 ק"מ - תחרותיישראל431
איתיטבתעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2579
ViktorYamshchykov10 ק"מ - תחרותיישראל430
איילטבתעממי 100 מטר קטנטנים *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל4507
ליאורטבתעממי 100 מטר קטנטנים *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל4508
אוסטפימשציקוב2 ק"מ תחרותיישראל2101
נסטורימשציקובעממי אפרוחים 400 מטר ישראל3008
חןויינרוב10 ק"מ - תחרותיישראל349
יאירדניאל10 ק"מ - תחרותיישראל432
שימדניק5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - פרטנר1133
סבסטיאןבלוך5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - פרטנר1132
אליהולוי5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - פרטנר1131
איריסטסה5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - פרטנר1130
אורירמר5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - פרטנר1129
מיכאלגרינשטיין5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - משמר1102
נטעגרבינר2 ק"מ תחרותיישראלמעוז טריאתלון2035
שלומיקוזי10 ק"מ - תחרותיישראל434
נינהמשיח2 ק"מ תחרותיישראל2102
עמריויסברם לוי10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני270
הגרששוןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
הדרלהב10 ק"מ - תחרותיישראל433
אביהדולהעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
טלדניאל10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה156
גלית גוטמן דוד 10 ק"מ - תחרותיישראל435
לביאצוונג2 ק"מ תחרותיישראלמעוז טריאתלון2036
דינהגולן5 ק"מ - תחרותיישראל1368
LeonBarkan10 ק"מ - תחרותיישראל436
אוריבן חורין10 ק"מ - תחרותיישראל437
טראסיפיחין10 ק"מ - תחרותיישראל440
גביוייס10 ק"מ - תחרותיישראל438
שרוןגור-אריה10 ק"מ - תחרותיישראל439
אמליאברהםעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2580
תוםאברהםעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2581
נעמהצמחעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2582
נועהצמחעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2583
הללטלעזר5 ק"מ - תחרותיישראל1369
מיטלואקנין5 ק"מ - תחרותיישראלToprun1027
RobertSilverman10 ק"מ - תחרותיישראל470
מנישחק5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1251
מתןאליצור5 ק"מ - תחרותיישראלהפועל רצים בעבודה SAP1056
רונהשטיינמץ2 ק"מ תחרותיישראלסוהו טים2041
אינהעזריעממי 100 מטר קטנטנים *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלtheNteamללא מספר וללא חולצה
איתםעזרי2 ק"מ תחרותיישראלמעוז טריאתלון2037
ליאורבונדובסקי2 ק"מ תחרותיישראלPipman Team2019
יונתןקהתי5 ק"מ - תחרותיישראלמעוז טריאתלון1198
רםלשנובולסקי5 ק"מ - תחרותיישראל1370
שלישלום10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני271
איתן יגר10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני272
עינתיגר5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1252
זהבהכהן10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני273
אסנת הרמס5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1255
פאולכהן5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1254
דליהבליימן5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1253
ערןפרי10 ק"מ - תחרותיישראל444
עמיתזיסמן רביד5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1256
ירדנהמימון10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני274
גליתפוטרמן5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1257
פינימימון10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני280
קוביאליהו10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני275
בועזבילגורי10 ק"מ - תחרותיישראל338
רעותוסרמן10 ק"מ - תחרותיישראלShalev Brosh's Runners136
אודישטמר5 ק"מ - תחרותיישראל1371
גיאזלוף10 ק"מ - תחרותיישראלמועדון רצי תל-אביב233
סיוןאברמוביץ10 ק"מ - תחרותיישראל441
אלכסספיבק10 ק"מ - תחרותיישראל442
אליכהן5 ק"מ - תחרותיליגה - כלל ביטוח ופיננסים1100
עדיזגורסקי10 ק"מ - תחרותיישראל445
רותשחף10 ק"מ - תחרותיישראלמרתא238
עמריפרי רובינשטיין2 ק"מ תחרותיישראל2103
לידרקאשיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
נגהדורנבושעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2584
מיהדורנבושעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2585
גלפלחעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
גלפלחעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
ליהפלחעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2586
רייפלחעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2587
אריהקינן5 ק"מ - תחרותיישראלרצי רעננה1241
תוםאלרואיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2674
עמיתאלרואיעממי אפרוחים 400 מטר ישראל3009
עמריאלרואיעממי אפרוחים 400 מטר ישראל3010
ליבימולד5 ק"מ - תחרותיישראלמרתא1203
עמיתהולצברג5 ק"מ - תחרותיישראל1372
אורינאצדקני פלש5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1258
עתימרקוביץ2 ק"מ תחרותיישראל2104
יגאלפריאל10 ק"מ - תחרותיישראלרצי רעננה261
איילון (יועד)בנשימול2 ק"מ תחרותיישראל2105
אימריבנשימול10 ק"מ - תחרותיישראל456
טלירצקר10 ק"מ - תחרותיישראל446
אורימרדכי10 ק"מ - תחרותיישראל447
אורשוחטעממי אפרוחים 400 מטר ישראל3011
עידודני5 ק"מ - תחרותיישראל1373
‫מוררווח‬‎10 ק"מ - תחרותיישראל448
Matanששון10 ק"מ - תחרותיישראל524
צחילביא5 ק"מ - תחרותיישראלאליין - align1030
נדבארזי10 ק"מ - תחרותיישראל504
IdoSorek10 ק"מ - תחרותיישראל449
אוריהירש10 ק"מ - תחרותיישראל453
דורידקלעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2589
שיליאסקרובעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
אמיליאברניעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
‪TaliShkedi‬‏5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1260
ירוןאמיגה5 ק"מ - תחרותיישראלזוחלי גני תקווה1074
ארזשקדי5 ק"מ - תחרותיישראל1378
ניקיליבשיץ5 ק"מ - תחרותיישראל1384
אוריסטולר10 ק"מ - תחרותיישראל454
עמיתבר קורלי2 ק"מ תחרותיישראלMAOZ TRIATHLON2016
הראלדורי10 ק"מ - תחרותיישראל455
איתןוסרמןעממי 100 מטר קטנטנים *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל4509
עמיתדני10 ק"מ - תחרותיישראל477
ליעדבן אריה5 ק"מ - תחרותיישראל1374
tahellavie10 ק"מ - תחרותיישראל472
גליריזי5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1259
עידואפיק5 ק"מ - תחרותיהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית1066
אינהרודק5 ק"מ - תחרותיהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית1067
ישירינת5 ק"מ - תחרותיהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית1068
אוריפלצ'יק5 ק"מ - תחרותיהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית1069
רחמילהרי10 ק"מ - תחרותיהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית178
שטרנפלדשמי10 ק"מ - תחרותיהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית179
DvirKazaz5 ק"מ - תחרותיישראלסוהו טים1206
שחרמידן10 ק"מ - תחרותיישראל499
אלוןבכר10 ק"מ - תחרותיישראל457
תהילהאברהמי10 ק"מ - תחרותיישראל458
עיליוטשטיין2 ק"מ תחרותיישראל2107
יותםבילב10 ק"מ - תחרותיישראל467
איתיגולן10 ק"מ - תחרותיישראל465
דיקלהאייל5 ק"מ - תחרותיישראל1380
חןסנטר5 ק"מ - תחרותיישראל1120
אמירדיין5 ק"מ - תחרותיישראלGolden Tri1006
רועיקפלוטו5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - פלאפון1122
גביקוגמן5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - פלאפון1123
דגןראובן5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - פלאפון1124
אלישעיה5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - פלאפון1125
תומרנפתלי5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - פלאפון1126
ארזמצליח10 ק"מ - תחרותיישראלליגה - פלאפון221
עבד אל כריםחטיב10 ק"מ - תחרותיישראלליגה - פלאפון222
מעיןלאיני5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - פלאפון1127
שירליאביר5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - פלאפון1128
יוסיסבאג5 ק"מ - תחרותיישראלליגה חשמל צפון1090
אהרוןפרסמן5 ק"מ - תחרותיישראלליגה חשמל צפון1063
גליתששון5 ק"מ - תחרותיישראלליגה חשמל צפון1091
סמדררופא5 ק"מ - תחרותיישראלליגה חשמל צפון1092
אילניתברק5 ק"מ - תחרותיישראל1093
אלעדנוה10 ק"מ - תחרותיישראל462
נוינוה10 ק"מ - תחרותיישראל463
נדבנוה10 ק"מ - תחרותיישראל464
אריאלכרמי10 ק"מ - תחרותיישראל460
דוריןפרנסיס5 ק"מ - תחרותיישראל1376
חנוךפרנסיס5 ק"מ - תחרותיישראל1377
רפאלפרנסיס2 ק"מ תחרותיישראל2109
אדרטולדנועממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
שיטולדנועממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2590
גלטולדנועממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
עידוירקוני10 ק"מ - תחרותיישראל300104
אורייןגינדי5 ק"מ - תחרותיישראל1379
דניאלגינדי2 ק"מ תחרותיישראל2110
רועיאבוטבול10 ק"מ - תחרותיישראל300105
עומרפליישון10 ק"מ - תחרותיישראל300106
דיןקריטי2 ק"מ תחרותיישראל2115
עמריחדד2 ק"מ תחרותיישראלMAOZ TRIATHLON2017
גיללויעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2658
מעיןלויעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2659
אופירלויעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2657
ניתאיגברא2 ק"מ תחרותיישראלמעוז טריאתלון2038
אביעדבן יעקב10 ק"מ - תחרותיישראל468
הילהבן יעקבעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2593
אלמהבן יעקבעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2594
אבישירוזן10 ק"מ - תחרותיישראלליגה - עיריית תל אביב יפו218
חייםצרפתי10 ק"מ - תחרותיישראלליגה - עיריית תל אביב יפו219
גליכרמון10 ק"מ - תחרותיישראלליגה - עיריית תל אביב יפו220
אביחדד5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - עיריית תל אביב יפו1121
עומרפלד10 ק"מ - תחרותיישראל473
נויסתם5 ק"מ - תחרותיישראל1381
ליאתלוי10 ק"מ - תחרותיישראל469
עומרמלכי10 ק"מ - תחרותיישראל300107
דרורחרפי10 ק"מ - תחרותיישראל527
מיכאלשלום2 ק"מ תחרותיישראלroad runner2021
נועםגורןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2595
אסףגורןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2596
EyalErez10 ק"מ - תחרותיישראל471
איתיסלמן10 ק"מ - תחרותיישראלמועדון רצי תל-אביב234
גבריאלישראלי10 ק"מ - תחרותיישראל474
אדירואנונו10 ק"מ - תחרותיישראל475
PninaShuker10 ק"מ - תחרותיישראל476
טומיברנר2 ק"מ תחרותיישראל2111
אברהםבן נביא10 ק"מ - תחרותיקרנות השוטרים251
אלכסברנר2 ק"מ תחרותיישראל2112
אמהברנר2 ק"מ תחרותיישראל2113
עידואלוש2 ק"מ תחרותיישראל2114
שחראלוש2 ק"מ תחרותיישראל2118
עופראלושעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2606
איתיאלושעממי 100 מטר קטנטנים *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל4500
שוןקריטי5 ק"מ - תחרותיישראל1382
דרורתמיר5 ק"מ - תחרותיישראלרצי קנציפולסקי1239
אורןתמיר2 ק"מ תחרותיישראלרצי קנציפולסקי2049
גלתמיר2 ק"מ תחרותיישראלרצי קנציפולסקי2050
שליתמירעממי אפרוחים 400 מטר ישראלרצי קנציפולסקי3003
יוליהשהרבני5 ק"מ - תחרותיישראל1383
אלההיכלעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2660
יהונתןאבגי2 ק"מ תחרותיישראל500TRI2006
ברדנה10 ק"מ - תחרותיישראלליגה-רצי וולקני205
קציררועי5 ק"מ - תחרותיישראלליגה-רצי וולקני1094
רוזנברגנעמה10 ק"מ - תחרותיישראלליגה-רצי וולקני206
סלטיברק10 ק"מ - תחרותיישראלליגה-רצי וולקני207
בר-טלאשר10 ק"מ - תחרותיישראלליגה-רצי וולקני208
שמש-מיירעינת5 ק"מ - תחרותיישראלליגה-רצי וולקני1095
מוטיבוחבוטעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2597
חיגרינברגעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2601
שירגרינברגעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2598
דניאלהגרינברגעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2599
רניגרינברגעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2600
סמדרבוחבוטעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2602
שיר מריםבוחבוטעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2603
אוריבוחבוטעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2604
אופקעזורי2 ק"מ תחרותיישראל2116
בןעזורי2 ק"מ תחרותיישראל2117
אדםעזוריעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2605
שליוכהן2 ק"מ תחרותיישראל3002005
דותןדיין10 ק"מ - תחרותיישראל532
קיטגל טרן10 ק"מ - תחרותיישראל478
חןעמיר10 ק"מ - תחרותיישראל479
דרורינקוביץ10 ק"מ - תחרותיישראל480
משהחדד10 ק"מ - תחרותיישראל488
יהליחדדעממי אפרוחים 400 מטר ישראל3012
שקדחסון2 ק"מ תחרותיישראל2119
יוסיחסון2 ק"מ תחרותיישראל2120
אוריתקנדיל5 ק"מ - תחרותיישראל1385
AviadLevy sharbat10 ק"מ - תחרותיישראל482
Mendy Gewurzגבירץ10 ק"מ - תחרותיישראל481
אלוןמאור2 ק"מ תחרותיישראל2121
ליהימאור2 ק"מ תחרותיישראל2122
תמירשוורץעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלתעשייה אווירית2524
עלמהשוורץעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלתעשייה אווירית2523
נדבסלימן5 ק"מ - תחרותיישראל1299
עידובן דוד10 ק"מ - תחרותיישראל483
שגיאבן דוד2 ק"מ תחרותיישראל2123
ולריטפר10 ק"מ - תחרותיישראל484
אוראבגיל2 ק"מ תחרותיישראל2124
טליסימון אבגיל2 ק"מ תחרותיישראל2125
עופרניר10 ק"מ - תחרותיישראל371
אליעדחמו10 ק"מ - תחרותיישראלהפועל רצים בעבודה רשות שדות התעופה177
IlanSchrier10 ק"מ - תחרותיישראל486
עידושניט2 ק"מ תחרותיישראל2126
לואיברמן10 ק"מ - תחרותיישראלהפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלה176
רוניזהבי גונןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלעמותת תקוות2505
עידובשן2 ק"מ תחרותיישראלמעוז טריאתלון2039
מיכלמרגוליןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2702
מאיהמרגולין2 ק"מ תחרותיישראל2127
עומרמרגוליןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2609
גאיהאברהם5 ק"מ - תחרותיישראל1386
ענתלוקסמבורג10 ק"מ - תחרותיישראל487
היליקליינרמןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
טליקליינרמן5 ק"מ - תחרותיישראל1387
יוסימולדבסקי10 ק"מ - תחרותיישראל363
עידןחדדעממי אפרוחים 400 מטר ישראל3013
אאוריתחדד5 ק"מ - תחרותיישראל1388
תומרנוימןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2610
חנהאלקובעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2611
אוליביהנוימןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2612
ליאםנוימןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2613
דורוןבכור10 ק"מ - תחרותיישראל489
שלמהלבב10 ק"מ - תחרותיישראל490
שמואלרוטמן10 ק"מ - תחרותיישראל491
דןשדה10 ק"מ - תחרותיישראלM&M126
עמיתגינדי2 ק"מ תחרותיישראל2131
איציקחייק5 ק"מ - תחרותיישראל1389
דולבמאורעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
עדואבן זהבעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
YuvalTeichtalעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
אבנרבן-צבי10 ק"מ - תחרותיישראל492
אביגילפרוינד2 ק"מ תחרותיישראל2128
נטליפרוינד2 ק"מ תחרותיישראל2129
אורןחי5 ק"מ - תחרותיישראל1390
צופיתחי5 ק"מ - תחרותיGermany1391
ניצןחי5 ק"מ - תחרותיישראל1392
אופירחי2 ק"מ תחרותיישראל2130
LiaKayssarעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
עפרגפני10 ק"מ - תחרותיישראל493
עפרהגפני10 ק"מ - תחרותיישראל494
מוררואימיעממי אפרוחים 400 מטר ישראל3015
נאורחיימוב5 ק"מ - תחרותיישראלסוהו טים1207
עלמהזריהן5 ק"מ - תחרותיישראלסוהו טים1208
עדימגרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2614
ירוןמגרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2615
מאיהמגרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2616
עוזמגרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2617
אדםכץ5 ק"מ - תחרותיישראל1393
בן הרושמיטל5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1162
אלישיבאריאל5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1163
דהןאורון5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1164
פריגרחגית5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1165
יונהאורי5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1166
דדוןאולגה5 ק"מ - תחרותיישראל1444
לוברספי5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1167
מזרחי בוארוןעדי5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1168
סגלדרור5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1169
ביטאודוקטור5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1170
לוירונית5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1171
עודדאפללו5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1172
גישראסף5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1173
אלימלךשרון5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1174
מגירהאמיר5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1175
שרעבידינה5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1176
צוייגיניב5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1177
ארנשטייןעידן5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1178
זדובהלאה5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1179
גור-אלרון5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1180
כהן שלמהחגי5 ק"מ - תחרותיישראלהפועל רצים בעבודה משטרת ישראל1181
ממןליאור5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1182
בזיניאסף5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1183
אילןאבידן5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1184
עידןשרעבי5 ק"מ - תחרותיישראלליגה משטרה1185
יעלקיאזדהעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
דניקיאזדהעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
יובלקיאזדהעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
איתמרקיאזדהעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
יהונתןגולדשטייןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2618
אריאלגולדשטייןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2619
אריאלגולדשטייןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2620
גיאאבורוס5 ק"מ - תחרותיישראלהפועל רצים בעבודה SAP1059
אמיר יצחקי10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני276
יעקובקוגל5 ק"מ - תחרותיישראלהפועל רצים בעבודה SAP1060
שוןפוקסעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2621
דבפוקסעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2622
אמיליפוקסעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2623
חיברמלי10 ק"מ - תחרותיישראל300108
צביגלבמן10 ק"מ - תחרותיישראל496
טליפישלר10 ק"מ - תחרותיישראל497
יותםשפיגל פישלר10 ק"מ - תחרותיישראל498
ליאב ישראלבראון5 ק"מ - תחרותיישראלSOHO TEAM1018
זיונבון10 ק"מ - תחרותיישראלאתגרית עוטף עזה171
אלוןהאוזר2 ק"מ תחרותיישראל2133
RephaelSuttonעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2624
ברקדגן2 ק"מ תחרותיישראלMAOZ TRIATHLON2018
מאיהבואנו כהןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2625
ניקהפנגס2 ק"מ תחרותיישראל2135
רוחמהלויעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2626
ליהברעם2 ק"מ תחרותיישראל2134
דניאלאבגי5 ק"מ - תחרותיישראל1394
דנהברמלי2 ק"מ תחרותיישראל2136
קייפנגסעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2627
מאיהברמלי2 ק"מ תחרותיישראל2137
יאירהרפז5 ק"מ - תחרותיישראל1395
עמיקםהרפז5 ק"מ - תחרותיישראל1396
עומריכהן5 ק"מ - תחרותיישראל1397
ליריכהן2 ק"מ תחרותיישראל2138
LiNerubay Langer5 ק"מ - תחרותיישראל1414
כרמלוולבוביץעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2628
תומרוולבוביץעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2629
איילמחולעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2630
קרןמצרפי10 ק"מ - תחרותיישראלE-sports119
נדבגולדפרב10 ק"מ - תחרותיישראל500
נעםפישר10 ק"מ - תחרותיישראל501
אריאןמורל5 ק"מ - תחרותיישראל1398
שאולמורל5 ק"מ - תחרותיישראל1399
גיליבוימל2 ק"מ תחרותיישראל2139
רון קורןבוימלעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2552
יעקבלוי הלל5 ק"מ - תחרותיישראל1304
יורםפלג5 ק"מ - תחרותיישראלליגה רשות המיסים1193
אמיריונתי5 ק"מ - תחרותיישראלליגה רשות המיסים1192
ליהפלדמן רבין5 ק"מ - תחרותיישראלליגה רשות המיסים1191
מוטיטולדו5 ק"מ - תחרותיישראלליגה רשות המיסים1190
אמוץרז שגב5 ק"מ - תחרותיישראלליגה רשות המיסים1189
ליאוןאוסקר5 ק"מ - תחרותיישראלליגה רשות המיסים1188
עזראויינר5 ק"מ - תחרותיישראלליגה רשות המיסים1187
פבלוסלבין5 ק"מ - תחרותיישראלליגה רשות המיסים1186
חננאלכהן10 ק"מ - תחרותיישראלליגה רשות המיסים230
ירוןניר5 ק"מ - תחרותיישראלליגה אלישרא1151
איציקאלברט5 ק"מ - תחרותיישראלליגה אלישרא1149
דורוןגיאת5 ק"מ - תחרותיישראלליגה אלישרא1148
אבישיהקלמן5 ק"מ - תחרותיישראלליגה אלישרא1153
יוניקינסבורסקי5 ק"מ - תחרותיישראלליגה אלישרא1147
מוטימרדיקס5 ק"מ - תחרותיישראלליגה אלישרא1154
אלכסטסליצקי5 ק"מ - תחרותיישראלליגה אלישרא1150
גביאזולאי5 ק"מ - תחרותיישראלליגה אלישרא1152
עמיתקרני5 ק"מ - תחרותיישראלליגה אלישרא1146
שלמהעובדיה5 ק"מ - תחרותיישראלליגה אלישרא1155
ויקיסוריה10 ק"מ - תחרותיישראלE-sports120
יועדאמסלם5 ק"מ - תחרותיישראל1400
ענבראבן חן5 ק"מ - תחרותיישראלגימלים רצים1050
יונתןשוורץ10 ק"מ - תחרותיישראל502
יעלנשגב10 ק"מ - תחרותיישראלליגה בילינסון224
שלומישחף5 ק"מ - תחרותיישראלאליצור פתח תקווה1159
קלאודיהדרורי5 ק"מ - תחרותיישראלליגה בילינסון1158
חביבברק5 ק"מ - תחרותיישראלליגה בילינסון1157
נדיהטולמסוב10 ק"מ - תחרותיישראלליגה בילינסון223
אורנהמרקו5 ק"מ - תחרותיישראלליגה בילינסון1156
אלברטמושיחוב5 ק"מ - תחרותיישראלליגה מנהל ההספקה1160
היוטגואדה10 ק"מ - תחרותיישראלליגה מנהל ההספקה229
שלמהבנישו10 ק"מ - תחרותיליגה מנהל ההספקה228
יימאצ'וברהנו10 ק"מ - תחרותיישראלליגה מנהל ההספקה227
יהלדשא5 ק"מ - תחרותיישראל1401
איימירזניקעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2631
דביררזניקעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
אביבאייזיק10 ק"מ - תחרותיישראל507
שריתזכאיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2632
שליזכאיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2633
דורלביא10 ק"מ - תחרותיישראל300109
RinaShneiעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2634
יונתןאידלמן5 ק"מ - תחרותיישראל1402
אמיראידלמן2 ק"מ תחרותיישראל2140
בןאברהםעממי 100 מטר קטנטנים *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל4510
נואליהפנגס2 ק"מ תחרותיישראל2141
מישלבן שיטרית5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1261
עדיריגאי10 ק"מ - תחרותיישראלהכל בראש172
יונתןריגאי10 ק"מ - תחרותיישראל505
טלצבוטרו5 ק"מ - תחרותיישראל1403
עדיגולדעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2635
אסנתמנצל5 ק"מ - תחרותיישראלחברת חשמל דרום1075
רפיבכר5 ק"מ - תחרותיישראל1422
יוניבן סיראעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2636
איתןבן סיראעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2637
מוראסיא2 ק"מ תחרותיישראל2142
אןאסיא2 ק"מ תחרותיישראל2143
אריאסיא2 ק"מ תחרותיישראל2144
אלכסאסיאעממי אפרוחים 400 מטר ישראל3014
משהצברי10 ק"מ - תחרותיישראל506
רונהפפרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2638
יובלפרוכטרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2639
אמירפרוכטרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2640
אילוןפרוכטרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2641
לוריגואטה5 ק"מ - תחרותיישראל1404
מוטיגואטה5 ק"מ - תחרותיישראל1405
שלמהגולדמן5 ק"מ - תחרותירשות ניירות ערך ליגה1270
גלברכיאל5 ק"מ - תחרותירשות ניירות ערך ליגה1271
ויויאןסלינס5 ק"מ - תחרותירשות ניירות ערך ליגה1272
אלוןזילבורג5 ק"מ - תחרותירשות ניירות ערך ליגה1273
חנוךהגר10 ק"מ - תחרותירשות ניירות ערך ליגה285
שניויגדרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2642
עידןויגדרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2643
דוריויגדרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2644
שקדויגדרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2645
אופקביין10 ק"מ - תחרותיישראל508
דניאלחונדיאשויליעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2646
דודחונדיאשויליעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2647
דניאלהוייץ זינגר2 ק"מ תחרותיישראלsolos consept2026
פליאקיקטרינה10 ק"מ - תחרותיאסא טכניון147
חנןשגיא10 ק"מ - תחרותיישראל509
שרוןנוה5 ק"מ - תחרותיישראל1406
אילעאיאבר10 ק"מ - תחרותיישראל510
אופירגולדין10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה157
גידיזאגא10 ק"מ - תחרותיישראל511
ארירואימי2 ק"מ תחרותיישראל2080
אלירואימיעממי אפרוחים 400 מטר ישראל3016
דילןרואימיעממי אפרוחים 400 מטר ישראל3017
נוהפודרבייטל5 ק"מ - תחרותיישראלMAOZ TRIATHLON1009
אלהשפירו10 ק"מ - תחרותיישראל535
נטעשמש10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה158
סיגלרז10 ק"מ - תחרותיישראל512
איציקבלסון5 ק"מ - תחרותיישראל1449
מייקלפרי5 ק"מ - תחרותיישראל1407
ohadwolf10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה159
ronipesah5 ק"מ - תחרותיישראל1408
איתיתל אורן 10 ק"מ - תחרותיישראל513
איילליכט10 ק"מ - תחרותיישראל514
Guyshlepakov10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה160
אופקאליאסי5 ק"מ - תחרותיישראלסוהו טים1209
ויקטורטראכטנברג10 ק"מ - תחרותיישראל515
גלעדקרפל10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה161
דורוןקרייזר5 ק"מ - תחרותיישראל1409
שניבדש10 ק"מ - תחרותיישראלפשוט לרוץ250
נירלוין2 ק"מ תחרותיישראל2169
הדסהורוביץעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
איילהורוביץעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
יועדמילר2 ק"מ תחרותיישראל2170
עדןגבאי5 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה1038
יפעתגנס5 ק"מ - תחרותיישראל1429
עפרוול10 ק"מ - תחרותיישראל534
רייטראיליה5 ק"מ - תחרותיאסא טכניון1032
שחראלגרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2648
אשראלגרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2649
גפןאלגרעממי 100 מטר קטנטנים *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל4511
פלגאלגרעממי 100 מטר קטנטנים *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל4512
טליאדלסבורגעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2661
תומראדלסבורגעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2650
גיאטלעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
אביחילבהרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
ליאוראדר10 ק"מ - תחרותיישראלרצי אם המושבות253
ינאילוי2 ק"מ תחרותיישראלסוהו טים2042
אמירבירנבויםעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2651
ירוןבירנבויםעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2652
אלדדבירנבויםעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2653
דבירבירנבויםעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2654
רונןסופר10 ק"מ - תחרותיישראל516
אירהסופר5 ק"מ - תחרותיישראל1410
כפירגריידי10 ק"מ - תחרותיישראל533
מאיהלבהר2 ק"מ תחרותיישראל2145
איתןגונןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלעמותת תקוות2506
מיקיצרלין10 ק"מ - תחרותיישראל593
אלונהגונןעממי אפרוחים 400 מטרישראלעמותת תקוות3002
דניוידנהעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2663
ירוןגונןעממי אפרוחים 400 מטר ישראלעמותת תקוות3001
מאורוידנה5 ק"מ - תחרותיישראל1417
ליאורוידנה10 ק"מ - תחרותיישראל530
גלכץ10 ק"מ - תחרותיישראל517
אמיראזולאי10 ק"מ - תחרותיישראלsolos consept140
MosheKolton10 ק"מ - תחרותיישראל518
דניאללנדאו10 ק"מ - תחרותיישראל519
נועהגואלי10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה162
דניאלחסיד10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה163
תמיריצחק10 ק"מ - תחרותיישראל520
אדםפרוינד10 ק"מ - תחרותיישראל521
יצחקוילוגה10 ק"מ - תחרותי335
talelazar5 ק"מ - תחרותיישראל1411
רעותשאומברג10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה166
EranEranעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
איתיפישובעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
קוביכהן5 ק"מ - תחרותיישראל1412
עמיתהשס5 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה1035
מאיהפורמברגעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
מנוחהמאיר10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה167
מושיקרחמים10 ק"מ - תחרותיישראלקרנות השוטרים252
נועםשגבעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2655
איתירויזעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2656
פרסוןדניאל10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה164
מיכלחנימוב2 ק"מ תחרותיישראלSOHO TEAM2023
יונתןסינגר2 ק"מ תחרותיישראלsolos consept2027
קארינהדרשביץ10 ק"מ - תחרותיישראל522
עדןדרשביץ10 ק"מ - תחרותיישראל523
כץג'ייסון5 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה1036
איילאייזן5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1222
איתיקליין2 ק"מ תחרותיישראלענף מרחקים2043
אמריאפרת5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1223
גיאוינשטוק5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1224
דניאלהוונש2 ק"מ תחרותיישראלענף מרחקים2044
הדרישראל2 ק"מ תחרותיישראלענף מרחקים2045
יואבירושלמי5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1225
יובלטובולעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלענף מרחקים2519
ליאורלוי2 ק"מ תחרותיישראלענף מרחקים2046
ליריאהרן2 ק"מ תחרותיישראלענף מרחקים2047
מיאספיאן5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1226
נוישטרן5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1227
נועהויסמןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלענף מרחקים2518
נוריתלנדאו5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1228
נעמהפורסטנברגעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלענף מרחקים2520
עדיאיפרגן5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1229
עדןששון5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1230
עומרכפרי5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1231
עמיתשורק5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1232
פזבן אשר5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1233
שירהטפר5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1234
גלרימון5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1235
תמררודלעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלענף מרחקים2521
נעהפרג'עממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלענף מרחקים2522
יובללנגר2 ק"מ תחרותיישראל2146
רפאלמססהעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלsolos consept2501
שרהמססה2 ק"מ תחרותיישראל2072
יובלגולדברג2 ק"מ תחרותיישראל2147
שירןאוחנה5 ק"מ - תחרותיישראלעמותת תקוות1210
נדבאלבז10 ק"מ - תחרותיישראלעמותת תקוות241
גיאאלבז10 ק"מ - תחרותיישראלעמותת תקוות242
פריפטל10 ק"מ - תחרותיישראלעמותת תקוות243
חניתפטל5 ק"מ - תחרותיישראלעמותת תקוות1211
רןמאורעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלעמותת תקוות2502
מורןששוןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלעמותת תקוות2503
מתןששוןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלעמותת תקוות2504
ירוןגונןעממי אפרוחים 400 מטרישראלעמותת תקוות3000
ליהיקירשנרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלעמותת תקוות2507
ברקקירשנרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלעמותת תקוות2508
מילהקירשנרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלעמותת תקוות2509
איתיקירשנרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלעמותת תקוות2510
מאיהקלברזיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלעמותת תקוות2511
אליסופר10 ק"מ - תחרותיישראלעמותת תקוות244
שאולגיידלמן10 ק"מ - תחרותיישראלעמותת תקוות245
אסףידיגרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלעמותת תקוות2512
יואביוסיפוביץעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלעמותת תקוות2513
אדםיוסיפוביץעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלעמותת תקוות2514
רותםחוסטיק5 ק"מ - תחרותיישראלעמותת תקוות1212
נעםיניב5 ק"מ - תחרותיישראלעמותת תקוות1213
ירוןפסטרנקעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלעמותת תקוות2515
אלהפסטרנקעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלעמותת תקוות2516
מיקימיקי טבת10 ק"מ - תחרותיישראלעמותת תקוות246
איתןאיתן קניקובסקי10 ק"מ - תחרותיישראלעמותת תקוות247
דרורדרור טנא5 ק"מ - תחרותיישראלעמותת תקוות1214
אלומהאלונה פלדמן10 ק"מ - תחרותיישראלעמותת תקוות248
בןבן פנחסי10 ק"מ - תחרותיישראלעמותת תקוות249
יולירוסיצן2 ק"מ תחרותיישראל2148
נויהחן5 ק"מ - תחרותיישראל1415
אמהחן2 ק"מ תחרותיישראל2149
קיםחן2 ק"מ תחרותיישראל2150
איתמרהראל10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה165
AmiRaviv10 ק"מ - תחרותיישראל526
עלמהסרוסי5 ק"מ - תחרותיישראלמעוז טריאתלון1199
אסאלמוג5 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה1037
RanaJaraysi5 ק"מ - תחרותיישראלרשות התחרות1267
אליהריטרסקיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2662
דודמוסנזון10 ק"מ - תחרותיישראל528
ברקחרותי מצנר2 ק"מ תחרותיישראל2176
תמרנבו2 ק"מ תחרותיישראלרצי גני תקווה2048
גבירוטש5 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה1039
איתילנדה5 ק"מ - תחרותיישראל1416
MichalLevy10 ק"מ - תחרותיישראל548
ינוןהרמתי10 ק"מ - תחרותיישראל529
אילןשרון5 ק"מ - תחרותיישראל1309
אוראטיאסעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2676
ליאםאטיאסעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2677
דניאלאטיאסעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2678
מיהחדד2 ק"מ תחרותיישראל2151
ענתוידנהעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2664
אליברקעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2665
רועיפנקר10 ק"מ - תחרותיישראל531
דורוןפלדי2 ק"מ תחרותיישראל2152
אבירובנר5 ק"מ - תחרותיישראלRunWithMoshe1013
אנהראש5 ק"מ - תחרותיישראל1418
אילסעדון10 ק"מ - תחרותיישראל346
ירדןרודרמןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2692
טלסטרוד10 ק"מ - תחרותיישראל300110
גיאבונה5 ק"מ - תחרותיישראל1419
שחרשושני5 ק"מ - תחרותיישראל1420
עטורסמס10 ק"מ - תחרותיישראלHappy Feet123
דניאלאיינסאזעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2666
יובלשדה2 ק"מ תחרותיישראל2154
הילהמוזסעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2667
גיאשדה2 ק"מ תחרותיישראל2155
טלשדה2 ק"מ תחרותיישראל2156
רומימקנזי2 ק"מ תחרותיישראל2157
נעמהזיו-אב10 ק"מ - תחרותיישראלRunWithMoshe132
RamiWeiss10 ק"מ - תחרותיישראל301
אמיראלדד10 ק"מ - תחרותיישראלמועדון רצי תל-אביב235
גיאשפירו10 ק"מ - תחרותיישראל536
לישבת5 ק"מ - תחרותיישראל1421
אלכסלוזון2 ק"מ תחרותיישראל2158
מרינהבן-שושןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2668
מיכאלוידנה10 ק"מ - תחרותיישראל341
PatrickBITTON10 ק"מ - תחרותיישראלהסוללים ירושלים174
אריקהוייס10 ק"מ - תחרותיישראל537
יואבבן-שושןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2669
עידובן-שושןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2670
סימההדר2 ק"מ תחרותיישראל2159
ברשבת2 ק"מ תחרותיישראל2160
RutiGanorעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2675
בכרךיוסף משה10 ק"מ - תחרותיאסא טכניון148
דודוסבח10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר185
אלכסקוניחוב10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר186
סעודחריס10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר187
אורנהרחמים5 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר1079
אביחקשורי10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר188
ברהןבלטה10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר189
אלירןבן סימון10 ק"מ - תחרותיישראלאלפא146
אורנהלוגשי5 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר1080
אליליג'י10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר190
ארקדיגלמן10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר191
שיפרנסה10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר192
ויקיקריאף5 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר1081
גימילהיבי10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר193
אדוהשטינברג5 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר1082
חגיתנאורי10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר194
נועםיעקב10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר195
אלינהלוין10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר196
בניציקו10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר197
אילנהציקו5 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר1083
מעייןאלול10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר198
אפלאון10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר199
כפירמושקוביץ10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר200
גיאמנור10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר201
צביקהרחמים5 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר1084
חנןברגיג5 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר1085
אשרגרבוב5 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר1086
יוסישרת5 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר1087
הילהגנות5 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר1088
איילנחמני10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר202
אנדריסנקיב10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר203
אלוןקעטבי10 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר204
שירהבן שושן5 ק"מ - תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר1089
אבימיארה10 ק"מ - תחרותיישראלהכל בראש173
נועהויגדרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2671
אוריתחיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2673
יונתןחי10 ק"מ - תחרותיישראל538
גיאחי10 ק"מ - תחרותיישראל539
מאיהחי2 ק"מ תחרותיישראל2161
אילןחיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2672
לירוןבן אהרון5 ק"מ - תחרותיישראל1423
ליילהפרולינגר2 km - competitiveישראלמעוז טריאתלון2001
קוביפרולינגר2 km - competitiveישראלמעוז טריאתלון2002
דנהזכאי2 ק"מ תחרותיישראל2162
גיאזכאי2 ק"מ תחרותיישראל2163
HadasYaron5 ק"מ - תחרותיישראל1424
EinavYosefעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2691
דניאלהרולניק2 ק"מ תחרותיישראל2164
תמירבראון10 ק"מ - תחרותיישראל540
בועזוולף10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה168
חיליאורה10 ק"מ - תחרותיישראל562
אליהוחי5 ק"מ - תחרותיישראל1435
רוניתהלחמי בקל10 ק"מ - תחרותיישראל541
דודובקל10 ק"מ - תחרותיישראל542
דניתאתר10 ק"מ - תחרותיישראל543
יונתןאבירם10 ק"מ - תחרותיישראל544
עמיאורני10 ק"מ - תחרותיישראל545
שי שמואלגולד5 ק"מ - תחרותיליגה -רשות המיסים - פשמ""ג1134
אלישמעריין5 ק"מ - תחרותיליגה -רשות המיסים - פשמ""ג1135
משהמלמד5 ק"מ - תחרותיליגה -רשות המיסים - פשמ""ג1136
עוזכהן5 ק"מ - תחרותיליגה -רשות המיסים - פשמ""ג1137
שאולכהן5 ק"מ - תחרותיליגה -רשות המיסים - פשמ""ג1138
יעללאופר5 ק"מ - תחרותיליגה -רשות המיסים - פשמ""ג1139
רמיוסרמן5 ק"מ - תחרותיליגה -רשות המיסים - פשמ""ג1140
דניתאלדר5 ק"מ - תחרותיליגה -רשות המיסים - פשמ""ג1141
חיהשרייבר כהן5 ק"מ - תחרותיליגה -רשות המיסים - פשמ""ג1142
אוריאלירחי5 ק"מ - תחרותיליגה -רשות המיסים - פשמ""ג1143
רמיקויש5 ק"מ - תחרותיליגה -רשות המיסים - פשמ""ג1144
רועיזאודה5 ק"מ - תחרותיליגה -רשות המיסים - פשמ""ג1145
שיקויאט2 ק"מ תחרותיישראל2179
עמיתדונגי5 ק"מ - תחרותיישראל1425
MilaGurevichעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2679
אסףיצחקי10 ק"מ - תחרותיישראל546
אמישלועממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2680
MotiKatz5 ק"מ - תחרותיישראלרשות התחרות1268
EllaKatzעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
תומרגרוסמן10 ק"מ - תחרותיישראל547
יהבכץעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
איתימילברג5 ק"מ - תחרותיישראלרשות התחרות1266
אהרוןקיצברג10 ק"מ - תחרותיישראלרשות התחרות284
tomercohen10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה169
ערגהריויס10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני277
מאיהבראז2 ק"מ תחרותיישראל2165
דודיריויס10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני278
מעיןשקד5 ק"מ - תחרותיישראלהפועל רצים בעבודה1053
רחלדהן10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני279
uriluz10 ק"מ - תחרותיישראל549
יואלסבן5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1262
MAYSHABATעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2681
בבצ'יקדני5 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה1040
Yuvalluria10 ק"מ - תחרותיישראל550
עומררוסיצן2 ק"מ תחרותיישראל2166
אביתרגץ5 ק"מ - תחרותיישראלאס״א רופין – עמק חפר1031
משהזלוטו10 ק"מ - תחרותיישראלתעשייה אווירית286
NadavMitelman10 ק"מ - תחרותיישראל551
משהישרים10 ק"מ - תחרותיישראלרצי רמת השרון 259
גליתבן יפת5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1263
שיזהבי2 ק"מ תחרותיישראל2167
מיכאלאלתר2 ק"מ תחרותיישראל2168
שיחנוך5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1264
גיאלרנר10 ק"מ - תחרותיישראל552
קרןאוזןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2682
צוריאוזןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2683
עידיתמילרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
טלימילר2 ק"מ תחרותיישראל2171
אריאנהחלרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2701
יונתןאורבך10 ק"מ - תחרותיישראל565
מקסחולמיאנסקי10 ק"מ - תחרותיישראל553
ליאורהבן שואב10 ק"מ - תחרותיישראלמכ. חיפה כרמל236
ליאורהשביט5 ק"מ - תחרותיישראל1426
טליברוטמן10 ק"מ - תחרותיישראל304
אוהקלופמן5 ק"מ - תחרותיישראלShalev Brosh's Runners1015
‪NofarHenig‬‏5 ק"מ - תחרותיישראלShalev Brosh's Runners1016
שחרשירי2 ק"מ תחרותיישראל2177
מעייןצלה10 ק"מ - תחרותיישראל554
שליזיכלינסקי2 ק"מ תחרותיישראל2172
אליברגלעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
ירוןביטון10 ק"מ - תחרותיישראל555
EranIsraeli10 ק"מ - תחרותיישראל556
אליכרמלי5 ק"מ - תחרותיישראל1427
רועידרור10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה149
יהלינאמן5 ק"מ - תחרותיישראל3001003
איילברוק5 ק"מ - תחרותיישראלRunWithMoshe1014
עידוגנס5 ק"מ - תחרותיישראל1428
מאיהפורת5 ק"מ - תחרותיישראלTRIMORE1028
אוריזילברשטיין10 ק"מ - תחרותיישראל557
אנסטסיהגרויסמן5 ק"מ - תחרותיישראל1431
טלחביב5 ק"מ - תחרותיישראלהפועל רצים בעבודה SAP1061
VitalyElyashev10 ק"מ - תחרותיישראל345
אליבדנני5 ק"מ - תחרותיישראל1323
מוטיפלדמן5 ק"מ - תחרותיישראל1430
דוידתלמודי2 ק"מ תחרותיישראל2173
AmnonAltony5 ק"מ - תחרותיישראלShalev Brosh's Runners1017
צביקהכהן10 ק"מ - תחרותיישראל558
יבגנינטייב10 ק"מ - תחרותיישראל559
אסףגרין10 ק"מ - תחרותיישראלHappy Feet122
נועםפוקר10 ק"מ - תחרותיישראלללא מועדון231
אסלאםעבד אלחי5 ק"מ - תחרותי1432
רביעעבד אלחי5 ק"מ - תחרותיישראל1433
איתןכהן10 ק"מ - תחרותיישראל560
שקדכהן5 ק"מ - תחרותיישראל1434
אילנהכהןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
שירגבאי10 ק"מ - תחרותיישראל561
TammyGershonעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
בניגרשוןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
שיחברוני5 ק"מ - תחרותיישראל1279
אדרחי5 ק"מ - תחרותיישראל1436
טלחי5 ק"מ - תחרותיישראל1437
כרמלחי5 ק"מ - תחרותיישראל1438
אילבן חיים5 ק"מ - תחרותיישראלרצי רעננה1242
אסתירום10 ק"מ - תחרותיישראל563
נועםלוין10 ק"מ - תחרותיישראל564
עומרלוין2 ק"מ תחרותיישראל2174
דורוןגורודצקי10 ק"מ - תחרותיישראלMAGIC RUNNERS127
דודאבגי5 ק"מ - תחרותיישראל1439
עמיתלוין2 ק"מ תחרותיישראל2175
רומיפינסעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2684
יהונתןסיניעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2685
עופרצדיק5 ק"מ - תחרותיישראלרצי מקווה ישראל 1238
מורנואובידו5 ק"מ - תחרותיישראל1440
בירניתברקעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2687
רבקהבקיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2553
תבורכהן5 ק"מ - תחרותיישראל1441
תמראורבך10 ק"מ - תחרותיישראל566
שחרזיסרמן5 ק"מ - תחרותיישראל3001002
ינאיקויאט2 ק"מ תחרותיישראל2178
פזיתקרביץ10 ק"מ - תחרותיישראל567
רוניתהרפז5 ק"מ - תחרותיישראלרשות מקרקעי ישראל1269
נטעקראמר2 ק"מ תחרותיישראלSOHO TEAM2024
בנציצוקרמן10 ק"מ - תחרותיישראלהפ. אשכול175
יועדפסטמן10 ק"מ - תחרותיישראל354
גיטהרוכמן10 ק"מ - תחרותיישראל288
ליהשבח2 ק"מ תחרותיישראל2180
יצחקפיכמן10 ק"מ - תחרותיישראל568
נדבשרון10 ק"מ - תחרותיישראל569
אורממן5 ק"מ - תחרותיישראלThe Buttons1022
דודסנטורי10 ק"מ - תחרותיישראל306
להבחקלאיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2686
אביאפל5 ק"מ - תחרותיישראלאיילות - תל אביב1029
דורוןעמנואל10 ק"מ - תחרותיישראלרצי מבשרת ציון255
דןגרינברג10 ק"מ - תחרותיישראלHappy Feet124
אילןליטנר5 ק"מ - תחרותיישראל1442
נועםעקרה10 ק"מ - תחרותיישראל570
OfirZiporin2 ק"מ תחרותיישראלמעוז טריאתלון2040
יותםצפורין2 ק"מ תחרותיישראל2181
עמיתקפלן-בכר5 ק"מ - תחרותיישראלSOHO TEAM1019
עפרמעוז5 ק"מ - תחרותיישראלרשות התחרות1265
עידוסומך10 ק"מ - תחרותיישראלרצי רמה"ש257
שחרעצמון-פלג10 ק"מ - תחרותיישראל571
בןצדוק5 ק"מ - תחרותיישראל1443
דארןגרדוס10 ק"מ - תחרותיישראלsolos consept141
אלעד דואק10 ק"מ - תחרותיישראלאיתן - כל אחד יכול144
רויתהדר5 ק"מ - תחרותיישראלהפועל רצים בעבודה SAP1062
אנהרייזמן10 ק"מ - תחרותיישראל343
דודאוריון10 ק"מ - תחרותיישראל344
לילירוזנפלד2 ק"מ תחרותיישראל2059
יואבגרנט10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה154
אילחן10 ק"מ - תחרותיישראל572
נועהקרבל10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני262
נעםסעדון10 ק"מ - תחרותיישראל347
דרורבכור10 ק"מ - תחרותיישראל348
אורנהגורן10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני263
גלעדחרמוני2 ק"מ תחרותיישראל2060
עמיתחרמוני2 ק"מ תחרותיישראל2061
אביבחרמוני2 ק"מ תחרותיישראל2062
חתינהליעד10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה155
רפאלונונועממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2556
הלר ושות54083528210 ק"מ - תחרותיישראל582
אדלונונועממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2554
אביאלונונועממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2555
עדיגולן10 ק"מ - תחרותיישראל350
סבטלנהחרנוב2 ק"מ תחרותיישראל2063
רועיפרידסון10 ק"מ - תחרותיישראל351
אבנרהילמן5 ק"מ - תחרותיישראלהסוללים ירושלים1051
דניאלפרלמןעממי 100 מטר קטנטנים *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל4503
דןבר לב5 ק"מ - תחרותיישראל1300
יוסףליפטון5 ק"מ - תחרותיישראל1301
אוריפריימןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2557
רותפריימןעממי אפרוחים 400 מטר ישראל3005
גלעדפריימןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2558
דניאלסגל באומגרטן10 ק"מ - תחרותיישראל352
כפירכהןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2559
TorinHalfonעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2688
משהקפלנסקי5 ק"מ - תחרותיישראל1322
אנהדונן10 ק"מ - תחרותיישראל353
מרקשווד5 ק"מ - תחרותיישראל1302
דנידבורקין5 ק"מ - תחרותיישראלמועדון ארוחת הבוקר ירושלים1194
עידןחייט10 ק"מ - תחרותיישראל360
זהרכורשעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2560
מאימאיר10 ק"מ - תחרותיישראל361
אלישעשלמון10 ק"מ - תחרותיישראל355
נטעלוין2 ק"מ תחרותיישראל2065
ליהבן סירא2 ק"מ תחרותיישראל2064
רומירווחעממי 100 מטר קטנטנים *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל4504
ערבהשלף איטלסוןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2561
עידןרווחעממי 100 מטר קטנטנים *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל4505
עמרירווח5 ק"מ - תחרותיישראל1303
בראיטלסון2 ק"מ תחרותיישראל2185
נווהאיטלסוןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
אלוןוייצמן2 ק"מ תחרותיישראלMAOZ TRIATHLON2007
אפרתאברהם10 ק"מ - תחרותיישראל356
משהגריידי10 ק"מ - תחרותיישראלE-sports118
טלרותם10 ק"מ - תחרותיישראלאנשים וספורט357
שושיאוחיון10 ק"מ - תחרותיישראל358
גדעוןקלוגמן5 ק"מ - תחרותיישראל1276
רותםג'וברעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2562
גבידרורעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
אמירהרגוניס10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני264
ניצןקלוגמן10 ק"מ - תחרותיישראל359
אלדדפוסטן קורןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2563
רוניפוסטן קורןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2564
אריאלפוסטן קורןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2565
עדןפוסטן קורןעממי 100 מטר קטנטנים *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל4506
יואבבלכר10 ק"מ - תחרותיישראל342
יוליגרוס תדיר2 ק"מ תחרותיישראל2066
ירדןכהןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2566
דניאלכהןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2567
ליאוכהןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2568
ETHANGROSS TADIR10 ק"מ - תחרותיישראל362
שחרזוברמן5 ק"מ - תחרותיישראל1305
רוניקוטק2 ק"מ תחרותיישראל2067
רותםקוטק2 ק"מ תחרותיישראל2068
דוריתגוטהלף5 ק"מ - תחרותיישראל1306
AidenLahav2 km - competitiveישראל2003
יואבקלינה5 ק"מ - תחרותיישראל1307
MenahemLahav2 km - competitiveישראל2004
יעלויסמן2 ק"מ תחרותיישראל2069
דורניר2 ק"מ תחרותיישראל2070
נדבויסמן2 ק"מ תחרותיישראל2071
לירןדביר5 ק"מ - תחרותיישראלהפועל רצים בעבודה SAP1054
יהונתןראובן10 ק"מ - תחרותיישראל300103
אריסינגר2 ק"מ תחרותיישראלsolos consept2025
פביאןלדרן10 ק"מ - תחרותיישראל364
טללוי5 ק"מ - תחרותיישראל1308
פלגשרון5 ק"מ - תחרותיישראל1310
עמיתמולדבסקי2 ק"מ תחרותיישראל2073
שגיאשקולניק2 ק"מ תחרותיישראל2074
אורבנו2 ק"מ תחרותיישראל2075
אןבנו2 ק"מ תחרותיישראל2076
לניבנועממי אפרוחים 400 מטר ישראל3007
מיהפרוזעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2697
יובלחרמוני2 ק"מ תחרותיישראל2078
גלחרמוני2 ק"מ תחרותיישראל2077
AviorDagan10 ק"מ - תחרותיישראל365
יצחקיקותיאלי10 ק"מ - תחרותיישראל366
איתןיקותיאלי10 ק"מ - תחרותיישראל367
אורינגר5 ק"מ - תחרותיישראל1311
שחרחרמוני2 ק"מ תחרותיישראל2079
נעםמשולמי5 ק"מ - תחרותיישראלהפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך1064
שיאיילון10 ק"מ - תחרותיישראל585
ליאבקורן5 ק"מ - תחרותיישראל1312
אופירהזלוטו10 ק"מ - תחרותיישראל368
אלינורסינגר2 ק"מ תחרותיישראלsolos consept2028
אילןסינגר2 ק"מ תחרותיישראל2182
עודדשהם5 ק"מ - תחרותיישראל1313
RafiRainshtein5 ק"מ - תחרותיישראל1314
דנהסינגר2 ק"מ תחרותיישראלsolos consept2029
ahuvitsiodmakעממי אפרוחים 400 מטר ישראל3006
לנישאטןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2544
ריבההרטמן5 ק"מ - תחרותיישראל1315
חנןיוסף5 ק"מ - תחרותיישראל1316
איריסבדנני5 ק"מ - תחרותיישראלליגה מנהל ההספקה1161
תמראוביידו5 ק"מ - תחרותיישראל1317
יעלהורי10 ק"מ - תחרותיישראל369
תומרלוי5 ק"מ - תחרותיישראלמעוז טריאתלון1196
אשרףעלי10 ק"מ - תחרותיישראל370
מופקעלי5 ק"מ - תחרותיישראל1318
אמירגולן5 ק"מ - תחרותיישראל1319
גונןטננבאום5 ק"מ - תחרותיישראל1320
אביחיצפתי5 ק"מ - תחרותיישראל1446
נטליכתבעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2693
יעלולדן 10 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני281
AdirAskayo10 ק"מ - תחרותיישראל573
לילךטביביאן5 ק"מ - תחרותיישראלרצי רמה"ש1240
אריאלויינשטיין2 ק"מ תחרותיישראל2058
איתמרטטרואשווילי10 ק"מ - תחרותיישראל574
אריאלראובןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2689
לבנהחלפוןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2690
גלעדאסולין5 ק"מ - תחרותיישראלteam seroya1021
גיאלרון5 ק"מ - תחרותיישראל500TRI1004
אריאלוינדר10 ק"מ - תחרותיישראל575
אביגילוינדר5 ק"מ - תחרותיישראל1447
אדלכתבעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2694
אריןכתבעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2695
איב אהובהכתבעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2696
רוניקוברינסקי10 ק"מ - תחרותיישראל576
בןמולדבסקי5 ק"מ - תחרותיישראל1448
גיאלוינסון2 ק"מ תחרותיישראל2183
בועזוידנה2 ק"מ תחרותיישראל2184
NadavMashiah10 ק"מ - תחרותיישראל577
אלונהקוטק5 ק"מ - תחרותיישראלרצי רעננה1243
יונתןכוחן10 ק"מ - תחרותיישראל578
חגיתגלעדי10 ק"מ - תחרותיישראל579
יונתןמססה10 ק"מ - תחרותיישראל580
רמיפרוזעממי 100 מטר קטנטנים *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל4513
RonBitan10 ק"מ - תחרותיישראלרצים עם אבי- באר יעקב282
אוריפלג10 ק"מ - תחרותיישראל581
שקדחבאני5 ק"מ - תחרותיישראלליגה - כלל ביטוח ופיננסים1101
יאירכהן10 ק"מ - תחרותיישראל583
אלכסשפושניקוב10 ק"מ - תחרותיישראל339
גדיאלמו10 ק"מ - תחרותיישראל584
דודאספה5 ק"מ - תחרותיישראלכלל ביטוח ופיננסים ליגה1078
שריתאלוש10 ק"מ - תחרותיישראל586
מנחםהרשקוביץעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
ליעדהרשקוביץעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2698
RefaelLevi10 ק"מ - תחרותיישראל587
בנימיןלי10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה170
באריצורי10 ק"מ - תחרותיישראל340
גביפרנק10 ק"מ - תחרותיישראלAdidas Runners Tel Aviv112
אביטללוביא כהן5 ק"מ - תחרותיישראל1298
נתןמשה5 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה1034
ערןיערי10 ק"מ - תחרותיישראלהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית180
אילנהשרון-יהב5 ק"מ - תחרותיישראלליגה חשמל צפון1076
מתןברק10 ק"מ - תחרותיישראל332
איתמרברק10 ק"מ - תחרותיGreece331
יובללויזון5 ק"מ - תחרותיישראל1295
מיכאלברוסובנסקי10 ק"מ - תחרותיישראל337
אולגהמססהעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2551
דבברונשטיין5 ק"מ - תחרותיישראלבזק1041
אוריתבודנר10 ק"מ - תחרותיישראלליגה מנהל ההספקה225
שמואלווקנין5 ק"מ - תחרותיישראלרצי המושבות1077
ישראלפורטנוי10 ק"מ - תחרותיישראל336
לייהמנוחעממי 100 מטר קטנטנים *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל4502
לי-יםמנוחעממי אפרוחים 400 מטר ישראל3004
אמהפלדעממי 100 מטר קטנטנים *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל4501
ניצןולר5 ק"מ - תחרותיישראלהפועל רצים בעבודה SAP1055
IyarGross10 ק"מ - תחרותיישראל334
ניצןשימרון10 ק"מ - תחרותיישראל333
שליקאין5 ק"מ - תחרותיישראל1297
אלהקופיטמןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2550
אביהליבשיץעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2549
תמיאשל10 ק"מ - תחרותיישראל329
YuvalDemayo10 ק"מ - תחרותיישראל330
נטעקגרליצקי2 ק"מ תחרותיישראל2057
לודהאסאולנקו5 ק"מ - תחרותיישראל1296
הילהקגרליצקי2 ק"מ תחרותיישראל2056
אמלחיחי5 ק"מ - תחרותיישראלמכ. חיפה כרמל1195
דניאלהלפרין10 ק"מ - תחרותיישראל GRC מועדון ריצה111
אורילידור10 ק"מ - תחרותיישראלרצי רמת השרון258
דןלדרר10 ק"מ - תחרותיישראלRun4it131
דניימיני10 ק"מ - תחרותיישראל327
ניצןהנקין10 ק"מ - תחרותיישראל328
גורקריתי10 ק"מ - תחרותיישראל326
איתמררוזנפלד10 ק"מ - תחרותיישראל325
שחרפרנצס5 ק"מ - תחרותיישראלPADAGIS1010
אדירכהן10 ק"מ - תחרותיישראלרצי הסמטה254
יהודהכהן2 ק"מ תחרותיישראלמעוז טריאתלון2031
AdirEven-chen10 ק"מ - תחרותיישראל317
‪NeriPhilosof‬‏10 ק"מ - תחרותיישראל324
אוריתקופר10 ק"מ - תחרותיישראל323
יהודיתשרמן10 ק"מ - תחרותיישראלsolos consept139
דניאלרוזמברג10 ק"מ - תחרותיישראלsolos consept138
OfekNourian10 ק"מ - תחרותיישראל321
אילןנוריאן10 ק"מ - תחרותיישראל322
יהליחורש5 ק"מ - תחרותיישראלroad runner1012
אלמוגשפיגל-פרנקל5 ק"מ - תחרותיישראל1294
יאירקראוס5 ק"מ - תחרותיישראל1292
בןסוויד5 ק"מ - תחרותיישראל1293
אילןסבג10 ק"מ - תחרותיישראל320
עטרטננבום10 ק"מ - תחרותיישראל318
אלוןגולדשטייןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלAdidas Runners Tel Aviv2500
אלעדטננבום10 ק"מ - תחרותיישראל319
רואילויזון5 ק"מ - תחרותיישראלרצי100מני1244
Bat elPeretz5 ק"מ - תחרותיישראל3001001
OdedZaguri10 ק"מ - תחרותיישראלאלפא145
גליתמולד10 ק"מ - תחרותיישראלמועדון רצי תל-אביב232
איילאנג'לעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2548
מיקהאנג'לעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2547
נעהזכאי10 ק"מ - תחרותיישראל315
עידוזכאי10 ק"מ - תחרותיישראל316
עידושלכט2 ק"מ תחרותיישראל2055
ויקהארפרט5 ק"מ - תחרותיישראלמקורות חבל הירדן1285
רונישלכט2 ק"מ תחרותיישראל2054
רונהבכר10 ק"מ - תחרותיישראל314
דברוזנצויג10 ק"מ - תחרותיישראל312
שירהסייג2 ק"מ תחרותיישראלSCR Team2022
יעלגרויסמן10 ק"מ - תחרותיישראל313
דניאלהבואנועממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2546
עמיתבואנועממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
נוריאלמררו5 ק"מ - תחרותיישראלהפועל עמק האושר1052
יואלגיגי5 ק"מ - תחרותיישראלמקורות המוביל הארצי1201
מיכאלתורג'מן5 ק"מ - תחרותיישראלמקורות חבל הירדן1202
לאוןמורדכי5 ק"מ - תחרותיישראלמקורות המוביל הארצי1200
ורדאברהמי10 ק"מ - תחרותיישראל311
אלהבר חיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2545
סובלאריאל5 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה1033
יניבקוהוט10 ק"מ - תחרותיישראל310
עופרשריג10 ק"מ - תחרותיישראל309
תוםבוכהולץ2 ק"מ תחרותיישראל2053
אלוןנרובאי2 ק"מ תחרותיישראל2187
אביבקופל10 ק"מ - תחרותיישראל298
יעלשמש10 ק"מ - תחרותיישראלזוחלי גני תקווה184
EladBendet5 ק"מ - תחרותיישראל1291
חנילוזינסקיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2543
אלהלוזינסקיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2542
יעלפרידלנד10 ק"מ - תחרותיישראלעולם המים240
עופרשער5 ק"מ - תחרותיישראלרצי אם המושבות1237
שידרנדל2 ק"מ תחרותיישראל2052
בןנרובאיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2706
רועיועדיה10 ק"מ - תחרותיישראל308
רינתחי ברקן5 ק"מ - תחרותיישראל1290
שרהפרי5 ק"מ - תחרותיישראל1282
יעריפרי5 ק"מ - תחרותיישראל1281
שיריבר-אלעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2527
אביאלסלעעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2526
אביבסלעעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2525
אולגהשושניעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2541
נוריאלזאבי10 ק"מ - תחרותיישראל290
ראםשושניעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2540
בניקולה5 ק"מ - תחרותיישראל1289
אביהרוזנהיים10 ק"מ - תחרותיישראל307
גלעדשמרלר10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה153
כפירגולצמן2 ק"מ תחרותיישראלMAOZ TRIATHLON2010
ליאורהר5 ק"מ - תחרותיישראל1287
יאירהר5 ק"מ - תחרותיישראל1288
ליהלזרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2539
רוםלזרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2538
נועםלזרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2537
רזשמיר2 ק"מ תחרותיישראלMAOZ TRIATHLON2009
ברדויטשעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2536
HEDVAROTTMAN5 ק"מ - תחרותיישראל1286
DudiChen10 ק"מ - תחרותיישראל305
יהליגינדי2 ק"מ תחרותיישראל2051
עומרגינדיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2535
גלגינדיעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2534
שילהמילרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
ניבאפלבוים10 ק"מ - תחרותיישראל299
איתןלב10 ק"מ - תחרותיישראל303
אדיראפטבי10 ק"מ - תחרותיישראל302
אילוןרוסו5 ק"מ - תחרותיישראל1284
הורביץלוי10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה152
TomAlbaranes10 ק"מ - תחרותיישראל300
IsaacKramer5 ק"מ - תחרותיישראל1283
ליזאדל10 ק"מ - תחרותיישראלDoRUN117
נדבאלפסי10 ק"מ - תחרותיישראל297
AssafGoldberg10 ק"מ - תחרותיישראלהרוח השניה183
רונןזהר10 ק"מ - תחרותיישראל296
ינוןתהילה10 ק"מ - תחרותיישראל295
רעותמירו5 ק"מ - תחרותיישראל1280
סייקויבגניה10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה151
ErezOved10 ק"מ - תחרותיישראל294
מאיהחברוני10 ק"מ - תחרותיישראל293
ניריקליר5 ק"מ - תחרותיישראל1278
רועימבס10 ק"מ - תחרותיישראלZONE3143
עידןזלוטניקוב2 km - competitiveישראלMAOZ TRIATHLON2000
יניבקריספל10 ק"מ - תחרותיישראלמרה237
גידיפינגולד5 ק"מ - תחרותיישראל1277
איתןדאדו2 ק"מ תחרותיישראלMAOZ TRIATHLON2008
גיאקלרעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלענף מרחקים2517
שירכהן5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1221
נועהחן5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1220
מיכלאנגל5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1219
דנהזיידמן5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1218
טליהקדושי5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1217
איילזוהר5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1216
יאהליאפרתי5 ק"מ - תחרותיישראלענף מרחקים1215
טלגבאי5 ק"מ - תחרותיהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית1065
יובלשריג5 ק"מ - תחרותיהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית1070
אילןשעשוע5 ק"מ - תחרותיהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית1071
מיריתגארט5 ק"מ - תחרותיהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית1072
ליאורסבג5 ק"מ - תחרותיהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית1073
קריפלדגיא10 ק"מ - תחרותיהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית181
פלגחרוזי10 ק"מ - תחרותיהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית182
EliaDauki10 ק"מ - תחרותיישראל291
יוסיבן זקן10 ק"מ - תחרותיישראל292
ענתדוידי10 ק"מ - תחרותיישראל289
הדררזעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2533
איילרזעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2532
אוהדרזעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2530
יובלרזעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2531
סיווןרזעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2529
יריןקופרליעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2528
יעבץיואב10 ק"מ - תחרותיישראלאסא טכניון חיפה150
אריוולק10 ק"מ - תחרותיישראל287
הראלגרוסמן5 ק"מ - תחרותיישראל1275
שחראביב10 ק"מ - תחרותיישראל588
טלילהוולק5 ק"מ - תחרותיישראל1274
אלוןאשדעממי 100 מטר קטנטנים *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
אלוןאשד5 ק"מ - תחרותיישראל1450
פוריתצפניה5 ק"מ - תחרותיישראלאינטרוואל1456
עומרזלקינדעממי אפרוחים 400 מטר ישראל3019
MariaForero Rozenvasserעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2705
משה לדרפיין 5 ק"מ - תחרותיישראלM&M1455
אורליגרוסמן כהן10 ק"מ - תחרותיישראל595
EmmaRozenvasserעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2704
רפאלעצמוןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלללא מספר וללא חולצה
ערןמלניק2 ק"מ תחרותיישראלסוהו טים2186
דודילוי10 ק"מ - תחרותיישראלאינטרוואל594
שמוליקאפטר10 ק"מ - תחרותיישראלהבנק הבינלאומי596
אמירענבר10 ק"מ - תחרותיישראל592
יעקבסולומון5 ק"מ - תחרותיישראל1454
יונתןברקעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2703
ניריעקובי5 ק"מ - תחרותיישראלTopRun1453
יהונתןלבנפוס10 ק"מ - תחרותיישראל591
אילןארביב5 ק"מ - תחרותיישראל1452
איילוקסברג5 ק"מ - תחרותיישראל1451
לירוןביבר הררי10 ק"מ - תחרותיישראל590
סולכץעממי 100 מטר קטנטנים *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל4514
OfriEladעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2700
עפריאלעדעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2699
מאירעזרא אליה10 ק"מ - תחרותיישראל597
דניאלעצמןןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל2708
יונתןדימנט5 ק"מ - תחרותיישראל1457
משהבן שמעון10 ק"מ - תחרותיישראל598
נוגהסייג10 ק"מ - תחרותיישראל601
רפאלעצמוןעממי 100 מטר קטנטנים *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראל4515
אברהםסיטוןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *כולל חולצה/ מספר חזה/ מדליהישראלsolos consept2707
NimrodMichaeli10 ק"מ - תחרותיישראלTEAM500WATT599
בןגיניאו5 km - competitiveישראל1458
אסיגיניאו5 ק"מ - תחרותיישראל1460
יום טובכהןעממי צעדה / ריצה 2 ק"מ *ללא חולצה/ ללא מספר חזה/ ללא מדליהישראלsolos conseptללא מספר וללא חולצה
דןאליאן5 ק"מ - תחרותיישראל1459