רשימת משתתפים במשחה תנינים - הרפתקאות האיים 2023

שם פרטישם משפחהמקצהמדינהמועדוןמספר חזה
יונתןשורבינוני תחרותי 3 ק"מישראל
שרוןמלמדבינוני תחרותי 3 ק"מישראלאתגרים
יעלפרידלנדקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלעולם המים
דניאלבוקבזהקצר תחרותי 1.6 ק"מישראל
עמרבוקבזהקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלהפועל באר טוביה
אלדרדגןקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלהפועל באר טוביה
איתןרויטבורגקצר תחרותי 1.6 ק"מישראל
נחוםרייןבינוני תחרותי 3 ק"מישראל
עמיתבסוןקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלהפועל באר טוביה
איהמידןבינוני תחרותי 3 ק"מישראלSolos-TriHard
ניר פלדמןקצר תחרותי 1.6 ק"מישראל
מיקהפלדמןקצר תחרותי 1.6 ק"מישראל
חןנאורבינוני תחרותי 3 ק"מישראלמכבי שוהם
NitzanFriedmanקצר תחרותי 1.6 ק"מישראל
עמישחףארוך תחרותי 4.3 ק"מישראל
מרטיןטרניקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלדולפין נתניה
ירדןטרניעממי 700 מטרישראלדולפין נתניה
בנישמעוניבינוני תחרותי 3 ק"מישראל
בארימויאלקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלהפועל באר טוביה
ערןיעריארוך תחרותי 4.3 ק"מישראלהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית
טלמלמדקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלהפועל באר טוביה
NashilevichNettaארוך תחרותי 4.3 ק"מישראל
חגיאשלגיקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלאקוותיקים
יונתןפוטסמןקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלהפועל באר טוביה
טלסנוניתארוך תחרותי 4.3 ק"מישראלאקוותיקים
עומריוויינברגרקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלהפועל באר טוביה
נדברוחקצר תחרותי 1.6 ק"מישראל
יובללחנהקצר תחרותי 1.6 ק"מישראל
מעיןסנטוקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלהפועל באר טוביה
ניצןסנטוקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלהפועל באר טוביה
איתןזלקיןקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלהפועל באר טוביה
עידושטרנברגעממי 700 מטרישראל
מיכלרבינוביץקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלתקוות
עודד זימןזימןבינוני תחרותי 3 ק"מישראל
רוןחסידעממי 700 מטרישראל
איתמרהרושקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלהפועל באר טוביה
אלוןשורקעממי 700 מטרישראלהפועל באר טוביה
רועישורקעממי 700 מטרישראל
דבירטאטורקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלהפועל באר טוביה
עדיטאטורקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלהפועל באר טוביה
יעלטאטורקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלהפועל באר טוביה
IdanTishelקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלהפועל באר טוביה
קרןבארקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלכריש תל אביב
NataliyaSupyan2 km - competitive ישראל
איתןיהודהארוך תחרותי 4.3 ק"מישראלהפ. כפר סבא
טליהודהארוך תחרותי 4.3 ק"מישראלהפ. כפר סבא
שלמהאלוןבינוני תחרותי 3 ק"מישראל
זיואבניבינוני תחרותי 3 ק"מישראלShuStars
צחיגנוןבינוני תחרותי 3 ק"מישראלShuStars
איווןפבלנקוארוך תחרותי 4.3 ק"מישראל
ראובןבר גילקצר תחרותי 1.6 ק"מישראלקרנות השוטרים