רשימת משתתפים במרוץ רמלה 2023

שם פרטישם משפחהמקצהמדינהמועדוןמספר חזה
דניאלהוקנין5 ק"מ תחרותיישראל
איובזלקה5 ק"מ תחרותיישראל
‪DorSaada‬‏5 ק"מ תחרותיישראל
אריקדימו5 ק"מ תחרותיישראל
אלישיעזרא צור5 ק"מ תחרותיישראל
בןצור2 ק"מ עממיישראל
אלכסשפושניקוב10 ק"מ תחרותיישראל
מיכאלשנקמן10 ק"מ תחרותיישראלTeam Seroya
אלעדאברמוב גילקא2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11141
שי ליאוחיון2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11140
אימרי (משה)אלקיים2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11139
ניתאי נתנאלבן דוד2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11138
אביאלבן-אברהם2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11137
נועהדרור2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11136
הילהחדד2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11135
ליהחדד2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11134
אביבחכם זאדה2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11133
שנאלטייב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11132
אדםטלקר2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11131
איתייזראלוב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11130
אושרייחיא2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11129
יובלכהן2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11128
שיר זהבהכהן2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11127
אסףלוי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11126
ליאם דודממן2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11125
אוריהסדיקוב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11124
אושרעזורי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11123
יהבפיטוסי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11122
נטעפפיא2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11121
אושרקריאף2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11120
טליה נטערפאלי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11119
יערהשאול2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 11118
איילהאדרי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21159
עמיתאייזנברג2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21158
אלוןאלבו2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21157
קורן רוניאלבז2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21156
אדלגרנדר2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21155
אמהדהן2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21154
איתידוד פור2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21153
תהלדיכטר2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21152
נדבזכריה2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21151
יהליחדד2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21150
שביטחזיזה2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21149
רוםחיים פור2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21148
יהונתןמזוז2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21147
אוראל יצחקממן2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21146
נתנאלקצב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21145
נוירובין2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21144
רוי ישראלרווח2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21143
ירדןשטרן2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 21142
ליאוראבו2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31177
עמיתאליהו2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31176
עומריאלישייב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31175
היללבונדרקר2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31174
אוריברזילי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31173
אוראל אהרוןגור2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31172
מייהדהן2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31171
טוהרדוד2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31170
פארדווד2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31169
טליהזוארץ2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31168
מאורזרי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31167
דניאלחביב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31166
לייה שרהכהן2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31165
נעהלוי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31164
רומילוי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31163
שירהלוי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31162
נועהנעים2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31161
קריןקוגן2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 31160
אגם רחליאביטבול2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41199
אמיתאוזפרזקו2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41198
נויה מריםאוליאל לוי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41197
נילאטיאס2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41196
עמיתאלישע2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41195
אדלאסרף2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41194
רונהבסון2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41193
נועם משהברמי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41192
ליאן רינהגרוס2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41191
נהוראידיגורקר2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41190
אלכסיידמיטרייב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41189
עילאי דודדראי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41188
שלוחזן2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41187
אורי יוסףיוסף2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41186
תהלכהן2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41185
איתי עובדיהמבורך2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41184
רפאלמגרלישווילי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41183
אליהסייב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41182
יוליסרדה2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41181
מיקהעטון2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41180
אוריהצאולקר2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41179
נתנאלקטנוב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ה' - 41178
איתי בניאסרף2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11222
עילאי זמביטון2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11221
אדל עליהבנעים2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11220
אמריגולן2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11219
מיה אדרגריע2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11218
שליודדון2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11217
שליודוקרקר2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11216
יהאלידורי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11215
רניזגה2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11214
אביבזהבי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11213
אגם רבקהיוסף2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11212
נהוראייזראילוב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11211
אדליפת2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11210
תהליצחק2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11209
הראלכהן2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11208
עילאיכהן2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11207
טליהכהן שור2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11206
אמהלוי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11205
אופקמשה2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11204
שילתסאיג2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11203
יובלסיסו2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11202
אוראלקחלון2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11201
ליאבשטרית2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 11200
הודיהביטון2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21244
שרהבלס2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21243
נתנאלבן-אברהם2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21242
נועםבניטה2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21241
הודיהדישק2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21240
נויהדישק2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21239
יהונתןדרייפוס2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21238
עמיתהיידנרייך2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21237
עדןוולפנזון2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21236
עילאיחסין2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21235
עלמהיפת2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21234
יהונתןכוכב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21233
אריאלממו2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21232
אלמוגמרדכי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21231
מייקלסוצ'נב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21230
ליאבפנחסוב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21229
רוניקרפ2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21228
נאוררוד2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21227
אלהרוטשטין2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21226
ליאם כרמשבו2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21225
איתישהראבני2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21224
שוהםתוינה2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 21223
מיתראהרון2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31268
ליאןבורוכוב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31267
הודיהבן אבי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31266
תהלגבר2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31265
עדןגלקין2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31264
אורי מיכדדון2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31263
עופרדרוזדוב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31262
דרורידרורי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31261
אוריהוסיהון2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31260
רזחכם זאדה2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31259
טוליןחמאד2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31258
יהבטייב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31257
אוריהטקיאר2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31256
איתילוי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31255
עומרילוי עומרי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31254
שירהלוי שירה2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31253
אמילימושקוביץ2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31252
אריאלמנטל2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31251
נהוראימתתיהו2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31250
יריןנחום2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31249
שי ליקליין2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31248
מירלקנדינוב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31247
איתיקשי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31246
לורירחמים2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 31245
הודיהאליהו2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41287
עילאיאליהו2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41286
דניאלבכר2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41285
לירזבסירי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41284
ליהג'מבר2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41283
ליהיאדה ליאון2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41282
נועהדניאל2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41281
אופירדרעי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41280
אגםכחלון2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41279
שי-לילביא2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41278
אוראללוי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41277
מתןלוי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41276
מעייןנונה2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41275
עידןנחמיה2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41274
אוריסלוני2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41273
תהלערגס2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41272
אריאלקימיאגרוב2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41271
יניב ליגלרפאלי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41270
עומרישהראבני2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-ו' - 41269
הדסאביבי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-צוות1297
אתיישראלי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-צוות1296
רעותשטרית2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-צוות1295
אורטלתורג'מן2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-צוות1294
נטליעמר2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-צוות1293
איילתכרמל2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-צוות1292
קאריןחליוה2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-צוות1291
רותםשוהם2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-צוות1290
רוניבנימין2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-צוות1289
דנהקורליצקי2 ק"מ עממיישראלביה""ס קשת - רמלה-צוות1288
נעהאברמוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3533
אדר שיאילייב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3532
יהבאלישקוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3531
ליהאפללו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3530
אור נתנאלארואס1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3529
תמרבוקובזה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3528
עמית אלמזברוך1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3527
אודיהג'רבי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3526
ליאבדבוש1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3525
כהן יהלידוד1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3524
תהלדמתי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3523
אדלהנדי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3522
הללחלפון1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3521
לורןחלפון1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3520
נתנאלטרבלסי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3519
אדירישראילוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3518
אביעדכהן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3517
טליהכהן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3516
עמיתכהן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3515
נועם יעקבכהן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3514
לריאןלגאלי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3513
אוריאןלוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3512
איתילוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3511
אליאןמבשב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3510
אריאלמורד1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3509
אמיתימטטוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3508
עידןנבו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3507
אגם חנהסויונוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3506
אמורערק1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3505
מתן נחמןפסח1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3504
אושר משהצריקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3503
נועהשינחה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3502
עילאי חייםשמיר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ה'3501
אליאבאביב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3557
נהוראיאברג'יל1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3556
מעייןאוסקאר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3555
אביהאיילה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3554
נהורייאיסחקוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3553
ליאםברוך1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3552
שליו אלעזרבריבי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3551
אוריאןגברילוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3550
הכהן רפאל חייםגינדי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3549
מעייןדוידוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3548
אליהדנינו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3547
אורי מיכאלהנדי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3546
אביבהראש1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3545
אריאלהררי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3544
אימריזבלונוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3543
איתן אברטרבלסי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3542
פריאליהושע1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3541
אלרואייומה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3540
אושרלוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3539
אסף עמוסניאזוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3538
אליאור יחיאלקשאני1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3537
עילאישעשוע1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3536
אורי כרמששון1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3535
יובלתומר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםביה""ס בנציון נתניהו/רמלה-ו3534
אתיאמר אסייג1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדים
בועזבילגורי10 ק"מ תחרותיישראל
שבתאיארמא5 ק"מ תחרותיישראל
מרדכיסופר10 ק"מ תחרותיישראל
PhilipPerlov10 ק"מ תחרותיישראל
אוריסעדה2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1315
אדירמוטיי2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1314
ירדןבן שמחון2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1313
רומיבראנץ2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1312
שידמרי2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1311
אוריהדרחי2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1310
נעםיצחק2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1309
אגםטסלר2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1308
אליןישראל2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1307
תהלישראל2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1306
איתימילצ'בסקי2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1305
שנימרום2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1304
אורינגוסה2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1303
דניאלניגרקר2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1302
יאריקסוסלוב2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1301
קאריןאבנוב2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1300
איתןקולסניצ'נקו2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1299
ליאבקצב2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'1 רמלה1298
ליאוןאוחיון2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'3 רמלה1347
בן אוראלמסי2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'3 רמלה1346
רומיבוברובסקי2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'3 רמלה1345
אליסהבוגדנוב2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'3 רמלה1344
אוריהביטון2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'3 רמלה1343
ליאםגרדשוב2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'3 רמלה1342
ליאןטובול2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'3 רמלה1341
ליאלטסלר2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'3 רמלה1340
עידןכהן2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'3 רמלה1339
ניתאילנקרי2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'3 רמלה1338
עמיתאביב2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'3 רמלה1337
הודיהנס2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'3 רמלה1336
אדםצ'רנוב2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'3 רמלה1335
יוליהקושברוש2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'3 רמלה1334
יאיראביטן2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'3 רמלה1333
יריןרוזיליו2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'3 רמלה1332
אליהאיטך2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'2 רמלה1317
אופיראיתן אלזרה2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'2 רמלה1316
ליאםבכר2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'2 רמלה1331
אמראלבן שמחון2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'2 רמלה1330
אסילהדבלטוב2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'2 רמלה1329
קאילוי2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'2 רמלה1328
תהלמועלם2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'2 רמלה1327
איואלמנגיסטו2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'2 רמלה1326
דוריאןנהון אטמן2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'2 רמלה1325
נהוראינהרי2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'2 רמלה1324
איימיסולודוחין2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'2 רמלה1323
מאורפורמן2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'2 רמלה1322
רומיפלוס2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'2 רמלה1321
ליאנהקנדינוב2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'2 רמלה1320
מרקוןגטנט2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'2 רמלה1319
גאיהחגבי2 ק"מ עממיישראלביס רונה רמון ה'2 רמלה1318
נינטאילייב2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'1 רמלה1362
אורייןבן סדון2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'1 רמלה1361
ליאןדיין2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'1 רמלה1360
אלהחיים2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'1 רמלה1359
ליאורטחלוב2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'1 רמלה1358
הדריפרח2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'1 רמלה1357
בצלאלפוגליאסי2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'1 רמלה1356
רזלזרוב2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'1 רמלה1355
לידוריפת2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'1 רמלה1354
נועהמיכאלוב2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'1 רמלה1353
ליאןחדידה2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'1 רמלה1352
עידוקונקי2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'1 רמלה1351
נוינגוסה2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'1 רמלה1350
נהוראישגיב2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'1 רמלה1349
אדלקוצרי2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'1 רמלה1348
שילואליאב קופר2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'2 רמלה1375
מרוםבאבא2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'2 רמלה1374
נהוראיהריסון2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'2 רמלה1373
אודלחזן2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'2 רמלה1372
אוריאלכהן2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'2 רמלה1371
אלינהמונוסוב2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'2 רמלה1370
נועםמושיאשבילי2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'2 רמלה1369
עילאיסילוני2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'2 רמלה1368
איתיפתחוב2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'2 רמלה1367
אנג'לינהמיחטייב2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'2 רמלה1366
ליאםג'אן2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'2 רמלה1365
טליהעזרא2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'2 רמלה1364
חןדומטוב2 ק"מ עממיביס רונה רמון ו'2 רמלה1363
יניבאבוטבול2 ק"מ עממיישראל
ברמשה10 ק"מ תחרותיישראלעמל א רמלה-יב101
סוזנהביוק5 ק"מ תחרותיישראל
נורוסיןאלעביד1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ה רמלה3564
דולבאבשקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ה רמלה3563
אסלבקאירגשב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ה רמלה3562
רוסלןחמדמוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ה רמלה3561
אורוןפנקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ה רמלה3560
אושראימלק1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ה רמלה3559
פריז'ודהרדז'בוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ה רמלה3558
יריןיצחק1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ו רמלה3578
שקדישראל1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ו רמלה3577
נאורבנימין1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ו רמלה3576
ארנסטחיימוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ו רמלה3575
אביתרמליאנקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ו רמלה3574
ניקולמקס1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ו רמלה3573
סנז'נהמטבייבסקי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ו רמלה3572
יארוסלבהשפובל1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ו רמלה3571
נועםמרזוק1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ו רמלה3570
פואדמרג'ייה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ו רמלה3569
דניאלשמעון1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ו רמלה3568
נעה (מורה)תמם1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ו רמלה3567
חגית (מנהלת)מלכה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ו רמלה3566
איריס (מורה)קונפינו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן גוריון כיתה ו רמלה3565
שירןלוי5 ק"מ תחרותיישראלרצים עם אבי- באר יעקב
ShellyKogan1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
נתןינקלביץ'1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
יעקבברקוביץ5 ק"מ תחרותיישראל
נירפלנט5 ק"מ תחרותיישראל
אדלשפושניקוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
אלרועיאבוטבול2 ק"מ עממיישראל
תהילהאבוטבול2 ק"מ עממיישראל
פולינהטיטרנקו5 ק"מ תחרותיישראל
זכישרעבי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1622
עידואלימלך2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1621
דניאלהארמא2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1620
אליןבזרוב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1619
שירזבסירי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1618
הדרבראל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1617
אליןגרנדר2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1616
דניאלדביר2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1615
איילדרוזדוב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1614
אליאורדרעי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1613
אוראלוידל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1612
יאיר מרדכיזוארץ2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1611
סהריוסוב נחמן2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1610
שלויוספי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1609
הדריפת2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1608
דריה ידידהכהן2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1607
שירהכהן2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1606
יהליכל טוב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1605
איתילבייב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1604
נועםמהריזי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1603
נאורמורדכי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1602
הדרימיכאלי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1601
נהוראי דודמליחי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1600
ליאל חייםממן2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1599
זוהרמשה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1598
אריאל שלוםנגר2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1597
עיליינעים2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1596
עופריסבאח2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1595
איילסברו2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1594
אגם שמחהפרץ2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1593
אלין שיראלרובין2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1592
שוהםשקלים2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1591
אברמובעידו2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1590
אברמוביץאורי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1589
אוחנהיהונתן2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1588
אייזןנועה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1587
אלוניאיתי אברהם2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1586
ברדהמיה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1585
ברדיסיסמין2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1584
גוראוריאן2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1583
דגגהאלרואי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1582
דישקאלין2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1581
זילברמןליה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1580
זכאירוני ידידה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1579
יערייאיר2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1578
יפרחחן2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1577
יצחקליאם דייזי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1576
יצחקליאן2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1575
כל טובנויה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1574
מאיראליה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1573
מידניסוף2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1572
מרדכיאייל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1571
סננסנועם2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1570
עטוןנהוראי שמואל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1569
עמרהודיה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1568
עמרםנוגה זוהרה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1567
קרידןשי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1566
רוטפילדהילל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1565
שאולעדי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1564
שוקרייהב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1563
אברמוב גילקאאלין2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1562
אסטנבולליאם2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1561
ארבליאגם2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1560
בן שושןגאיה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1559
בן-חמושלו יעקב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1558
גנייזראדם2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1557
גתאודל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1556
דסטהאליאל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1555
דקלנוי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1554
דרורעילאי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1553
חיימובאראל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1552
יוסופובאלדד2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1551
יוסופובמעיין2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1550
ירושלמינירז2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1549
מודזגרישויליליאל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1548
מועלםתהל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1547
מורדוכייבעידו2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1546
מנטלשילת2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1545
סוליימנובשלמה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1544
סלונישירה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1543
פנחסוביונתן2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1542
פריגוזיןזיו יעקב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1541
פתחייבנהוראי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1540
צ`ריקארליאם2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1539
ציוןדוד2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1538
שימנובאורן2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1537
שקרוןאליה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1536
תמירשירה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1535
אביטבולטליה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1534
אווסקרנוי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1533
אוזןאביב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1532
אייכנבאוםשון2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1531
אלבאזעומרי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1530
אלקייםינאי יעקב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1529
אנוןרעי-לי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1528
אקוניסליבל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1527
ארוסיליאם2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1526
בוכמןנתנאל ראובן2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1525
גזיוסי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1524
דרורימרום2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1523
וסיהוןאוהד2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1522
זאיקשירה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1521
זנגיאופיר2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1520
חואזיאימי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1519
טלקרתום2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1518
יוסףנועה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1517
כהןשילה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1516
סבגנועה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1515
סליםשיראל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1514
עוזיאלעתי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1513
עזריהאביאל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1512
פרץנהוראי יוסף2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1511
צורטוהר2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1510
קוינובאיתי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1509
קסוקרלוטם2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1508
קצבאריאל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1507
אביטבולנועם אלי-עזר2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1506
אברמשוילירואי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1505
אוחנהיהב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1504
אוחנהליאם2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1503
אטיאסרוני2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1502
אלוןנועם ראובן2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1501
אלפסישקד2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1500
אריסיהלי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1499
אשראסף יעקב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1498
באסוןעילאי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1497
בן ישיעמית2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1496
ברמינועם יוסף2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1495
ברקוביץנועה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1494
גבאיאלה-סילביה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1493
זגוריהילה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1492
ירמיהוטליה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1491
לויאודל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1490
לוצאטואורי שלמה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1489
לישהנועה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1488
מאגרוליאם2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1487
מיהרטאוריאל אלמיי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1486
ממןמיתר2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1485
ניגרקראושרי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1484
סבגנהוראי מאיר2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1483
סריקובמעיין2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1482
עזורישילת2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1481
פדלוןליה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1480
ציזיןהודיה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1479
קיטלטליה שמחה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1478
יהונתן אברהםאביטבול2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1477
שוןאוסקר2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1476
נעםאייש2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1475
אופקאלחדד2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1474
שירבוסקילה2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1473
נועםבוקריס2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1472
היליבכור2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1471
מייבן סימון2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1470
רןבנימין2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1469
טוהרברקוביץ2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1468
יובלגולשני2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1467
גאיהגיל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1466
אדירדיגורקר2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1465
אוריאןהררי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1464
דניאל אליהווידל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1463
אביטלזבולונוב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1462
תהלחיט2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1461
נועהחיימוב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1460
קינןחמאד2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1459
נועםחרל2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1458
יאיריזראילוב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1457
עוז משהיפת2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1456
אוריהכהן2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1455
ראםלגטווי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1454
יריןלוי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1453
ניבלוי2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1452
איתי משהסמנדרוב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1451
אוהדקדר2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1450
הילהקימיאגרוב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1449
תומרקסטון2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1448
שקדריבייב2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1447
דודתמיר2 ק"מ עממיש""ש ז רמלה1446
שגיאאלישייב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1754
יעקבאמינוב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1753
רוניתאפטקר2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1752
הודיהבוסקילה2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1751
אוריאןבניטה2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1750
יוני יהונתןבסה2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1749
נתנאלגבאי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1748
שיראלגברילוב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1747
מתןגליבוב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1746
ליאם אברהםגרשקוביץ2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1745
שי לידה ליאון2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1744
אריאלזגורי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1743
איתיזיאת2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1742
שילתחביב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1741
שליו יצחקחזיזה2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1740
יהליחי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1739
ליטלחיימוב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1738
אורי חי דודטהר2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1737
טוהרטייב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1736
נויהיפרח2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1735
עילי עזראכהן2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1734
שגב נחמןכהן2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1733
יהלי אליהוכוכב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1732
יהלילביא2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1731
שירה יקוטלישה2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1730
מאימוזס2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1729
אוהדמשה2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1728
ליאםמשה2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1727
ליאורנסימוב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1726
אורי נאזםערב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1725
נועהפנקר2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1724
הדרקדר לוי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1723
ליאלקטרי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1722
נופררגפורקאר2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1721
אליןאוזן2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1720
נויהאלבז2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1719
נאוראליהו2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1718
הילי לאהאלישע2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1717
יעלאמינוב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1716
מתןאשטמקר2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1715
איתמראשכנזי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1714
טליהביטון2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1713
יניבבן אריה2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1712
ליאםבן-נון2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1711
עופריגפרי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1710
איבדוד2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1709
ניתאידוד2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1708
אוריהיינה2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1707
לביאזרח חסיד2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1706
ליאןחז`ז`2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1705
יצחק איציקיונא2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1704
סיוןיוסף2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1703
אגםכהן2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1702
נדבכהן2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1701
איתיכפיר2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1700
שירה רוחמהמועלם2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1699
איתימחלב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1698
משה אורימחלב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1697
ליאןמיכאלי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1696
אהרוןנחמיאס2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1695
איתינעים2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1694
דניאלסרבניצקי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1693
הראלפוני2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1692
אורוןפרץ2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1691
אופיראבו2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1690
עידואברג`ל2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1689
אדיראיילין2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1688
טליהאיסחקוב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1687
נויה מזלאלישע2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1686
אופיראסרף2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1685
רומיגריע2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1684
נועםהסן2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1683
מעייןחן2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1682
דניאלטריוחין2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1681
אוריןירדאי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1680
הילילוי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1679
ליאורמאיר2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1678
ליאםמאירוב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1677
אופקמדמון2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1676
ליאבמזוז2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1675
הראלמזרחי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1674
הילהמיכאלוב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1673
אגםנונה2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1672
לילךנפתלי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1671
ליאןסוסן2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1670
אבירןפילוסוף2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1669
הודיהפרג`2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1668
שילתציזין2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1667
ענברקדוש2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1666
הילהקדר לוי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1665
דיאנהקוגן2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1664
נהוראיקצנטיני1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ו1 רמלה3643
ליאןרוטשטין2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1663
ליהרחמנוב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1662
אליהרפאילוב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1661
תהלשאול2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1660
אורןאלגזר2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1659
לאורבכר2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1658
ליאורבן גיגי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1657
שירהבן דוד2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1656
נועה ציפורהבן ישעיהו2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1655
ליאם אסתרבנעים2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1654
יריןדישק2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1653
שילת שירהדנן2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1652
טוהרזרדאב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1651
מאורחדד2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1650
כאמלחמאד2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1649
לינוייוסופוב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1648
גאיהיוסף2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1647
ליאללוי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1646
יהלילנקרי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1645
ליאל אילנהלסרי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1644
שירהמבורך2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1643
ליעדמורד2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1642
תהילהמורדו2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1641
ליאןמחבוש2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1640
הודיהמיכאלוב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1639
רונימירוביץ2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1638
נהוראי יעקובמלכה2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1637
ליןממן2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1636
נועהמנשה2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1635
מיתרמרציאנו2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1634
אלעד רפאלנחמיה2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1633
הילהנחמיה2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1632
תהל אפרתסרנו2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1631
איתיקנג`יאן2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1630
שלושקורט2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1629
אושריאדוט2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1628
דניאל חיבוהדנה2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1627
מחמדדנף2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1626
אביאלזאגורי2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1625
אוריאבו פרג2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1624
יריןאביזוב2 ק"מ עממיש""ש ח רמלה1623
אדראייזן2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1905
נועהארמא2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1904
גיליבנימין2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1903
בן אפריםברכה2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1902
הילהגבר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1901
עדיגבר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1900
ליאןגדייב2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1899
שקדגולשני2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1898
שילוהגרידיש2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1897
שוהםדוקרקאר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1896
מליסההדר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1895
ליאלוולפנזון2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1894
זואיוקנין2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1893
לינויחדד2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1892
שירהטלקר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1891
אביאלמגרלישווילי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1890
אביבמוטי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1889
דניאלמוטי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1888
גיאמורדוכייב2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1887
אביבמטטוב2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1886
נועםנזרי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1885
קריןנקטלוב2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1884
נוריהסננס2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1883
דניאל דבירפרץ2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1882
נויהקורול2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1881
אלירןרפאלי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1880
יהליאדרי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1879
אליןאוחנה2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1878
הילהאייש2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1877
יניבאילייב2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1876
אופיר יהלאלגריסי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1875
מעייןאלחדד2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1874
יהונתן דודאלפסי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1873
אליסהאסטרזון2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1872
ירין רוניאספרנסה2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1871
הילהאריה2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1870
אוהדבן ברוך2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1869
נועם לידורגרין2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1868
לוטםגרשקוביץ2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1867
אורידוד פור2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1866
שירהחיימצ`אייב2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1865
בןחיימתן2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1864
הילהחלפון2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1863
בת אלטלקר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1862
לינדהיוסופוב2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1861
אגםכהן2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1860
אופירכהן2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1859
טליהכהן2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1858
תהלכהן2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1857
בילי נויהכלפון2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1856
איתימולקנדוב2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1855
עמנואלמיירוב2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1854
אורימתתיהו2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1853
עידןנתן2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1852
מאיסאיג2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1851
הליןספר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1850
מוריהעבוד2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1849
שירהפריאנטי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1848
דולברגפורקאר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1847
נוישלום2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1846
לייהאברמשוילי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1845
ניתאיאוחנה2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1844
מוריה אסתראוסקר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1843
שאנלאלגזר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1842
נהוראי דודבן משה2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1841
הלליבן שטרית2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1840
נויהבן-דוד2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1839
עילאי יוסףגרוואני2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1838
מעייןדנילוב2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1837
הודיהדרעי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1836
יהלי יוסףווקנין2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1835
יהליוקנין2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1834
אילייזילברמן2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1833
שחרחוגי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1832
ליאםחליבה2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1831
אליהיקוטי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1830
נופרירושלמי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1829
מאיכהן2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1828
שירהלוי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1827
תהילהמנשה2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1826
מעייןמקונן2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1825
עינבנבו2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1824
רז נסיםעזרא2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1823
אילןקזקוב2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1822
ליעדקסוקר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1821
שילתרביבו2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1820
אליאב אברהםאביטבול2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1819
עופריאדרי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1818
שיריאהרון2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1817
לורןאלגמיאל2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1816
יונתןאלגריסי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1815
עידואלישע2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1814
עמיתאספורמס2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1813
עילאיבוסקילה2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1812
אביעדבן ברוך2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1811
אוראלבן-אברהם2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1810
הילאיוקנין2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1809
לינויזכריה2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1808
מוריןזנגי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1807
ליאן רחלחזן2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1806
ירין מאירחליוה2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1805
נוגהטלקר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1804
ליאםיומה2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1803
מאייוספי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1802
איתיכהן2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1801
תהילהכהן2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1800
הראל נתיבלוי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1799
איתימיכאל2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1798
טוהר קלודיןמימון2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1797
נהוראימרדכי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1796
נועהנחמיה2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1795
לביא אברהםסננס2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1794
מאיעמר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1793
שירהצרויה2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1792
אוריין חנינהקורקוס2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1791
ליאלקשאני2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1790
נהוראירביבו2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1789
ליהשקלים2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1788
ליאבתייר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1787
שמעון שיאדוט2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1786
נהוראי-יוסףאוזן2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1785
נינהאוחיון2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1784
דניאלאלגריסי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1783
אליה אברהםאלקיים2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1782
נויהאסל2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1781
הודיהאשר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1780
אדםברכר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1779
אלירןגלקין2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1778
שליו חייםדווד2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1777
אור ויקטורהיינה2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1776
יוחאיהרשקוביץ2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1775
עדןוקנין2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1774
הראל שלמהזכאי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1773
אגםיצחק2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1772
אליהכחלון2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1771
מיילגטיוי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1770
יגללוי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1769
ליאןלוי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1768
הראל יוסףמבורך2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1767
איתי ראובןמועלם2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1766
ליאםמורדכי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1765
אורימיכאל2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1764
שיניניו2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1763
ליאוןסנדלר2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1762
ליהסעדון2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1761
יהליסעדי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1760
איתיפרתוק2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1759
אליןקובי2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1758
אוראל אליהוקיטל2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1757
רוניקלברינו2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1756
איתי ישראלשקרון2 ק"מ עממיש""ש ט רמלה1755
רניםדביט300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5071
ג'ובניוהאב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5070
אמאניאבו לבן300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5069
סיליהאבו אל חלאוה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5068
נאיקישאוי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5067
קוויןסאלח300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5066
תאליהמובארק300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5065
לורלפארס300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5064
סיאלאלפקס300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5063
ג'ודאלזינטי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5062
אחמדבלאסי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5061
חאפזאלחאפי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5060
לורןזערור300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5059
מארקעאזר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5058
גריסלולץ300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5057
מריהאבו גזאלה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5056
ג'וריאלנאבלסי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5055
ג'ודאנדריה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5054
חנא ג'וןקשיר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5053
מריבלמרג'יה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5052
חלילכור300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5051
נאינקיב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5050
לוג'ייןאל שמאלי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5049
מחמודעיסאווי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5048
סמאמונייר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5047
מריהאבו שרך300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5046
מיראלחזבון300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5045
סיריןאבלאסי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5044
וליםרפידי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 1 רמלה5043
אימיחורי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5100
מוחמדאבו לבן300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5099
מחמדאלגרושי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5098
ג'ויסקשיר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5097
רימונדחוילה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5096
רייןקובטי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5095
איהאל-מחאריק300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5094
נוריןעוואדי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5093
ליאוחנאניא300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5092
יחיאאלזינאתי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5091
מלינהחורי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5090
ג'ויסערביד300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5089
ונסהסאלח300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5088
מקאריוסחילו300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5087
ג'ודעבדללה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5086
עבד אלחליםזיתון300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5085
אדםחורי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5084
ליאןאלסוסו300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5083
נעימהפרח300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5082
נואלדביט300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5081
יאסראבו לבן300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5080
מילאדסרסור300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5079
נאדיהרג'ב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5078
מהאאלנקיב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5077
עדןדנף300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5076
ראםשאמיה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5075
האניחסונה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5074
עלאזיתון300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5073
חאלדסבחה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף א' 2 רמלה5072
חנאדביט300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5128
סובחיאלוהאב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5127
אליןאלחאטר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5126
אווה יאסמינהבארטש אמסיס300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5125
סמירהאבוגזאלה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5124
ננסי נסרהזערור300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5123
אמאראתאבו צויץ300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5122
מיהדנף300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5121
יוסףסוריקי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5120
אנדרופאנוס300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5119
לורינהחנדל300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5118
ג'וליג'ובראן300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5117
מילגרוסרביע300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5116
חמזהחשים300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5115
בשארהמובארק300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5114
מוחמדחלילי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5113
הלןאוהניסיאן300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5112
מרתהחנחן300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5111
אליןמרגיה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5110
ריאןאלוחידי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5109
יוסףאבו לבן300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5108
ואסיםאבו עאמר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5107
אליןחאפי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5106
ראמאסעדי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5105
סיריןאלוחידי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5104
מילאחרפוש300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5103
סופיאבלאסי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5102
ויקטורמונייר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 1 רמלה5101
הניפאנוס300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5158
מיקאלהאלוהאב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5157
אליןאבו עאמר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5156
טוליןאבו עאמר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5155
עלאדנף300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5154
ג'ברילמוגרבי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5153
סיאלענפוס300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5152
מליסהמנסור300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5151
איזבלה מריהבורשה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5150
מלאניכרכר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5149
ג'וליהסלאמה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5148
מנאלאלג'רושי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5147
מייקלגנימה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5146
דניאלאלגויגאת300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5145
ג'וןאבו חנא300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5144
תומאססאיג300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5143
ג'ונפיירסוסו300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5142
מסאנדאף300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5141
לארןמסרי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5140
עפאףגנימה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5139
סלסטיאלחורי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5138
בייאזידאלשמאלי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5137
אליןחורי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5136
מריהכרכר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5135
קיאןאלוחידי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5134
מוחמדאלנקיב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5133
אולפתאלנקיב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5132
חוסנאג'רושי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5131
שהדלולו300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5130
סאבראבו כף300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ב' 2 רמלה5129
גויס פריאלבלה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5183
אמוראלסוסו300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5182
מיאלבלה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5181
נורסאבא300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5180
קמיליהוכילה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5179
ג'ואלגנימה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5178
תאליןאלמוגרבי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5177
אליןאלג'רושי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5176
שיריןאבו שראר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5175
מיראלאלנאבלסי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5174
מליןקסיס300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5173
תיאכרדוש300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5172
יארהנופל300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5171
מארקנדאף300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5170
ג'ורגגטאס300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5169
חלילזיאדה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5168
אמירטרזי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5167
בדראבו לבן300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5166
אליסוסו300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5165
שארבלעאזר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5164
אסמהאלעיסאוי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5163
מחמדאלעיסאוי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5162
ג'וזףלורנזו300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5161
ג'ורג'מונייר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5160
סעידאבו מרסה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 1 רמלה5159
מליסהאלחורי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5210
ג'וליןחדאד300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5209
כרסטינהסאייג300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5208
סליןאלפקס300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5207
מאריסאבא300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5206
מלקדנף300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5205
אמיליחנחן300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5204
נאיאלנקיב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5203
אמנהחלילו300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5202
למארפארס300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5201
תאליןאלזינטי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5200
מלאקתרתיר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5199
פאטמהאלוחידי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5198
האנישמשום300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5197
מיכאל מייקלאלקלק300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5196
דאודאלזינטי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5195
מג'דחזבון300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5194
מיראןאלסוסו300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5193
קונסטנטיןפשחו300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5192
מוחמדשלבי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5191
ליאונרדוסליב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5190
תומסאליאס300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5189
אליאסחורי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5188
זידאןעיסאווי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5187
גסאןבידס300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5186
מיירוןפזע300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5185
עאזרוהאב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף ג' 2 רמלה5184
אליאסשאמיה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5241
נוהאכראגה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5240
אליןג'בארין300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5239
תומאסחוסרי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5238
נדיראבו חלאוה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5237
ג'ורג'ברבארה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5236
גינאאלג'רושי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5235
סמראבו לבן300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5234
לאורהואקים300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5233
ריאדחוראני300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5232
ג'וזףפאנוס300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5231
פריד פרננדוזערור300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5230
פהדדביט300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5229
אליאסחוילה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5228
עימאדאבו עאמר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5227
מייגןגנימה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5226
מייאראבו עאמר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5225
סוזיחאפי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5224
נגםרגב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5223
ליאלאבו אלעדאם300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5222
חלאאלנקיב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5221
אליןסוסו300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5220
שאנלסאלח300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5219
ג'סליןאל-סוסו300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5218
ג'וניטרזי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5217
ראוףאבו אלסוכון300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5216
סוסןבר'יתה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5215
מיאןעיסאווי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5214
מינורקדרי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5213
אליסיונעום300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5212
אדוארדשאהין300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן נרקיס רמלה5211
אליג'ובראן300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5274
למאאלג'רושי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5273
נילאלזינאטי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5272
אילהזיאדה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5271
לוראבו שרך300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5270
ריטאלאלחאטר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5269
סנטינוחינאוי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5268
אלמהפאנוס300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5267
אדירחורי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5266
סיינהפשחו300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5265
מלינהסוסו300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5264
נאיאבו עאמר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5263
לארהעיסאוי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5262
לונהסליב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5261
תיאדורהחנחן300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5260
לואיספאנוס300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5259
רויסוסו300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5258
סמירמנסא300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5257
ניקולהסאבא300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5256
ג'וזףכרכר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5255
ויקטורפרח300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5254
גלוריהאלקלק300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5253
קורלעטאלה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5252
עדןאבו קשק300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5251
ריתאלאלזינטי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5250
הלנהגנדור300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5249
לאריןאבו רומאנה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5248
מירלאבו אלעזאם300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5247
ג'ודסאבא300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5246
יסמינהבלאסי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5245
אימאןאל עייסה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5244
נילחלילי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5243
מוחמדחלילי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראלסנט ג'וזף גן שושן רמלה5242
נתנאלאלקיים2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1099
שי-ליארני2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1098
יניבבן דוד2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1097
עדןבן דוד2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1096
הראלברדה2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1095
אמלידדבאייב2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1094
תאירטסמה2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1093
רועילוי2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1092
עדימנגיסטו2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1091
טליהסיסאי2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1090
שיאלסקירה2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1089
יואלמשה2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1088
נועהפנחסוב2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1087
נאורשבו2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1086
אושרתגדעון2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1085
נועםהרוש2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1084
תהלשושן2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1083
אדרפולטיאלוב2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1082
הודיהיעקב2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1081
משהאשטמקר2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1080
הדריאלברוק2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1079
מתנאליפרח2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1078
הודיהדמרי2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1077
אדלכהן2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1076
שרהסילבה2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1075
אביאלפולבנוב2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1074
אגםאדרי2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1073
ליהאדרי2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1072
טוהרברו2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1071
נויהלב2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1070
נויהעזרה2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1069
ענאלמנוח2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1068
תהילהעוז2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1067
אילהפיניאן2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1066
אליהרובין2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1065
יפיתריוס פלאס סטייסי2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1064
מאוראוחנה2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1063
צוריאלדאבוש2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1062
אלנתןטסמה2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1061
אליהיחיה2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1060
לירזכהן2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1059
נעםמריצינו2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1058
איתימיכלאשווילי2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1057
טוהרסטמקר2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1056
אליהסלקמון2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1055
ליאןשיראוי2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1054
ארישלוש2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1053
אדירקסרה2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1052
טלהוןזגיה2 ק"מ עממיישראלאריאל כיתה ו רמלה1051
יעלמזרחי2 ק"מ עממיישראלאריאל מורה רמלה1104
שלומיתמתן תורה2 ק"מ עממיישראלאריאל מורה רמלה1103
אבישימצליח2 ק"מ עממיישראלאריאל מורה רמלה1102
אושרהבן דוד2 ק"מ עממיישראלאריאל מורה רמלה1101
רבקהצדוק2 ק"מ עממיישראלאריאל מורה רמלה1100
אדםברקו2 ק"מ עממיביה""ס אופק כיתה ו - רמלה1117
יאירכהן2 ק"מ עממיביה""ס אופק כיתה ו - רמלה1116
אביאלנייאזוב2 ק"מ עממיביה""ס אופק כיתה ו - רמלה1115
ליאבפתחייב2 ק"מ עממיביה""ס אופק כיתה ו - רמלה1114
טואקדרי2 ק"מ עממיביה""ס אופק כיתה ו - רמלה1113
ענהאלאוסקר2 ק"מ עממיביה""ס אופק כיתה ו - רמלה1112
עדיחתמוב2 ק"מ עממיביה""ס אופק כיתה ו - רמלה1111
רנאעיד2 ק"מ עממיביה""ס אופק כיתה ו - רמלה1110
סףרמדאן2 ק"מ עממיביה""ס אופק כיתה ו - רמלה1109
אליןקותיאלוב2 ק"מ עממיביה""ס אופק כיתה ו - רמלה1108
נאורקאסה2 ק"מ עממיביה""ס אופק כיתה ו - רמלה1107
הדרטל חודפי2 ק"מ עממיביה""ס אופק כיתה ו - רמלה1106
שרוןסליטרניק2 ק"מ עממיביה""ס אופק כיתה ו - רמלה1105
ערןכץ10 ק"מ תחרותיישראל
YahavAmir2 ק"מ עממיישראלהרב תחומי יגל אלון יא5 רמלה1376
HagayGeffen5 ק"מ תחרותיישראלהרב תחומי עמל יגאל אלון יא4 רמלה506
YanirErmias2 ק"מ עממיישראלהרב תחומי עמל יגאל אלון יא5 רמלה1378
dotanrotshtein5 ק"מ תחרותיישראלעמל א רמלה מורה רמלה511
OrelTasma5 ק"מ תחרותיישראלהרב תחומי יגאל אלון יא4 רמלה501
adircohen5 ק"מ תחרותיישראלהרב תחומי יגאל אלון teach רמלה500
TahelArami5 ק"מ תחרותיישראלהרב תחומי עמל א יא4 רמלה503
NetanelAvramov5 ק"מ תחרותיישראלהרב תחומי עמל א יא6 רמלה504
AvitalIsraeli5 ק"מ תחרותיישראלהרב תחומי עמל א מורה רמלה505
אחמדקשוט2 ק"מ עממיישראלהרב תחומי עמל א יא1 רמלה1377
OriLevi5 ק"מ תחרותיישראלהרב תחומי עמל א י4 רמלה502
ראובןפתחוב5 ק"מ תחרותיישראלעמל א' רמלה יא1 רמלה509
רהףאבו סעדה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3822
ליאםאבינו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3821
רותאסגו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3820
טליהארונוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3819
איתן אדוארדובבדז'נוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3818
מיאלבן דוד1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3817
אגםדניאל1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3816
לי-פזדרסו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3815
הראלזהבי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3814
לאוןזובקוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3813
לירוןזיו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3812
אדלחבז1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3811
ירדןחלפון1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3810
מיקה שמחהטאוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3809
ליהטליאס1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3808
הילינהטפרה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3807
הודיהכהן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3806
גאיהמלאייב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3805
ליעדמניווב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3804
אליאור אליהמשה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3803
פריאלמשיח1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3802
אושר יהליסיסו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3801
שקד יוסףפנקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3800
ינאי יעקבפרסי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3799
חלהאבו טראש1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3798
אור יוסףאהרונוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3797
אגםאושר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3796
נטליאחמד1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3795
טליהאייזיק1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3794
טוהרדגן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3793
אור אברשוואסה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3792
טוהרוקנין1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3791
שלמהזקינוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3790
ליאלחבז1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3789
ליעדחבז1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3788
אליאבחג'ג'1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3787
ארבלכהן שטינר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3786
איתילוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3785
אליאןלוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3784
מיאללוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3783
נהוראילוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3782
אליאבמלול1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3781
עילאי יצחקנעים1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3780
ויקטוריהסמוגריוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3779
רומיפימט1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3778
שרוןצ'קולה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3777
אריקרקו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3776
דניאלרוזוליו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3775
רומיששונקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3774
ניתאיאברמצייב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3773
יסמיןאל אטרש1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3772
סאמיאל עביד1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3771
רזיאלעגו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3770
ולדבור1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3769
פקר אדםגדמו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3768
רפאלגדמו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3767
סתיודאנדקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3766
ליאורדואניס1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3765
ליאללוי פנדורו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3764
ליאם אוריאלמלכה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3763
שי לי אלכסנדסופרפין1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3762
טליהעמר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3761
מעייןציקוושווילי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3760
איתןצ'ריקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3759
אליאלאוסטרובסקי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3758
ג'חונגראחטוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3757
נתנאלבאסטקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3756
ליאורבבייב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3755
יסמיןבקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3754
נזלה נוראלגוסיינוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3753
אסיהגטו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3752
אליאבגיר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3751
נועהז'גוט1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3750
נויהזרד1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3749
ניסיםטרקיי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3748
תהליצחק1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3747
איתמרכהן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3746
אורלוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3745
רועי מרקלופו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3744
נרדימימון1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3743
נועהמלאייב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3742
תהלמלול1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3741
איילסדיקוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3740
גיא גבריסוקניק1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3739
נועםסרוסי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3738
אילון חנןפתחוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3737
עדןקריחלי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3736
נגהרמות1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3735
ליהשמעוני1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3734
אלייה קיםשנקור1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3733
איילהאברהם1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3732
קאסםאל גרושי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3731
יניב שלוםאפטקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3730
שליאקשיקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3729
דניאל שמעוןברוך1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3728
לאהברקוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3727
רומיברש1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3726
הילהדבורה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3725
תומרוארושולקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3724
שירהיצחקי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3723
עידומצלאוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3722
הדרמרגלית1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3721
אורמרדכי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3720
אוריןנאוגאוקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3719
יובלסטמקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3718
אושרסעדיה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3717
לידורפלס1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3716
אליןפרסי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3715
אודלקוליה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3714
טלקסל1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3713
אביאוררובין1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3712
הדרשרעבי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3711
מוריםמורים1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3710
שרישטיין1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3709
לביאהסגל1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3708
שירליושדי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3707
חןאביטל1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3706
שלמהינקו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3705
טירןכהן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםשרת רמלה3704
אסףבימרו10 ק"מ תחרותיישראלאליצור לוד
גללפידות5 ק"מ תחרותיישראל
ברכהן5 ק"מ תחרותיישראלמשטרת ישראל
חייםזרגרי10 ק"מ תחרותיישראל
בנאאל שמאלי2 ק"מ עממיעידנים ט רמלה1445
ליזהאמינוב2 ק"מ עממיעידנים ט רמלה1444
דיאנהשטיין2 ק"מ עממיעידנים ט רמלה1443
יסמינהפלטוחונוב2 ק"מ עממיעידנים ט רמלה1442
דניאלהסופצייב2 ק"מ עממיעידנים ט רמלה1441
שלומיבן דוד2 ק"מ עממיעידנים ט רמלה1440
אמיראבו סרייה2 ק"מ עממיעידנים ט רמלה1439
בן אלניאזוב2 ק"מ עממיעידנים ט רמלה1438
אושרשרעבי2 ק"מ עממיעידנים ט רמלה1437
אורייןחנוחוב2 ק"מ עממיעידנים ט רמלה1436
סהרשורק5 ק"מ תחרותיישראלמשטרת ישראל
רמזיאבו גאנם1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3692
ועדאבו סלמי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3691
אדםאבו ע`נים1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3690
יזידאבו קטיפאן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3689
שיימהאבו רזק1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3688
שיאברהם1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3687
נתנאלאגרוורקאר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3686
אביהאוסקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3685
איברהיםאזברגה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3684
דוניהאלבנה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3683
מוחמדאל עברה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3682
סחראלקרנאוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3681
חילמיאלקרנאוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3680
תהלאשר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3679
מוראןבלנק1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3678
מתןבן יקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3677
קסםבנעים1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3676
אושרברהנו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3675
ארתור פלוריןברוצ`ינר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3674
עומריגברין1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3673
יניבדורון1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3672
הודיהואזנה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3671
טליהואזנה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3670
איברהיםוהאב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3669
נורוחידי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3668
אוראלטמנו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3667
עדןיזגיליאן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3666
עידן יצחקיקר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3665
טוםמגרלישווילי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3664
אלקייםמינטסנוט1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3663
שיקהמינץ1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3662
יובל דוידמלכה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3661
מנורמלכה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3660
טלנדב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3659
אוריסולימן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3658
נויהסימן טוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3657
יעקבסינגייבסקי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3656
ניסאל ניסיםפדלון1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3655
יואבפנחסוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3654
מיכאלפרידטקו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3653
עדיאלקאסה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3652
לידורקולב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3651
איתמררוזנצוויג1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראליובלים רמלה3650
אבינואיתי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3641
אברמובאריאל1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3640
אלעגויוסף1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3639
אספינוסהאייל אלי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3638
ארגאיאליאב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3637
דבורהאורי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3636
דהןעומרי יעקב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3635
דוידובליאב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3634
ואחנוןליאם1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3633
מילאדהאני1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3632
עיסוויריאן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3631
פינחסובאיתן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3630
צאנהליאב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3629
שימנובאוולין1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3628
שרגנינויה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3627
ביינהפוריה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3626
בלאושליו עוז1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3625
בן שבתשחר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3624
ברזאניאליה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3623
גילקורובליאם1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3622
זילברבורטאליזבת1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3621
חומידובדיאנה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3620
חסידובסער1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3619
טושפולטובקמרון1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3618
טמנהקסם1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3617
יפהאליס ליא1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3616
לגטיוישילי שרה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3615
מיכאליאמיר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3614
מלמדשירן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ו3 רמלה3613
סויסהאושר אבר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3612
ספרדוד מיכא1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3611
עמירהאור1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3610
פולטאחונובדיורה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3609
צ'ווס לויאור ג'סמ1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3608
צייטיןלובוב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3607
קורטגנו גרסיאמי שיראל1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3606
רובינובפאר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3605
רחמנובציון1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3604
שהאיןוסים1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3603
שטרןעילאי מש1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3602
אבלאסיאלין1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3601
אג'יאשוילינטלי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3600
אוסקראושר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3599
אמינובדנה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3598
ארגאישי לי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3597
בן אבורביד רחמים1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3596
ברבארהסטפני1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3595
וורקומעיין1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3594
טג'ונויה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3593
טמנהאברהם1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3592
יוסופובאליאב1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3591
יעקבאושר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3590
יצחקובתומר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3589
כהןעדי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3588
לויציונה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3587
לילוסהודיה סו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3586
מלקושילת1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3585
מקויהנהוראי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3584
מקונןטיגיסט1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3583
נוסייריאלן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3582
סבהותאיר ברה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3581
פלורס לופזאסף דוד1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3580
קוקנינל אור1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ ה1 רמלה3579
קרייףאוריין1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ו1 רמלה3649
רדהליאור1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ו1 רמלה3648
שטרןליאם1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ו1 רמלה3647
שריקייהונתן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ו1 רמלה3646
איתיסאסי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ו1 רמלה3645
אביעדצאנה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ו1 רמלה3644
ליאב חיקרייף1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלבן צבי/ו1 רמלה3642
ענבלענבל חסון1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלרמלה /בן צבי רמלה3703
אורליאורלי דיאז עטאר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלרמלה /בן צבי רמלה3702
דקלהדקלה כפיר1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלרמלה /בן צבי רמלה3701
כוכיכוכי צגשוילי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלרמלה /בן צבי רמלה3700
חנהחנה סונגו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלרמלה /בן צבי רמלה3699
גסיקהגסיקה שיינמן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלרמלה /בן צבי רמלה3698
דבידבי לוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלרמלה /בן צבי רמלה3697
צביהצביה גרינברג1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלרמלה /בן צבי רמלה3696
אביביתאביבית אלקיים-זיו1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלרמלה /בן צבי רמלה3695
נועהגלאי בן דוד1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלרמלה /בן צבי רמלה3694
עמיתלוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראלרמלה /בן צבי רמלה3693
דניאלרצוו5 ק"מ תחרותיישראלמשטרת ישראל
איילאסייג300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
בועזשחר5 ק"מ תחרותיישראל
חנניהאביטל10 ק"מ תחרותיישראל
איתיאסייג1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
חוסאםאבו עגאג300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5042
שירהאביחסרה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5041
טליהבואזיזה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5040
אוריבן יוסי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5039
אנאלמושייב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5038
ליאםסאיג300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5037
סלמהסרחאן300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5036
אינוראבו גאנם300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5035
איסמעילאבו גאנם300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5034
לינדה ליאלאוסטה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5033
איסמעילאל מוגרבי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5032
מעייןאמינוב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5031
אגםאסולין300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5030
אמיליבורוכוב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5029
איליהבריצ'קוב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5028
דורון רחמיםגור300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5027
אודלדוידוב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5026
נויהחבר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5025
אליאבחיימוב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5024
נועהישראלי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5023
אופירפזרקר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5022
שירהפזרקר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5021
נועהפנקר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5020
לביאצ'ורדקר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5019
סינתיהשאהין קובטי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5018
נהוראיארונוב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5017
ריטלאבו גאנם300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5016
ליאןאבו נאסר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5015
תייםאבו גאנם300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5014
אליאןדניאל300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5013
יאןרייטבלט300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5012
ראםבהותי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5011
אמאןזקוט300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)גן אלונים רמלה5010
OsherOhana5 ק"מ תחרותיישראלAdidas Runners Tel Aviv
יריןשירגאוקר5 ק"מ תחרותיישראלעמל א' כיתה י 1 רמלה507
ברקפרידמן5 ק"מ תחרותיעמל א רמלה510
אלוןרוטשטיין5 ק"מ תחרותיעמל א' כיתה יב 3 רמלה508
אפיבן יוסי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)אלונים הורה מלווה רמלה5008
וויליאםסאיג300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)אלונים הורה מלווה רמלה5007
רוזיגור300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)אלונים הורה מלווה רמלה5006
גיוראחיימוב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)אלונים הורה מלווה רמלה5005
מנחםפזרקר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)אלונים הורה מלווה רמלה5004
אושרתפנקר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)אלונים הורה מלווה רמלה5003
צ'ורדקרקטיה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)אלונים הורה מלווה רמלה5002
רינאלבהותי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)אלונים הורה מלווה רמלה5001
מאיהלויאשוילי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)אלונים סייעת רמלה5009
אלהמשיח300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)אלונים גננת רמלה5000
בןלוי5 ק"מ תחרותיישראלמשטרת ישראל
dvirshalom5 ק"מ תחרותיישראל
דודסעדי10 ק"מ תחרותיישראל
עומרסיסאי10 ק"מ תחרותיישראל
אלמוגשפושניקוב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
רואיהאלגרושי2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11023
מונהאלג'רושי2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11022
אחמדאל-חן2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11021
נורהאןאל-חלילי2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11020
רהףאל שמאלי2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11019
תרניםאל סוחן2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11018
איהאל טורי2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11017
תלאיאל עזה2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11016
נאורסבירומי2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11015
ראיהדרבאשי2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11014
נטליזערור2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11013
מרלןטועמה2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11012
שאםטנוס2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11011
קינאןעסאף2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11010
מוחמדמוחארב2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11009
דריןמונייר2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11008
אחמדנבארי2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11007
אליןאבו ג'עפר2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11006
מוחמדאבו רביעה2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11005
פאדיאבו גאנם2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11004
סאלםאבו כף2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11003
אמנהאבו לבן2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11002
אנחלאמסיס נחלה2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11001
מוחמדאלגוהרי2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21050
מופידאל טורי2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21049
מריאנהאלעבו2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21048
פרחאל עזה2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21047
מהנדאל עזה2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21046
מהאאל עזה2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21045
עוסמאןאלוהבאני2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21044
מארקבורשה2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21043
מרינויברו2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21042
חוסאםג'רושי2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21041
ריאןחסונה2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21040
מג'דחמדאן2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21039
נורחמדאן2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21038
יריןחליפה2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21037
עריןזבידה2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21036
לאיונלשיני2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21035
סדילצאלח2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21034
מחמודעוויסי2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21033
נבילעודייה קדורה2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז11000
זינבקשוט2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21032
ראניםמחארב2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21031
קמילנאסר2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21030
ולידנקיב2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21029
מוחמדהינדי2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21028
למאראבו גודה2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21027
מוחמדאבו רביעה2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21026
ייזןאבו סויס2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21025
נהרואןאבו ציאם2 ק"מ עממיאורתודוקסי ז21024
אדםאבו חמד אדם2 ק"מ עממיט' - 11409
אלאאבו עאמר אלא2 ק"מ עממיט' - 11408
איימןאבו עאמר איימן2 ק"מ עממיט' - 11407
מריםאבו גאנם מרים2 ק"מ עממיט' - 11406
רייאןאבו לבן רייאן2 ק"מ עממיט' - 11405
מאיאבו מוסה מאי2 ק"מ עממיט' - 11404
תאליןאל-חן תאלין2 ק"מ עממיט' - 11403
איליאאלחורי איליא2 ק"מ עממיט' - 11402
רומיאלחורי רומי2 ק"מ עממיט' - 11401
מיראלאל-פקס מיראל2 ק"מ עממיט' - 11400
רפיף טלין אסאלנאבלסי רפיף טלין אס2 ק"מ עממיט' - 11399
ג'יזלאמסיס ג'יזל2 ק"מ עממיט' - 11398
לורנסאמסיס לורנס2 ק"מ עממיט' - 11397
סליןבורשה סלין2 ק"מ עממיט' - 11396
מוניקהחוצרי מוניקה2 ק"מ עממיט' - 11395
יוסףחמדאן יוסף2 ק"מ עממיט' - 11394
ג'וליאןחנחן ג'וליאן2 ק"מ עממיט' - 11393
אליאןחליפה אליאן2 ק"מ עממיט' - 11392
חלילדרבאשי חליל2 ק"מ עממיט' - 11391
מייסוןריזק מייסון2 ק"מ עממיט' - 11390
אנדרהזערור אנדרה2 ק"מ עממיט' - 11389
נסרזקות נסר2 ק"מ עממיט' - 11388
תרתילסלאמה תרתיל2 ק"מ עממיט' - 11387
לוסיןשהין קובטי לוסין2 ק"מ עממיט' - 11386
עלישמרוך עלי2 ק"מ עממיט' - 11385
אחמדקשוט אחמד2 ק"מ עממיט' - 11384
סמירמדבק סמיר2 ק"מ עממיט' - 11383
פארסמכאוי פארס2 ק"מ עממיט' - 11382
קרםמונייר קרם2 ק"מ עממיט' - 11381
ביאןמילאד ביאן2 ק"מ עממיט' - 11380
בהאנבארי בהא2 ק"מ עממיט' - 11379
וסיםאבו עבייד וסים2 ק"מ עממיט' - 21435
מוחמדאבו לבן מוחמד10 ק"מ תחרותיט' - 2100
אחמדאלחטיב אחמד2 ק"מ עממיט' - 21434
שאנלאלחורי שאנל2 ק"מ עממיט' - 21433
מיראלאל שמאלי מיראל2 ק"מ עממיט' - 21432
קלימנסאל-סוסו קלימנס2 ק"מ עממיט' - 21431
רבקהאל עזה רבקה2 ק"מ עממיט' - 21430
נוראןאל עזה נוראן2 ק"מ עממיט' - 21429
אברהיםבדרה אברהים2 ק"מ עממיט' - 21428
תייםבשארה תיים2 ק"מ עממיט' - 21427
ואסיםחרב ואסים2 ק"מ עממיט' - 21426
עבלהדאוד עבלה2 ק"מ עממיט' - 21425
סמיררנתיסי סמיר2 ק"מ עממיט' - 21424
ריאןזבידה ריאן2 ק"מ עממיט' - 21423
סאמיזבידה סאמי2 ק"מ עממיט' - 21422
יסמיןזערור יסמין2 ק"מ עממיט' - 21421
עליסאקאללה עלי2 ק"מ עממיט' - 21420
אלסישורוש אלסי2 ק"מ עממיט' - 21419
מריןעאזאר מרין2 ק"מ עממיט' - 21418
סדילעיסי סדיל2 ק"מ עממיט' - 21417
יוסףעיסי יוסף2 ק"מ עממיט' - 21416
קדורה עובידהעודייה קדורה עובידה2 ק"מ עממיט' - 21415
סוג'ודקשוט סוג'וד2 ק"מ עממיט' - 21414
למארמועלם למאר2 ק"מ עממיט' - 21413
אילימונייר אילי2 ק"מ עממיט' - 21412
מירלנאסר מירל2 ק"מ עממיט' - 21411
אחמדוחידי אחמד2 ק"מ עממיט' - 21410
דורוןבן מיור2 ק"מ עממיישראל
ליאורבן מיור2 ק"מ עממיישראל
אליאורגואטה5 ק"מ תחרותיישראל
אחינעםברכפלד5 ק"מ תחרותיישראל
אילוןברכפלד5 ק"מ תחרותירצי רמהש
ויקטורסאבא2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י1513
משהצברי10 ק"מ תחרותיישראל
דמיטריסוחנוב10 ק"מ תחרותיישראלAdidas Runners Tel Aviv
ברהןבלטה10 ק"מ תחרותיליגה- שרות בתי הסוהר
מוסאסאבא2 ק"מ עממי
בושרהסאבא5 ק"מ תחרותיישראל
דניאלאוסבטוב10 ק"מ תחרותיישראל
אמירסאבא2 ק"מ עממי
גוזףסאבא2 ק"מ עממיישראל
עידןבאוך10 ק"מ תחרותיישראל
אורןבאוך10 ק"מ תחרותיישראל
יניבסלוני2 ק"מ עממיישראל
סאמראבו עאמר2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י1512
גיאכהן5 ק"מ תחרותיישראל
IlaySarano2 ק"מ עממיישראלעמל א - יא 6 - רמלה2046
שליומזרחי2 ק"מ עממיישראלעמל א - יא 6 - רמלה2045
יעקבפרלוב10 ק"מ תחרותיישראל
כפיריהב10 ק"מ תחרותיישראל
למאראבו סוחן2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11928
אדםאבו לבן2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11927
ליןאיסמאעיל2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11926
איהםאלגרושי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11976
ליןאלעגו2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11925
לוריןאלקלק2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11924
מריאלקלק2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11923
בהאאלנאבלסי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11922
עמרואלנאבלסי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11921
ג'וןבורשה2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11920
אחמדאלג'רושי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11919
סיאלוחדאד2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11918
ריאןח'לילי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11917
אמיראחורי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11916
מרי פילררביע2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11915
איינורסעדה2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11914
ליןסהואני2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11913
מוסאסאיג2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11912
אראםדביט2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11911
מריהעבדאללה2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11910
מארקמטר2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11909
קרסטינהמעווד2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11908
אמיראותד2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11907
מארינלאל-ווהאב2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט11906
חלילזינאתי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21952
ססיליהאבו חנא2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21951
מוחמדאבו סלימאן2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21950
לאנאאבו עביד2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21949
עודהח'לילי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21948
אמוראלחורי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21947
נאג'יאל-עג'ו2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21946
גובאניאלפקס2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21945
ניקולאלפקס2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21944
לואיסאלקלק2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21943
חמזהאלמגרבי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21975
אנג'לינהבהו2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21942
ג'ינהג'רושי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21941
קאראםחמדאן2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21940
ליןזערור2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21939
ריאןסהואני2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21938
נטלישאהין קובטי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21937
ג'וליאנוטרזי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21936
מריופאנוס2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21935
נוראלפאנוס2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21934
מישלפזע2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21933
מג'דוליןמילאד2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21932
סאמיהנסאר2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21931
למאראלוהאב2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21930
קיתיאלוהאב2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה ט21929
למיסאבו חסונה2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11974
נוראבו חסונה2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11973
סעידאבו כף2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11972
איהםאלמגרבי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11971
רותאגאלמגרבי '2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11970
אחמדאלנאבלסי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11969
קלריסהתאדרוס2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11968
מלאקחגאזי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11967
ונסיהחורי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11966
מרגריטהרנתיסי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11965
נאהדסעדי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11964
אנטואניטטרזי מרי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11963
אנג'לינהעאזר2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11962
ג'נאעסאף2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11961
מריאנהגטאס2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11960
יוסףפאנוס2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11959
פיטרמסעד2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11958
מירנהמסעד2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11957
קלרהנסאר2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11956
אמיראנמר2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11955
רוקסאל-ווהאב2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11954
סיאלואל והאב2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה י11953
מריםאבו סלימאן2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא12010
תאמראבו עאמר2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא12009
נסמהאבו כף2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא12008
איהאיסמאעיל2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא12007
סומיהתרתיר2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא12006
ואסיםאלגמל2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא12005
מריהאלסעדאן2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11977
מריבלאל והאב2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא12004
אמיראאמסיס2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא12003
סיליןאמסיס2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא12002
מיארבהלול2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא12001
אדםאלג'רושי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא12000
ג'ריסג'ובראן2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11999
רוגיגובראן2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11998
מג'דחגאזי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11997
עאידהחוצרי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11996
ג'סיקהחנאניא2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11995
סמירהרנתיסי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11994
חאלדזערור2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11993
אסמאעילאלזינטי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11992
מריהסאלם2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11991
ווארדסלמה2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11990
וואטןסלמה2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11989
רפאלסהואני2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11988
חלאעסאף2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11987
עליעטייה2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11986
סלואהעיסאווי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11985
פירלהמסעד2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11984
טניהמסעוד2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11983
אלכסנדרהמטר2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11982
אליאסמנצור2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11981
מוחמדמילאד2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11980
מוחמדנופל2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11979
דאוודאל-ווהאב2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יא11978
באסםזערור2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12044
נסריןאבו חק2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12043
דריןאבו סלימאן2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12042
ג'ורג'טאבו טביך2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12041
דריןאבו עאמר2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12040
מוחמדאבו קשק2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12039
יוסףאבו כף2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12038
יוסףבאבא2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12037
אחמדאלג'רושי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12036
ביאןאל ג'רושי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12035
ראגיבאלחאפי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12034
אנטוןאלחורי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12033
מוריאלאלפקס2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12032
קרלוסאלקלק2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12031
פואדגהשאן2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12030
יוסףחסונה2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12029
מוחמדחסונה2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12028
אליאסחנאניא2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12027
ג'יימסרנתיסי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12026
מליסהרנתיסי2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12025
מיארזיאדה2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12024
קייססלמה2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12023
יוסףשאהין2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12022
בראאשמרוך2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12021
עדןשמרוך2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12020
ליאונרדושמשום2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12019
וינסנטסאיג2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12018
ג'ורגדביט '2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12017
נטליעאזר שאהין2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12016
נטליפרח2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12015
ביומריאן2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12014
סוזןמעווד2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12013
הילדאמוניר2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12012
אלעזיזנופל2 ק"מ עממיישראלטרה סנטה יב12011
נתנאל חייםכהן5 ק"מ תחרותיישראלEnergy