רשימת משתתפים בISRAMAN Eilat 2024

מספר הזמנהשם פרטישם משפחהמקצהשנת לידהמגדרמדינהמועדוןמספר חזהסטטוס אישורים
1000138AleksandrFomichevCHALLENGE ISRAMAN 11320/04/1993maleישראל1051Doctor Test: תקין, Insurance: תקין
1000363sarytamary leviCHALLENGE ISRAMAN 11329/06/1969femaleישראלteamisgav2033אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1000464AsafCohenCHALLENGE ISRAMAN 11303/07/1976maleישראל1573אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1000466ZachiZuckerCHALLENGE ISRAMAN 11326/01/1967maleישראל2032
1000619SHUNiLiONCHALLENGE ISRAMAN 11312/03/1984femaleישראל1159אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1000638SimonMarksCHALLENGE ISRAMAN 11303/12/1974maleישראל1706אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1000663DanielShitritCHALLENGE ISRAMAN 11320/12/1972maleישראל1645אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1000668TalLipshitzCHALLENGE ISRAMAN 11321/06/1997maleישראל1028אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1000725AlexanderBarzilaiCHALLENGE ISRAMAN 11311/09/1974maleישראלB-together‏1705
1000739NIRATTALCHALLENGE ISRAMAN 11315/08/1977maleישראלTRI-GO1571אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1000811OfirSegevCHALLENGE ISRAMAN 11314/05/1976maleישראל1570אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1000879AmichaiMazakiCHALLENGE ISRAMAN 11323/07/1987maleישראל1092אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1000939NIMRODYAARICHALLENGE ISRAMAN 11326/06/1958maleישראל4fitness2124אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1000945TomerShalomCHALLENGE ISRAMAN 11314/02/1985maleישראלroad runner1091אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1000994ERANYAARICHALLENGE ISRAMAN 22623/01/1975maleישראלהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית195אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001002SharonCohenCHALLENGE ISRAMAN 11327/08/1976maleישראל1569אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001033GiliShilonyCHALLENGE ISRAMAN 11306/10/1975femaleישראלGolden Tri1568אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001049Davidi Yehezkel CHALLENGE ISRAMAN 11324/06/1985maleישראלZONE31090
1001092ITAISHACHARCHALLENGE ISRAMAN 11306/04/1973maleישראלGolden Tri1704אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרש/התקבל
1001106Eytan AdarCHALLENGE ISRAMAN 11317/05/1970maleישראל1703אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001135LiatMargalit OrenCHALLENGE ISRAMAN 11315/05/1975femaleישראל1567אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001150 yaronharushCHALLENGE ISRAMAN 11329/05/1969maleישראלGolden Tri2031אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001185yossitzurCHALLENGE ISRAMAN 11313/11/1970maleישראל1702אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001246GuyGillCHALLENGE ISRAMAN 11302/02/1969maleישראלZONE32030אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001247yakihaimovichCHALLENGE ISRAMAN 11322/08/1970maleישראלXtrim1701אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001272AdiHellerCHALLENGE ISRAMAN 11327/04/1971maleישראלMYWAY1700אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001275GolanMadarCHALLENGE ISRAMAN 11323/04/1969maleישראלRun2tri2029אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001284RavitMadarCHALLENGE ISRAMAN 11306/09/1970femaleישראלRun2tri1699אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001311ItaiBen Ami CHALLENGE ISRAMAN 11303/08/1987maleישראל1089אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001312AndreyChopenCHALLENGE ISRAMAN 11311/08/1967maleישראלTeam Seroya2028אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001314DmitryGubachovCHALLENGE ISRAMAN 11303/05/1984maleישראל1158אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001317MorAvidanCHALLENGE ISRAMAN 11310/09/1983maleישראל1157אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001319DAFNALERNERCHALLENGE ISRAMAN 11318/11/1967femaleישראלGolden Tri2027אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001343ShaulLevyCHALLENGE ISRAMAN 11306/02/1946maleישראלרצי קליפר2151אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרש/התקבל
1001349natansturmCHALLENGE ISRAMAN 11324/05/1975maleישראלCitrius - Endurance club1566אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרש/התקבל
1001361AsafCaduriCHALLENGE ISRAMAN 11311/08/1988maleישראלSolos-TriHard1088אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001362Saar neryaZivCHALLENGE ISRAMAN 11321/05/1980maleישראל1156אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001363IdanYagilCHALLENGE ISRAMAN 11301/07/1987maleישראל1087אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001366EstiBitonCHALLENGE ISRAMAN 11321/12/1969maleישראלB-together‏2026אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001397YANIVPEREZCHALLENGE ISRAMAN 22615/04/1975maleישראל200אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001435LIMORHAGANICHALLENGE ISRAMAN 11313/05/1974maleישראל1698אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרש/התקבל
1001437ROEIDIAMANTCHALLENGE ISRAMAN 11327/05/1978maleישראלMalabi TRC1565אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001548hagaytedgiCHALLENGE ISRAMAN 22631/08/1972maleישראלאלפא222אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001589ShaharVaronCHALLENGE ISRAMAN 11302/03/1996maleישראלTeam Seroya1027
1001590RanAtiasCHALLENGE ISRAMAN 11306/10/1999maleישראלTeam Seroya1026
1001598AviadGerstelCHALLENGE ISRAMAN 11328/06/1974maleישראלteamisgav1697אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001621DavidIsraelCHALLENGE ISRAMAN 11321/07/1961maleישראלGolden Tri2091אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001642GiladHirschCHALLENGE ISRAMAN 11313/12/1981maleישראלMYWAY1154אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: לא נדרש/התקבל
1001661LiorLeviCHALLENGE ISRAMAN 11301/02/1978maleישראלMYWAY1564אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001666TalGilboaCHALLENGE ISRAMAN 11327/05/1978maleישראל1563אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001670ShlomyShalemCHALLENGE ISRAMAN 11330/07/1975maleישראל1562אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001684SagiBen ZviCHALLENGE ISRAMAN 11310/08/1977maleישראלTRIHARD1561אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001690eliezerben haroshCHALLENGE ISRAMAN 22604/01/1971maleישראלZONE3250אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001696BoazKalirCHALLENGE ISRAMAN 11302/08/1974maleישראל1696
1001698OFERFINKELMANCHALLENGE ISRAMAN 11305/10/1973maleישראל1695אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001705MAORSAIGCHALLENGE ISRAMAN 11311/05/1979maleישראלGolden Tri1560אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001709NirTojenCHALLENGE ISRAMAN 11327/11/1981maleישראלteamisgav1153אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001714RobertoEhrlichCHALLENGE ISRAMAN 11306/03/1969maleישראלEilaTeam2025אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001724IDOLIEBERMANCHALLENGE ISRAMAN 11328/10/1980maleישראל1152אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001725CarmelHalperinCHALLENGE ISRAMAN 11305/10/1976maleישראלאתגרית עוטף עזה1559אישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא התקבלו קבצים
1001729josephariavCHALLENGE ISRAMAN 11301/01/1966maleישראל2024אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001736yaroncohenCHALLENGE ISRAMAN 22614/09/1974maleישראלאלפא232אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001737doroncohenCHALLENGE ISRAMAN 22614/09/1974maleישראלאלפא233אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001738Segev CohenCHALLENGE ISRAMAN 22626/07/1982maleישראלאלפא162
1001739ArtemTimokhinCHALLENGE ISRAMAN 11329/11/1978maleישראלIronCore1558אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001740ZviManorCHALLENGE ISRAMAN 11315/09/1974maleישראלMY TEAM1694Doctor Test: תקין, Insurance: תקין
1001742OrenBarCHALLENGE ISRAMAN 22606/08/1975maleישראלקבוצה אתגרית עוטף עזה196אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001743ShirliNissanCHALLENGE ISRAMAN 11308/08/1974femaleישראלאתגרית עוטף עזה1693אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001748AlmogTavorCHALLENGE ISRAMAN 11325/07/2005femaleישראלTeam Vibe1006אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001750itaybekerCHALLENGE ISRAMAN 11318/06/1975maleישראלאתגרית עוטף עזה1557אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001751UriTavorCHALLENGE ISRAMAN 11325/01/1974maleישראל1692אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001756zoharshalemCHALLENGE ISRAMAN 11322/10/1967maleישראל500TRI2023
1001757yossiCohenCHALLENGE ISRAMAN 11307/10/1974maleישראלZen מאמנים לחיים1691אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001761talshacharCHALLENGE ISRAMAN 11320/02/1969maleישראלMY TEAM2022אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001806Steven ranCohenCHALLENGE ISRAMAN 11321/03/1996maleישראל1021אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1001995yakov amigaCHALLENGE ISRAMAN 11322/03/1975maleישראל4fitness1556אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1002161MosheZiberskiCHALLENGE ISRAMAN 11309/04/1973maleישראלMYWAY1690אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1004162SteynerTamar CHALLENGE ISRAMAN 11322/12/1976femaleישראלGolden Tri1625
1004452OrlyLeviCHALLENGE ISRAMAN 11310/09/1977femaleישראלGolden Tri1600אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1004454SaritBlanksteinCHALLENGE ISRAMAN 11304/04/1961femaleישראלבית הלוחם חיפה2090אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1004482DrorKatalanCHALLENGE ISRAMAN 11322/03/1977maleישראלהמדבשים1554
1004498galcohenCHALLENGE ISRAMAN 11326/11/1970maleישראלRUNNING B71689אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1004508NimrodMichaeliCHALLENGE ISRAMAN 11312/02/1992maleישראלTEAM500WATT1050אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1004564TaliaAdmonCHALLENGE ISRAMAN 11311/07/1981femaleישראלDAN4RUN1151אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1005012morisharlampCHALLENGE ISRAMAN 11301/07/1981maleישראלZONE31150
1005173TomBalisaCHALLENGE ISRAMAN 11324/08/1990maleישראלסוהו טים1049אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1005216Limor Cohen CHALLENGE ISRAMAN 11303/05/1978femaleישראלGolden Tri1553
1005239BecidanDavidCHALLENGE ISRAMAN 11304/03/1975maleישראל1552אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1005302AmirModianoCHALLENGE ISRAMAN 11303/05/1959maleישראלTRIACE2123אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1005335DoronMogevCHALLENGE ISRAMAN 11322/05/1966maleישראלאלפא2021אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1007141UriYaakobovitchCHALLENGE ISRAMAN 11309/06/1980maleישראלTEAM500WATT1149אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1008201omribahatCHALLENGE ISRAMAN 11307/01/1998maleישראל1025אישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא התקבלו קבצים
1008276ShaiPiadeCHALLENGE ISRAMAN 11319/06/1975maleישראל1551אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1008314EldadLoantzCHALLENGE ISRAMAN 11302/05/1966maleישראלסיידה2020אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1009096ShaulKotlerCHALLENGE ISRAMAN 22617/04/1965maleישראל259אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1009249erezelbazCHALLENGE ISRAMAN 11311/07/1978maleישראלTRIHARD1550אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1009326EliSharonCHALLENGE ISRAMAN 11308/03/1973maleישראלZONE31688אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1009355TalAsisiCHALLENGE ISRAMAN 22605/11/1982maleישראל163אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1009360StanislavKatsCHALLENGE ISRAMAN 11310/09/1987maleישראלLeikin Team1086אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1009373AyeletArbell LavieCHALLENGE ISRAMAN 11319/05/1971femaleישראלTEAM500WATT1687אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1009423AlonPoratCHALLENGE ISRAMAN 11307/10/1986maleישראל1067אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1009473NirOvadyaCHALLENGE ISRAMAN 22606/06/1970maleישראלGolden Tri234אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1009477GuyLupoCHALLENGE ISRAMAN 22610/09/1974maleישראלGolden Tri211אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1009569RonenMeirCHALLENGE ISRAMAN 11318/10/1975maleישראל1549אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1009572GALPEERCHALLENGE ISRAMAN 11312/07/1973maleישראל1686אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1009587RoyHershmanCHALLENGE ISRAMAN 11323/04/1975maleישראל1548אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1009692DoronCohenCHALLENGE ISRAMAN 11317/04/1981maleישראלiron project1148אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1009768OrenAskarovCHALLENGE ISRAMAN 11310/06/1977maleישראל1547אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1009836AmitKaplanCHALLENGE ISRAMAN 11321/07/1969maleישראלGolden Tri2019אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1010284DanielBaruchCHALLENGE ISRAMAN 11328/10/1981maleישראל1147אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1010315oronkasuto CHALLENGE ISRAMAN 22612/07/1980maleישראלGolden Tri164אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1010368IlyaFaingoldCHALLENGE ISRAMAN 11302/10/1991maleישראלTRI-GO1048אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: תקין
1010784ORENHODCHALLENGE ISRAMAN 11321/08/1968maleישראל4fitness2018אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1010829Jonathan HermoniCHALLENGE ISRAMAN 11324/02/1982maleישראלאתגרית עוטף עזה1146אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1012790Keren Shitrit CHALLENGE ISRAMAN 11306/08/1977femaleישראל1507אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1013508OfirBENISTICHALLENGE ISRAMAN 11330/11/1975maleישראלZONE31546אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1014517TzachYanirCHALLENGE ISRAMAN 11316/04/1975maleישראלTEAM500WATT1545אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1014576Walter RoyleCHALLENGE ISRAMAN 11316/02/1965maleUnited States2017
1015058DanielTaubCHALLENGE ISRAMAN 11301/09/1996maleישראלSolos-TriHard1024אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1015070OriNegriCHALLENGE ISRAMAN 11319/10/1977maleישראל4fitness1544
1015748AviFrancoCHALLENGE ISRAMAN 11322/05/1977maleישראל1543אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1016008AMITLEIZEROVCHALLENGE ISRAMAN 11301/02/1974maleישראלGolden Tri1685אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1016043TechiyaLahavCHALLENGE ISRAMAN 11310/06/1980femaleישראלRun2tri1145אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1016073ilanomerCHALLENGE ISRAMAN 11325/02/1981maleישראלמשטרת ישראל1144אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1016342shaynahmanCHALLENGE ISRAMAN 11324/10/1971maleישראלTRIHARD1684אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1016394shaikovnatorCHALLENGE ISRAMAN 11330/09/1970maleישראלTRIHARD1683אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1017338Sergey GregCHALLENGE ISRAMAN 11324/10/1972maleישראלThe Buttons1682אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1017693MichaelBermanCHALLENGE ISRAMAN 11313/11/1968maleישראל2016אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1020321RoyeKorolik KoganCHALLENGE ISRAMAN 22613/05/2004maleישראל101אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1020732viktorsavchenkoCHALLENGE ISRAMAN 11328/04/1990maleישראלLeikin Team1047אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1020890AntoninaReznikovCHALLENGE ISRAMAN 226 Elite Athletes09/04/1982femaleישראל15אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1021035EsterGilboaCHALLENGE ISRAMAN 11309/02/1970femaleישראלTEAM500WATT1681אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1022730SagiWaitzmanCHALLENGE ISRAMAN 22601/09/1985maleישראל132אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1023755SaarSemoCHALLENGE ISRAMAN 11303/12/1975maleישראלTEAM500WATT1542אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1023902OferTuval CHALLENGE ISRAMAN 11320/07/1982maleישראל1143אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1025284YarivHellerCHALLENGE ISRAMAN 11317/02/1970maleישראלMYWAY1680אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1025302PazTuchman CHALLENGE ISRAMAN 11318/01/1995maleישראלTeam Seroya1023אישור רפואי: בבדיקה, ביטוח: לא התקבלו קבצים
1025440PavelPevzner CHALLENGE ISRAMAN 11321/11/1978maleישראלLeikin Team1541אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1025593FrancisAviranCHALLENGE ISRAMAN 11304/11/1967maleישראלTRI-GO2015אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1025608kobymamoCHALLENGE ISRAMAN 11310/11/1989maleישראלאחים לחיים1085אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1025659Eliy TermanCHALLENGE ISRAMAN 11320/12/1981maleישראל1142אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1025846YuvalLuriaCHALLENGE ISRAMAN 11301/08/1997maleישראל1022אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1025857roisegevCHALLENGE ISRAMAN 11303/07/1982maleישראלPipman Team1141אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1025954NadavBirnbaumCHALLENGE ISRAMAN 11306/12/2000maleישראל1005אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1025956AlexAgroninCHALLENGE ISRAMAN 11322/12/1975maleישראל4fitness1540אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1025957GiladFinkelCHALLENGE ISRAMAN 22618/05/1972maleישראלTEAM500WATT235אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1026011TomerEzraCHALLENGE ISRAMAN 11310/08/1976maleישראל1539אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1026377Seffi DecaloCHALLENGE ISRAMAN 11314/04/1979maleישראלTRI-GO1538אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1026396HaiMiaraCHALLENGE ISRAMAN 22606/09/1983maleישראלIRON PROJECT 165אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1026808inbarzahavi meyerCHALLENGE ISRAMAN 113 Elite Athletes21/12/1985femaleישראלGolden Tri507אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1026881EliShustermanCHALLENGE ISRAMAN 11303/12/1957maleישראלTEAM500WATT2122אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1026930AvivCharuviCHALLENGE ISRAMAN 11319/07/1998maleישראלZONE31034אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1026965EranEdriCHALLENGE ISRAMAN 11309/07/1978maleישראלDAN4RUN1537אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1026966OrenAmarCHALLENGE ISRAMAN 11316/04/1974maleישראלDAN4RUN1679אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027007IdanZilchaCHALLENGE ISRAMAN 11317/07/2005maleישראלIRON PROJECT1004אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027093AdamMiaraCHALLENGE ISRAMAN 11323/11/1987maleישראלSolos-TriHard1084אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027192SergeyKarchenkovCHALLENGE ISRAMAN 11307/10/1985maleישראלRun2tri1083אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027453Shay שי Shalon שלחוןCHALLENGE ISRAMAN 11303/09/1978maleישראלVAG TEAM1536אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027454Dotan Aviram CHALLENGE ISRAMAN 22620/12/1973maleישראל236אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027543IdanLaiferCHALLENGE ISRAMAN 11303/05/1973maleישראל1678אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027682HedyAsherCHALLENGE ISRAMAN 11319/11/1963femaleישראלMYWAY2089אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027697CarinaLitmanCHALLENGE ISRAMAN 11317/04/1970femaleישראלGolden Tri1677אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027709yiftachginatCHALLENGE ISRAMAN 11307/05/2006maleישראלThe Buttons1003אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027731CobyMargolovCHALLENGE ISRAMAN 11313/02/1977maleישראל1535אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027733AviSegevCHALLENGE ISRAMAN 11304/06/1971maleישראלroad runner1676אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027749EranArgamanCHALLENGE ISRAMAN 11306/09/1973maleישראלGolden Tri1675אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027790ArikSwisaCHALLENGE ISRAMAN 11318/01/1969maleישראל2014אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027792Eran Israeli CHALLENGE ISRAMAN 11317/03/1983maleישראל1140אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027833NelaGurevichCHALLENGE ISRAMAN 11314/02/1979femaleישראלThe Buttons1534אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027891ZivNavonCHALLENGE ISRAMAN 22617/04/1967maleישראלTeam ultra260אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: תקין
1027925RoyiKaramaniCHALLENGE ISRAMAN 22625/07/1987maleישראלTRIHARD140אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1027942DANIELSOLOMON CHALLENGE ISRAMAN 22616/05/1987maleישראלTRIHARD133אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028007HadarShlezingerCHALLENGE ISRAMAN 11321/07/1976maleישראלGolden Tri1533אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028033AMIRDAYANCHALLENGE ISRAMAN 11309/02/1976maleישראלGolden Tri1532אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028101YanivBretshneiderCHALLENGE ISRAMAN 11317/07/1982maleישראל1139אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028119ROEEZOARETSCHALLENGE ISRAMAN 113 Elite Athletes26/09/1994maleישראלאס״א רופין – עמק חפר500אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028165SofiaKorzuninaCHALLENGE ISRAMAN 226 Elite Athletes15/10/1992femaleישראלTRIHARD17אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028169erezitzhakiCHALLENGE ISRAMAN 11319/11/1986maleישראלאלפא1082אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028231GUYWICHELEWSKICHALLENGE ISRAMAN 11309/08/1974maleישראל1674אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028234Eliran Ben simon CHALLENGE ISRAMAN 11330/10/1986maleישראלאלפא1081אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028236ITSHAKCOHENCHALLENGE ISRAMAN 11309/02/1982maleישראלDAN4RUN1138אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028242ZivTiroshCHALLENGE ISRAMAN 11315/08/1970maleישראלMYWAY1673אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028296ArikBardaCHALLENGE ISRAMAN 11317/06/1975maleישראלSolos-TriHard1531אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028402shay shalomCHALLENGE ISRAMAN 11305/11/1970maleישראלZONE31672אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028512YaronArtsiCHALLENGE ISRAMAN 11312/07/1962maleישראלTRI-GO2088אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028636NIKOLAYVoropaevCHALLENGE ISRAMAN 11317/04/1976maleישראלLeikin Team1501אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028665Rebecca RobischCHALLENGE ISRAMAN 113 Elite Athletes04/04/1988femaleGermany505Doctor Test: תקין, Insurance: תקין
1028694yossigurevitzCHALLENGE ISRAMAN 11319/02/1960maleישראלGolden Tri2087אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028976AmirAlfieCHALLENGE ISRAMAN 226 Elite Athletes19/09/1987maleישראל14אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028983GuyGonenCHALLENGE ISRAMAN 11328/04/1970maleישראלPipman Team1671אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1028986idogutermanCHALLENGE ISRAMAN 11322/01/1987maleישראלIRON PROJECT1080אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029000DenisSadovnikov CHALLENGE ISRAMAN 11319/09/1978maleישראלTRIHARD1530אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029008orisheffiCHALLENGE ISRAMAN 11320/09/1963maleישראל2086אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029018Dor zeevBerger CHALLENGE ISRAMAN 11330/04/1985maleישראלסיידה1079אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029072IsraelKimchiCHALLENGE ISRAMAN 11311/06/1977maleישראלMYWAY1529אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029117ofirperiCHALLENGE ISRAMAN 11331/07/1975maleישראלTRIHARD1528אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029135YoavTalCHALLENGE ISRAMAN 11309/04/1975maleישראלTRIHARD1527אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029203MiritLahavCHALLENGE ISRAMAN 11313/04/1972femaleישראלהמדבשים1670אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029336dududavidCHALLENGE ISRAMAN 11325/06/1979maleישראלGolden Tri1526אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029355nirabarbanelCHALLENGE ISRAMAN 11318/11/1970maleישראל1669אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029362TamirRahamimCHALLENGE ISRAMAN 11316/05/1991maleישראל1046אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029386FuksAviCHALLENGE ISRAMAN 11320/12/1972maleישראל1668אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029447IdoHalifaCHALLENGE ISRAMAN 11312/06/1995maleישראלMYWAY1020אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029478KerenRotmanCHALLENGE ISRAMAN 11315/02/1979femaleישראל1525אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029493IdoRotmanCHALLENGE ISRAMAN 11331/05/1976maleישראל1524אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029517YARDENBARAKCHALLENGE ISRAMAN 11317/09/1988maleישראל1078אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029519Yaffa ViznerCHALLENGE ISRAMAN 11315/05/1977femaleישראלGolden Tri1523אישור רפואי: בבדיקה, ביטוח: לא התקבלו קבצים
1029554PiniLernerCHALLENGE ISRAMAN 11316/09/1977maleישראל4fitness1522אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029633HiroyukiTakataCHALLENGE ISRAMAN 11304/01/1984maleJapan1137Doctor Test: תקין, Insurance: תקין
1029641Gabriel Tirosh CHALLENGE ISRAMAN 22608/05/1965maleישראלXtrim261אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029664shakedshammahCHALLENGE ISRAMAN 11329/03/1989maleישראל1077אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029683YaelGoldsmithCHALLENGE ISRAMAN 11308/02/1960femaleישראל2085אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029721yonibartalCHALLENGE ISRAMAN 11308/11/1997maleישראלאחים לחיים1019אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029729DANALTERMANCHALLENGE ISRAMAN 226 Elite Athletes27/04/1980maleישראלאלתרמנס10אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029831YanivBarmaimonCHALLENGE ISRAMAN 11330/03/1982maleישראלGolden Tri1136אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029842EranMeshorerCHALLENGE ISRAMAN 11312/05/1971maleישראל1667אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029844ArieHirshCHALLENGE ISRAMAN 11315/07/1971maleישראל1666אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029847IdoPinkasCHALLENGE ISRAMAN 11306/08/1982maleישראל1135אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029851YaronLITTANCHALLENGE ISRAMAN 11323/01/1974maleישראלTRIHARD1665אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029856NirZoharCHALLENGE ISRAMAN 11304/02/1979maleישראלאתגרית עוטף עזה1521אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029866IdoRootmanCHALLENGE ISRAMAN 11328/03/2001maleישראלSolos-TriHard1002אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029872DanGadorCHALLENGE ISRAMAN 11316/06/1988maleישראלאתגרית עוטף עזה1076אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029888YanaKisliukCHALLENGE ISRAMAN 11326/02/1980femaleישראלZONE31134אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029898NIRSHOHAMCHALLENGE ISRAMAN 11309/12/1983maleישראל1133אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029900Nadav VoikovitchCHALLENGE ISRAMAN 11304/02/1993maleישראלGolden Tri1045אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029904YonatanAzranCHALLENGE ISRAMAN 22602/07/1977maleישראלאתגרית עוטף עזה197אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029922JonathanBassCHALLENGE ISRAMAN 11318/11/1994maleישראל1044אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029940hagimilnitzkiCHALLENGE ISRAMAN 11328/09/1960maleישראל2084אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1029976NoamChiprutCHALLENGE ISRAMAN 11304/09/1978maleישראל1520אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030134YaronAplbuomCHALLENGE ISRAMAN 11318/01/1974maleישראלאלפא1664אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030143HADASMAZARCHALLENGE ISRAMAN 113 Elite Athletes16/08/1978femaleישראל4fitness506אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030150NirBerkovichCHALLENGE ISRAMAN 11325/07/1998maleישראלMYWAY1018אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030240YairRamanCHALLENGE ISRAMAN 11325/12/1965maleישראל2013אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרש/התקבל
1030251IshayShaniCHALLENGE ISRAMAN 11319/11/1973maleישראל1663אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030261LenaLisenkoCHALLENGE ISRAMAN 11308/11/1972femaleישראלLeikin Team1711אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030295ofirbenoviciCHALLENGE ISRAMAN 11303/05/1968maleישראלTRIHARD2012אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030299DavidSoferCHALLENGE ISRAMAN 11309/07/1992maleישראל1043אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030329EREZBARKANCHALLENGE ISRAMAN 11307/10/1975maleישראלTRI-GO1519אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030345YosiSabagCHALLENGE ISRAMAN 11305/10/1985maleישראל1075אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: תקין
1030354DavidNivCHALLENGE ISRAMAN 11317/07/1970maleישראל1662אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030450TomShenbrunCHALLENGE ISRAMAN 22605/06/1969maleישראלZONE3262אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030509MichalZolbergCHALLENGE ISRAMAN 11321/01/1979femaleישראלZONE31518אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030541OferSelaCHALLENGE ISRAMAN 11326/06/1972maleישראל1660אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030555GalitHeller ShacharCHALLENGE ISRAMAN 11316/07/1967femaleישראלMYWAY2011אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030558MeniMilsteinCHALLENGE ISRAMAN 11323/10/1980maleישראל1192אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030572israelslavinCHALLENGE ISRAMAN 11321/03/1977maleישראל1517אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030591GuyCreveldCHALLENGE ISRAMAN 1137/10/73maleהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית1659אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030600SharonSabagCHALLENGE ISRAMAN 11330/10/1975maleישראל1516אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030611NavotAkivaCHALLENGE ISRAMAN 11309/04/1974maleישראלGolden Tri1644אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030629YochananFogishCHALLENGE ISRAMAN 11303/10/2001maleישראל1001אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030636RavitBarhomCHALLENGE ISRAMAN 22613/10/1978femaleישראלTRIHARD198אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030644RossShneorsonCHALLENGE ISRAMAN 11309/08/1986maleישראלGolden Tri1074אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030651DvirLeabovichCHALLENGE ISRAMAN 11320/02/1977maleישראל1515אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030661ORLYBEN HAIMCHALLENGE ISRAMAN 11318/07/1961femaleישראלTRI-GO2083אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030667AsafRigerCHALLENGE ISRAMAN 11312/10/1973maleישראלTRIHARD1658אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030672MichaelShenkmanCHALLENGE ISRAMAN 22601/08/1984maleישראלTeam Seroya166אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030674shayshlomoCHALLENGE ISRAMAN 11318/10/1974maleישראלDAN4RUN1657אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030765YakovMoshelCHALLENGE ISRAMAN 11310/08/1970maleישראלTRIHARD1656אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030770EDITSHABTAYCHALLENGE ISRAMAN 11318/11/1968femaleישראל2010אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030808shlomileibovichCHALLENGE ISRAMAN 11315/10/1964maleישראלTEAM500WATT2082אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030834RoiTakinCHALLENGE ISRAMAN 11309/03/1988maleישראלMYWAY1073אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030843HadarShaharCHALLENGE ISRAMAN 113 Elite Athletes28/05/1997femaleישראלSolos-TriHard508אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030852NirAvitanCHALLENGE ISRAMAN 11309/03/1982maleישראלטל כרמל1132אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030857DediShushan CHALLENGE ISRAMAN 11304/02/1973maleישראל1655אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030880CHENHADARCHALLENGE ISRAMAN 11311/10/1982maleישראלDAN4RUN1131אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030894adimartinezCHALLENGE ISRAMAN 11322/01/1975femaleישראלאס״א רופין – עמק חפר1514אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030904ElranBuzagloCHALLENGE ISRAMAN 11326/01/1978maleישראלsolos consept1513אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030905DANISRAELICHALLENGE ISRAMAN 22616/07/1970maleישראלDAN4RUN237אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030906ShimonLegaliCHALLENGE ISRAMAN 11330/05/1979maleישראלTeam Seroya1512אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030907AMIRBACHARCHALLENGE ISRAMAN 22614/05/1969maleישראלZONE3254אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030918AmosLegaliCHALLENGE ISRAMAN 11314/03/1983maleישראלTeam Seroya1130אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030939IdoOvadiaCHALLENGE ISRAMAN 11317/10/1983maleישראל1129אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030943YaronShaneCHALLENGE ISRAMAN 11309/05/1974maleישראל1654אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030945KobiReuvenCHALLENGE ISRAMAN 11304/07/1977maleישראלזוחלי גני תקווה1511אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030946MoriAlbiliaCHALLENGE ISRAMAN 11311/06/1966maleישראלGolden Tri2009אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030949RotemAlbegCHALLENGE ISRAMAN 11314/11/1974maleישראלהפועל עמק האושר1653אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030950NoamEtzionCHALLENGE ISRAMAN 11330/10/1972maleישראלIRON PROJECT 1652אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1030956galbouskilaCHALLENGE ISRAMAN 11302/11/1974maleישראל1651אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1031245EladCohenCHALLENGE ISRAMAN 11323/02/1972maleישראלTRI-GO1647אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1031263IdanTalCHALLENGE ISRAMAN 11317/03/1985maleישראל1070אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1031265VictoriaSierreCHALLENGE ISRAMAN 11328/01/1967femaleישראלZen מאמנים לחיים2007אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1031318GuyToibinCHALLENGE ISRAMAN 11315/07/1971maleישראל1650אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1031320AdiMenuchinCHALLENGE ISRAMAN 11316/11/1968maleישראלGolden Tri2008אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1031424MarcelBolbatCHALLENGE ISRAMAN 113 Elite Athletes27/08/2001maleGermany502אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: לא נדרש/התקבל
1031473AsherElperCHALLENGE ISRAMAN 11310/10/1956maleישראלiron project2121אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1031902AlexWeissmanCHALLENGE ISRAMAN 11320/07/1963maleישראלGolden Tri2081אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1032134Irena Mazin CHALLENGE ISRAMAN 226 Elite Athletes23/04/1972femaleישראלZONE316אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1032144Or Shpitzen CHALLENGE ISRAMAN 226 Elite Athletes20/10/1997maleישראלZONE313אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1032836DIANAPIVENCHALLENGE ISRAMAN 22612/01/1967femaleישראלGolden Tri251אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1032867einav veredCHALLENGE ISRAMAN 11323/08/1972femaleישראלאתגרית עוטף עזה1769אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרש/התקבל
1032966LucyOronCHALLENGE ISRAMAN 22616/02/1978femaleישראלGolden Tri181אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1033506Jason GlickCHALLENGE ISRAMAN 11318/03/1976maleישראל1506אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1033550TALFERDMANCHALLENGE ISRAMAN 11311/05/1965maleישראלZen מאמנים לחיים2006אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1033575RanZichelCHALLENGE ISRAMAN 11303/10/1967maleישראל2004אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1033666OmriLev-AriCHALLENGE ISRAMAN 11305/08/1997maleישראלXtrim1017אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1033927DaganLevinzonCHALLENGE ISRAMAN 11303/10/1968maleישראל4fitness2003אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1033933SharonElimelechCHALLENGE ISRAMAN 11324/01/1967maleישראלCLUB2262002אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: תקין
1034037Dan KonyOvchinikovCHALLENGE ISRAMAN 113 Elite Athletes01/01/1984maleישראל4fitness503אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: לא התקבלו קבצים
1034170RONITGIVON MAYOCHALLENGE ISRAMAN 11318/08/1966femaleישראלTRI-GO2000אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1034214OfirAbekasisCHALLENGE ISRAMAN 11304/01/1984maleישראלClub 2261124אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1034218YanivFatalCHALLENGE ISRAMAN 11311/03/1990maleישראלTRIHARD1042אישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא התקבלו קבצים
1034272Adriana ZitelnyCHALLENGE ISRAMAN 11306/09/1975femaleישראל1504אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1034292NetanelReuvenCHALLENGE ISRAMAN 11322/03/1981maleישראלאחים לחיים1121אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1034521LevBoltiansky CHALLENGE ISRAMAN 11316/12/1980maleישראלסוהו טים1123אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1034528Arnon Shatz CHALLENGE ISRAMAN 11301/03/1975maleישראל1502אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1034670YosefOchmanCHALLENGE ISRAMAN 11302/08/1980maleישראל4fitness1811אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1034816ElyaPardesCHALLENGE ISRAMAN 11320/08/1990maleישראל1041אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1034922ROMKATZCHALLENGE ISRAMAN 11311/10/1973maleישראל1642אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1035073ChenBengurCHALLENGE ISRAMAN 11325/03/1974maleישראל1641אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
1038637RanShmuelCHALLENGE ISRAMAN 11314/12/1980maleישראלTRIHARD1155אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
957906EranLeviCHALLENGE ISRAMAN 11301/12/1984maleישראלGolden Tri555אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958812IzharChenCHALLENGE ISRAMAN 11308/07/1963maleישראלאלפא2106אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958816DoronAksenfeldCHALLENGE ISRAMAN 22618/03/1985maleישראל126אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958818MatiBenbenistiCHALLENGE ISRAMAN 11321/09/1970maleישראל1768אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958820YANIVKOMEMYCHALLENGE ISRAMAN 11320/07/1975maleישראלTEAM DALIT1624אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958822ArthurMezerovskyCHALLENGE ISRAMAN 22622/03/1987maleישראלאלפא127אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958823ErezTavorCHALLENGE ISRAMAN 11328/07/1970maleישראלSolos-TriHard1767אישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא התקבלו קבצים
958824OziGlickCHALLENGE ISRAMAN 11316/03/1978maleישראלGolden Tri1623אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958827MosheBen Ari CHALLENGE ISRAMAN 11331/03/1971maleישראלSolos-TriHard1766אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958828AnnaPozin CHALLENGE ISRAMAN 11328/03/1984femaleישראלאלפא1661אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958832KatyaKokushCHALLENGE ISRAMAN 11301/09/1987femaleישראלXtrim1066אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958833RonDaganCHALLENGE ISRAMAN 11316/03/1965maleישראל2068אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958835Yizhak Cohen CHALLENGE ISRAMAN 11309/04/1976maleישראלTeam Seroya1622אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958836NirLeviCHALLENGE ISRAMAN 11317/01/1972maleישראלTRIHARD1765אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958837GulaAvidor CHALLENGE ISRAMAN 22623/01/1972maleישראל212אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958840Ran Werker CHALLENGE ISRAMAN 11319/04/1967maleישראל2067אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958845ShaharMeirCHALLENGE ISRAMAN 11309/12/1981maleישראלסוהו טים1191אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958847IlanGamliel CHALLENGE ISRAMAN 11307/09/1969maleישראלSOHO TEAM2001אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958849ShayNeemanCHALLENGE ISRAMAN 11326/01/1972maleישראל1648אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958850ShayBarashCHALLENGE ISRAMAN 11305/05/1971maleישראלFree1764אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958852SharonKirshenbaumCHALLENGE ISRAMAN 11303/05/1970maleישראל1763אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958854PeterKatsCHALLENGE ISRAMAN 11326/12/1983maleישראל1127אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958857alonmorCHALLENGE ISRAMAN 11311/01/1992maleישראלSolos-TriHard1059אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958858ElranZormanCHALLENGE ISRAMAN 11314/12/1985maleישראל1113אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958861ChaimRaichmanCHALLENGE ISRAMAN 11324/09/1983maleישראל1190
958863TalRafaely CHALLENGE ISRAMAN 22617/04/1969maleישראל253
958867YanGarfeldCHALLENGE ISRAMAN 11330/05/1988maleישראלמכבי ירושלים1112אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958871mosheShpigelCHALLENGE ISRAMAN 11326/02/1957maleישראלZONE32134אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: תקין
958872LiranRazCHALLENGE ISRAMAN 22611/01/1979maleישראלאלפא182אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958874nirgalisCHALLENGE ISRAMAN 11305/04/1977maleישראל1621אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958881ShaharAlloucheCHALLENGE ISRAMAN 11309/06/1986maleישראל1111
958882amirorenCHALLENGE ISRAMAN 11305/05/1966maleישראל2066אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958892AvrahamZafraniCHALLENGE ISRAMAN 22622/08/1978maleישראל183אישור רפואי: לא תקין, ביטוח: לא התקבלו קבצים
958898TzachiAvrahamCHALLENGE ISRAMAN 11327/11/1972maleישראלB-together‏1762
958908DavidDevonsCHALLENGE ISRAMAN 22610/09/1957maleישראלאלתרמנס283אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958910itzik asulin CHALLENGE ISRAMAN 11308/03/1966maleישראל4fitness2065אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958913IlanPinchevskiCHALLENGE ISRAMAN 11305/05/1993maleישראל1058
958915BaruchGavrieliCHALLENGE ISRAMAN 22621/12/1972maleישראלXtrim213אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: לא נדרש/התקבל
958917ELIRANCHAYCHALLENGE ISRAMAN 22601/01/1980maleישראל151אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958918adiadiCHALLENGE ISRAMAN 11324/08/1990maleישראל1057אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958919RanSmolanskyCHALLENGE ISRAMAN 22606/04/1981maleישראלZONE3152אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958923DenisSikunCHALLENGE ISRAMAN 11326/09/1992maleישראלMYWAY1056אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958927AvirazAmitaiCHALLENGE ISRAMAN 22631/03/1973maleישראל214אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: תקין
958930BarakDavidCHALLENGE ISRAMAN 11330/10/1978maleישראלBTEAM1620אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958934EyalSharfCHALLENGE ISRAMAN 22612/20/64maleסלקום - ליגה282אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958938EranNadamCHALLENGE ISRAMAN 11312/09/1973maleישראל1761
958941AdamArieCHALLENGE ISRAMAN 22614/02/1994maleישראלLeikin Team117אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958947ROIAMRANICHALLENGE ISRAMAN 22615/05/1978maleישראלDRAFTING185אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958952GuyMazur CHALLENGE ISRAMAN 11315/10/1999maleישראל1016אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958959LindaKhury CHALLENGE ISRAMAN 11326/12/1970femaleישראלטריאתלון אילתים1760אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958962OrenYampelCHALLENGE ISRAMAN 22614/02/1976maleישראלTEAM500WATT186
958963JoshuaKulpCHALLENGE ISRAMAN 11316/07/1970maleישראלרצי מודיעין1759אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958966DoronHerzCHALLENGE ISRAMAN 11310/02/1961maleישראלBrave hearts2105אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958969VitaliLeikinCHALLENGE ISRAMAN 22607/04/1990maleישראלLeikin Team118אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958978ItaiKatzhandelCHALLENGE ISRAMAN 11307/09/1983maleישראלSolos-TriHard1189אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958979tomkopolovichCHALLENGE ISRAMAN 11314/12/1988maleישראלTRIHARD1110
958993YigalGaliliCHALLENGE ISRAMAN 11331/08/1975maleישראלGolden Tri1619אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958995SmadarCohenCHALLENGE ISRAMAN 11309/12/1970femaleישראל1758אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
958996RoiRubinCHALLENGE ISRAMAN 22616/08/1981maleישראל153אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959002EitanBaranesCHALLENGE ISRAMAN 11322/11/1988maleישראלGolden Tri1109אישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא התקבלו קבצים
959005AmichaiLiberCHALLENGE ISRAMAN 11318/05/1986maleישראל1071אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959008NithaiBarzamCHALLENGE ISRAMAN 11307/08/1966maleישראל2064אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרש/התקבל
959016menashehaasCHALLENGE ISRAMAN 11323/05/1967maleישראל2063אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959020SagiSardalCHALLENGE ISRAMAN 11312/01/1975maleישראל4fitness1618
959021ShaharYichyeCHALLENGE ISRAMAN 11312/12/1978maleישראלאתגרית עוטף עזה1505אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959023ShaharGrunnerCHALLENGE ISRAMAN 11305/06/1970maleישראל1757אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959024eyalben ariCHALLENGE ISRAMAN 11301/10/1970maleישראל1756אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959027TalFeistCHALLENGE ISRAMAN 11312/02/1974maleישראלTEAM500WATT1755אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959040shaydadoshCHALLENGE ISRAMAN 11302/11/1969maleישראל2062אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959065GadiPazCHALLENGE ISRAMAN 11320/03/1983maleישראל1188אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959114HAGAIGOLANCHALLENGE ISRAMAN 11310/11/1969maleישראלZONE32061אישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא התקבלו קבצים
959118SmadarLeviCHALLENGE ISRAMAN 11318/10/1996femaleישראלClub 2261033אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959121YUVALSHEMESHCHALLENGE ISRAMAN 11304/11/1970maleישראל1754אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959123UdiKraCHALLENGE ISRAMAN 11315/06/1960maleישראל2104אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959129SeifanWeinbergCHALLENGE ISRAMAN 11325/08/1974maleישראלZONE31753אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959130YehudaEdriCHALLENGE ISRAMAN 1138/27/79maleישראלהעמותה לספורט בי""ח כרמל1616אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרש/התקבל
959131JoshuaBeharCHALLENGE ISRAMAN 11312/10/1966maleישראלAdidas Runners Tel Aviv2060אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959132VadimFishmanCHALLENGE ISRAMAN 11325/09/1981maleישראל1187אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959146MichaYaishCHALLENGE ISRAMAN 11312/07/1968maleישראל2069אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959163BennyZinnCHALLENGE ISRAMAN 11328/07/1968maleישראל2059אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959171AVRHAMEFRONICHALLENGE ISRAMAN 11331/07/1960maleישראל2103אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959175MarkReznikovCHALLENGE ISRAMAN 22620/10/1980maleישראל154אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959185RefaelNidamCHALLENGE ISRAMAN 11327/11/1979maleישראל1615אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959186JohannesFeltenCHALLENGE ISRAMAN 11316/12/1965maleישראלTEAM DALIT2058אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959187BARAKSEGALCHALLENGE ISRAMAN 11326/11/1969maleישראלFITNESS42057אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959193TalYegerCHALLENGE ISRAMAN 11305/08/1973maleישראל4fitness1752אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959214DotanChenCHALLENGE ISRAMAN 11323/09/1970maleישראל4fitness1751אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959227דמיטריזמנסקיCHALLENGE ISRAMAN 11306/08/1985maleישראלLeikin Team1108
959230MotiNaftaliCHALLENGE ISRAMAN 11320/06/1990maleישראל1055אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959244RonniBarakCHALLENGE ISRAMAN 11328/06/1972maleישראל1750אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959247LiorBastekarCHALLENGE ISRAMAN 11322/06/1976maleישראל1614אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959248ArikBesserCHALLENGE ISRAMAN 11322/07/1970maleישראלZONE31749אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959252RonitHayman striflerCHALLENGE ISRAMAN 22602/02/1973femaleישראלZONE3215אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959263SharonGur arie avigdoriCHALLENGE ISRAMAN 11312/03/1981femaleישראלהפ. עמק הירדן1186אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959270ArielAdamCHALLENGE ISRAMAN 11323/04/1980maleישראל1185אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959272AdielZafirCHALLENGE ISRAMAN 11303/10/1977maleישראלZen מאמנים לחיים1613אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959287ShaiPartushCHALLENGE ISRAMAN 11307/09/1979maleישראלZen מאמנים לחיים1612
959292JacobShakkedCHALLENGE ISRAMAN 22609/07/1987maleישראל128
959301DRORGABAICHALLENGE ISRAMAN 22606/04/1982maleישראל155אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959302NoamSteinCHALLENGE ISRAMAN 11310/08/1971maleישראלroad runner1748אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: תקין
959317slavashargorodskyCHALLENGE ISRAMAN 11309/09/1970maleישראל1747אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959318RuthYamCHALLENGE ISRAMAN 11309/06/1986femaleישראלZONE31107אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959323GuyYaozCHALLENGE ISRAMAN 11311/07/1974maleישראלTRIHARD1746אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959325avnerpaldiCHALLENGE ISRAMAN 11322/03/1976maleישראל1611אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959326orenkadarCHALLENGE ISRAMAN 11326/01/1973maleישראל1745אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959327AdamWolmanCHALLENGE ISRAMAN 11322/04/1975maleישראל1610אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959363GuyBen YosefCHALLENGE ISRAMAN 22625/08/1972maleישראלZONE3216אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959364BennyLeviCHALLENGE ISRAMAN 11327/12/1968maleישראלteamisgav2056אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959383IdanBen DavidCHALLENGE ISRAMAN 22601/02/1996maleישראל106
959403MosheMaximovCHALLENGE ISRAMAN 22603/02/1979maleישראלמקסימוב טריאתלון וכושר187אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959407NiraShakedCHALLENGE ISRAMAN 22623/03/1972femaleישראל4fitness217אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: לא נדרש/התקבל
959413ShimshonFingerhutCHALLENGE ISRAMAN 11305/02/1985maleישראל1069אישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: תקין
959417OhadGliksmanCHALLENGE ISRAMAN 11323/10/1974maleישראל1744אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959420IgorIsakovCHALLENGE ISRAMAN 11311/10/1984maleישראלסוהו טים1122אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959425GalFadlonCHALLENGE ISRAMAN 11328/11/1981maleישראלאלפא1183אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959434HadarSharonCHALLENGE ISRAMAN 11313/08/1971femaleישראל1743
959436eladLellouche CHALLENGE ISRAMAN 11306/05/1983maleישראלGolden Tri1182אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959443Yehuda GastonGrauszCHALLENGE ISRAMAN 1137/7/80maleליגה - כלל ביטוח ופיננסים1181אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959444Dani Manor CHALLENGE ISRAMAN 11330/08/1957maleישראלאלפא2133אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959447MaliSherzerCHALLENGE ISRAMAN 11318/02/1974femaleישראלGolden Tri1742אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959449AmriShlomovitzCHALLENGE ISRAMAN 11304/04/1959maleישראלIronCore2132אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959451shlomityasharofCHALLENGE ISRAMAN 11309/06/1984femaleישראלBrave hearts1180אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959468nitzan hacohenCHALLENGE ISRAMAN 11327/01/1969maleישראלZen מאמנים לחיים2005אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959489Dina MorPeretzCHALLENGE ISRAMAN 11314/12/1973femaleישראלTEAM500WATT1777אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959492orenaley-razCHALLENGE ISRAMAN 11316/05/1969maleישראל2055אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959499Gilad Gassner CHALLENGE ISRAMAN 11322/07/1973maleישראל1741אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959501ERANYOSSELOVITZCHALLENGE ISRAMAN 11323/12/1973maleישראל1740אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959511SergeyIlyevskyCHALLENGE ISRAMAN 11311/12/1979maleישראל1609אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959517AviHaubenCHALLENGE ISRAMAN 11325/12/1964maleישראלZONE32102אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא התקבלו קבצים
959518MatanGavishCHALLENGE ISRAMAN 11305/05/1976maleישראל1503אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959533MichalFinkelsteinCHALLENGE ISRAMAN 11331/08/1970femaleישראלאלפא1739אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959540AviLaviadCHALLENGE ISRAMAN 22630/07/1980maleישראלZONE3156אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959543shaharslutsky CHALLENGE ISRAMAN 22614/03/1973maleישראלBrave hearts218אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959545AlexDubinCHALLENGE ISRAMAN 22601/09/1974maleישראלZONE3219אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959562AmitGarnonCHALLENGE ISRAMAN 11331/12/1977maleישראלBrave hearts1608
959565Alejandro DanielGurvichCHALLENGE ISRAMAN 22628/11/1969maleישראל255אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959569MarkKatzCHALLENGE ISRAMAN 11310/06/1962maleישראל2101אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959576AndriySytnykCHALLENGE ISRAMAN 11314/03/1984maleישראלSOHO TEAM1179אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959605JhonatanYusimCHALLENGE ISRAMAN 11308/06/1982maleישראל4fitness1178אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959611NeerShiranCHALLENGE ISRAMAN 11305/09/1971maleישראלTeam Seroya1738אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959620RafiMandlielCHALLENGE ISRAMAN 11311/10/1964malePADAGIS2100
959634AVIRAMBARANESCHALLENGE ISRAMAN 11305/08/1970maleישראלMYWAY1737
959635KALANITBARANESCHALLENGE ISRAMAN 11313/01/1976femaleישראל1607
959636RazWeizmanCHALLENGE ISRAMAN 11312/05/1985maleישראלTEAM EYE CAN1106אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959637IGALNAGARCHALLENGE ISRAMAN 1131/2/73maleישראלבזק - ליגה1643אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959641AmirPoratCHALLENGE ISRAMAN 11322/05/1972maleישראל1736אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959652AmirBen RefaelCHALLENGE ISRAMAN 11322/08/1973maleישראלSolos-TriHard1735
959658MatyZingerCHALLENGE ISRAMAN 22601/01/1975maleישראל184אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959673AlonDiamantCHALLENGE ISRAMAN 22615/09/1989maleישראלZONE3130אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959675IlanEfratCHALLENGE ISRAMAN 22609/03/1964maleישראל500TRI281אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959676MotiOvedCHALLENGE ISRAMAN 22618/12/1971maleישראלאלפא220אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959716YevgenyYermolinCHALLENGE ISRAMAN 11318/08/1973maleישראל1734אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959719YanivGiladCHALLENGE ISRAMAN 11330/03/1976maleישראל1606אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959725GiladArgamanCHALLENGE ISRAMAN 11302/08/1964maleישראלGolden Tri2099אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: תקין
959732OrlyGiladCHALLENGE ISRAMAN 11314/08/1978femaleישראלteamisgav1605אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959741LimorHazutCHALLENGE ISRAMAN 11320/07/1978femaleישראלGolden Tri1604אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959745JonyCatanCHALLENGE ISRAMAN 22626/10/1979maleישראל188אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959757RoeyPoratCHALLENGE ISRAMAN 11325/12/1999maleישראל1032אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרש/התקבל
959761IrisGivonCHALLENGE ISRAMAN 11301/10/1980femaleישראלZONE31128אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959770ronitabuCHALLENGE ISRAMAN 11312/09/1973femaleישראל1733אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרש/התקבל
959771MotyAvivCHALLENGE ISRAMAN 22629/11/1969maleישראל256אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959784EliBen-AroyaCHALLENGE ISRAMAN 11318/04/1975maleישראלTeam Seroya1603אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959800MoshikCohenCHALLENGE ISRAMAN 11322/04/1979maleישראלZONE31602
959803EmilShakhkeldian CHALLENGE ISRAMAN 226 Elite Athletes07/11/1992maleישראל12אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959813AlonOfriCHALLENGE ISRAMAN 11318/11/1966maleישראלIronCore2054אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959814MarkMayerfeldCHALLENGE ISRAMAN 11307/03/1967maleישראלרצי אורנית2053אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959815HaimTzadokCHALLENGE ISRAMAN 22626/06/1973maleישראל221אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959819ElielBenamoCHALLENGE ISRAMAN 22613/01/1981maleישראלZONE3157אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959824EilonGinzberg CHALLENGE ISRAMAN 11310/11/1978maleישראל1510אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959831TsahiSufrinCHALLENGE ISRAMAN 11317/04/1981maleישראלTEAM500WATT1177אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959832RazTishlerCHALLENGE ISRAMAN 11310/12/1974maleישראל1732
959836AliAkawiCHALLENGE ISRAMAN 22622/02/1989ישראל4fitness129אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא התקבלו קבצים
959850EinavShmaryahCHALLENGE ISRAMAN 11329/09/1973maleישראלBTEAM1646אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959851GuyShechCHALLENGE ISRAMAN 22602/08/1997maleישראלSolos-TriHard107אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959854EREZBEN NOACHCHALLENGE ISRAMAN 11329/04/1977maleישראלאס״א רופין – עמק חפר1601אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959855YoramLevavCHALLENGE ISRAMAN 11315/02/1962maleישראל2098אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959859GadiTiroshCHALLENGE ISRAMAN 22610/06/1966maleישראל252אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959863Liubov Iapparova CHALLENGE ISRAMAN 22614/01/1995femaleישראלLeikin Team108אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959877ShaharZafranCHALLENGE ISRAMAN 11306/01/1998maleישראל4fitness1031
959880AmirCohenCHALLENGE ISRAMAN 11331/08/1968maleישראלאס״א רופין – עמק חפר2052אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959881ShayAdarCHALLENGE ISRAMAN 22615/03/1973maleישראלClub 226238אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959882DOVBRECHERCHALLENGE ISRAMAN 22626/03/1972maleישראל4fitness223אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959884AssafLahavCHALLENGE ISRAMAN 11303/03/1973maleישראלסוהו טים1731
959886EranEvronCHALLENGE ISRAMAN 11325/02/1978maleישראלאס״א רופין – עמק חפר1509אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959889ShirDarCHALLENGE ISRAMAN 11313/09/1971maleישראלPipman Team1730אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959891StasBerdichevski CHALLENGE ISRAMAN 11308/09/1983maleישראל1176
959893SasiDoriCHALLENGE ISRAMAN 22610/12/77maleB-together‏189
959896YaelTasherCHALLENGE ISRAMAN 22624/11/1974femaleישראלZONE3224אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרש/התקבל
959897KERENBRANDESCHALLENGE ISRAMAN 11329/10/1977femaleישראלאס״א רופין – עמק חפר1500אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959899AvidanLamdanCHALLENGE ISRAMAN 22610/02/1971maleישראלIRON PROJECT225אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959902YoramAvigadCHALLENGE ISRAMAN 11303/11/1970maleישראלאס״א רופין – עמק חפר1729אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959904EladLevyCHALLENGE ISRAMAN 11309/09/1987maleישראל1105אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959906EranRahavCHALLENGE ISRAMAN 11319/04/1961maleישראלBrave hearts2097אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959907BenjaminFridmanCHALLENGE ISRAMAN 11325/01/1977maleישראל1626
959908Nadav Bandel CHALLENGE ISRAMAN 11318/03/1987maleישראל1104אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959910OdedCohen-PurCHALLENGE ISRAMAN 11328/07/1965maleישראל2051אישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא התקבלו קבצים
959917SergeyIvanovCHALLENGE ISRAMAN 22620/05/1975maleישראלMYWAY190אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959927TomerShafranCHALLENGE ISRAMAN 11327/10/1966maleישראל2050אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: לא נדרש/התקבל
959952RenaEgulskyCHALLENGE ISRAMAN 22603/03/1970femaleישראלאיילות - תל אביב226אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959959OHADFogelCHALLENGE ISRAMAN 11327/09/1984maleישראל1200אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959962omrimadrerCHALLENGE ISRAMAN 11302/01/2002maleישראל4fitness1010אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
959970IgorMoiseevCHALLENGE ISRAMAN 11301/01/1961maleישראל2096אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: לא התקבלו קבצים
960089avicohenCHALLENGE ISRAMAN 11320/11/1966maleישראלSolos-TriHard2049אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
960181ArielSobelmanCHALLENGE ISRAMAN 22611/07/1968maleישראלGolden Tri257אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
960330DanielMorgensternCHALLENGE ISRAMAN 11303/12/1942maleאיילות - תל אביב2152אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
960358SAYDONROYCHALLENGE ISRAMAN 22612/12/1978maleישראלE-sports1193אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
960382BoazYardeni CHALLENGE ISRAMAN 11326/01/1957maleישראל2131אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
960614GalitNoiman BenedictCHALLENGE ISRAMAN 11329/01/1974femaleישראלZONE31728אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרש/התקבל
961045GALIAKASPICHALLENGE ISRAMAN 22623/05/1971femaleישראל227
961627 YoniRiskinCHALLENGE ISRAMAN 11308/01/1975maleישראל1599אישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא התקבלו קבצים
961660AmitLevinsonCHALLENGE ISRAMAN 11323/10/1966maleישראל4fitness2048אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
961737Assi asherAbohaziraCHALLENGE ISRAMAN 11315/07/1977maleישראלIRON PROJECT 1598אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
961855RomanVolohovCHALLENGE ISRAMAN 11320/12/1981maleישראלPipman Team1175אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
962087yehielschipperCHALLENGE ISRAMAN 11316/12/1956maleישראלTEAM500WATT2130אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
962266nirsabanCHALLENGE ISRAMAN 11329/01/1980maleישראל1174אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
962288HaimFrancisCHALLENGE ISRAMAN 11314/06/1987maleישראל1103אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: תקין
962291EladLaviCHALLENGE ISRAMAN 11305/08/1988maleישראל1072אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
962430EliyaLevyCHALLENGE ISRAMAN 11320/04/1995maleישראל1030
962656tom hechtCHALLENGE ISRAMAN 11312/01/1980maleישראלGolden Tri1173אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
962686AdiBattat UlielCHALLENGE ISRAMAN 11315/06/1982femaleישראלMYWAY1172
964279IlanaShvartzCHALLENGE ISRAMAN 22627/08/1991femaleישראל119
965490NISSIMHEFETZCHALLENGE ISRAMAN 11312/01/1984maleישראלGolden Tri1171
965491OhadBarashiCHALLENGE ISRAMAN 11302/05/1973maleישראל1649אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
966058ShaySandlerCHALLENGE ISRAMAN 11329/08/1997maleישראלM&M1029אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
966542ShayMamanCHALLENGE ISRAMAN 11325/04/1988maleישראל1068אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
967164eyalshamirCHALLENGE ISRAMAN 11315/07/1974maleישראל1727אישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא התקבלו קבצים
967192TomerSholderCHALLENGE ISRAMAN 11302/03/1981maleישראל1126אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
967431 OferEfratCHALLENGE ISRAMAN 11315/02/1973maleישראל1726אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
967488IdanPeriCHALLENGE ISRAMAN 11304/01/1982maleישראל1170
967583YanKruminCHALLENGE ISRAMAN 22619/01/1984maleישראל158אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
970007RonTsipisCHALLENGE ISRAMAN 11309/01/2002maleישראל1009
971268YohayTweigCHALLENGE ISRAMAN 11329/07/1977maleישראלTRI-GO1508אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
971569MaorHazanCHALLENGE ISRAMAN 22602/01/1982maleישראלאלפא159אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
973993ruslaneitanCHALLENGE ISRAMAN 22608/02/1977maleישראל191אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
974333YaronBaruchCHALLENGE ISRAMAN 11330/09/1976maleישראלזנבות לשועלים1597אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
974475GuyAberCHALLENGE ISRAMAN 22623/07/1971maleישראל228אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
975382israelhanegbiCHALLENGE ISRAMAN 11309/03/1960maleישראל2095אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
975389 ArikLipinerCHALLENGE ISRAMAN 11322/09/1977maleישראל1596אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
976185ShaySherzerCHALLENGE ISRAMAN 11327/08/1973maleישראלGolden Tri1725אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
978236PiniUshaCHALLENGE ISRAMAN 11325/05/1978maleroadrunner1595אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
979196ErezRosenwaksCHALLENGE ISRAMAN 11315/05/1978maleישראלTRIACE1594אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
980658ShlomitShabtaiCHALLENGE ISRAMAN 11314/12/1987femaleישראלGolden Tri1102אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
980912EITANTENECHALLENGE ISRAMAN 11320/06/1969maleישראלTRIACE2047אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
981710SlaviNestorovCHALLENGE ISRAMAN 22625/09/1982maleBulgaria160
982381RazWaisCHALLENGE ISRAMAN 11316/10/1981maleישראלPipman Team1169אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
982610DavidDaffaCHALLENGE ISRAMAN 11302/02/1967maleישראלPipman Team2046אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
982852benbarCHALLENGE ISRAMAN 11301/08/1976maleישראלGolden Tri1593אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
983471MosheMishaliCHALLENGE ISRAMAN 11304/12/1977maleישראל1592אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
983863EstiDebkerCHALLENGE ISRAMAN 11320/02/1993femaleישראלGolden Tri1054אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
983969KaiNagarCHALLENGE ISRAMAN 22620/08/1998maleישראל109אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
984019DenisUdeyev CHALLENGE ISRAMAN 11312/12/1985maleישראל1101אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
984023ArikGihonCHALLENGE ISRAMAN 11314/07/1977maleישראל1591אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
984095ArielOstraicherCHALLENGE ISRAMAN 11321/11/1984maleישראלTEAM500WATT1168אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
984251sagiSnirCHALLENGE ISRAMAN 11302/08/1964maleישראלteamisgav2094אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרש/התקבל
984381DrorShapiraCHALLENGE ISRAMAN 11305/09/1974maleישראל1724אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
984531MichaelLevyCHALLENGE ISRAMAN 22611/05/2002maleישראל100אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
984916SammyBen atarCHALLENGE ISRAMAN 11309/05/1967maleישראלללא מועדון2045אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
985243MATANBEN ZOURCHALLENGE ISRAMAN 11325/05/1990maleישראל1053
985261kereneilat CHALLENGE ISRAMAN 11317/12/1974femaleישראלTeam Seroya1723
985283YoniDlugachCHALLENGE ISRAMAN 11311/12/1988maleישראל1100אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
985613SHAHARSHTRACHMANCHALLENGE ISRAMAN 11301/12/1977maleישראל1590אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
985675AharonBejeranoCHALLENGE ISRAMAN 11319/11/1981maleישראלTEAM500WATT1167אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
986167AVIDOV Lieberman CHALLENGE ISRAMAN 11301/12/1959maleישראל2129אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: תקין
986188Yosi CohenCHALLENGE ISRAMAN 11324/12/1956maleישראלאתגרית עוטף עזה2128
986250ZIVRAYERCHALLENGE ISRAMAN 22613/10/1974maleישראלZONE3229אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
986355IsraelAbargelCHALLENGE ISRAMAN 11327/02/1974maleישראל1722אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
986374RonyaWharzagerCHALLENGE ISRAMAN 11305/11/1970femaleישראלGolden Tri1721אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
986418EranSiloniCHALLENGE ISRAMAN 11322/11/1977maleישראלZen מאמנים לחיים1589אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
986582YigalPortalCHALLENGE ISRAMAN 11324/12/1967maleישראל2044אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
986598SagiSrurCHALLENGE ISRAMAN 11309/01/1991maleישראל1052אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: תקין
986653alonben atarCHALLENGE ISRAMAN 11307/03/1969maleישראל2043אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
986659andreybuslovCHALLENGE ISRAMAN 11328/06/1989maleישראלTRIACE1099אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
986712mosheben meirCHALLENGE ISRAMAN 11315/12/1980maleישראלGolden Tri1166אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
986771ShukiGreenblattCHALLENGE ISRAMAN 11309/12/1970maleישראל1719אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
986786AMITBAHATCHALLENGE ISRAMAN 11330/07/1969maleישראל2042אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
986787ERANSHPAYZMANCHALLENGE ISRAMAN 11328/12/1979maleישראלTEAM500WATT1588
986877MotiIsraeliCHALLENGE ISRAMAN 11307/05/1985maleישראל1098אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
986884AsafCohenCHALLENGE ISRAMAN 11328/10/1974maleישראלרצי קליפר1718אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
986923ClaudiaDavidCHALLENGE ISRAMAN 11330/06/1972femaleישראלTEAM500WATT1717אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987012izikfarjonCHALLENGE ISRAMAN 11302/01/1963maleישראלTRI-GO2093אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987049NimrodBen hamoCHALLENGE ISRAMAN 11326/12/1976maleישראלTeam Seroya1587אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987057Shay Israel DahanCHALLENGE ISRAMAN 22602/03/1973maleישראל230אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא התקבלו קבצים
987081SharonAmitzurCHALLENGE ISRAMAN 11317/11/1981femaleישראל4fitness1125אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987084IthamarCohenCHALLENGE ISRAMAN 11306/06/2005maleישראלMulti1008אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987100idoshapiraCHALLENGE ISRAMAN 11305/12/1966maleישראל2041אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987106amosnetzerCHALLENGE ISRAMAN 11326/10/1968maleישראל2040אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא תקין
987134HarelSobovitzCHALLENGE ISRAMAN 11309/03/1971maleישראלהמדבשים1716אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987266OzLevyCHALLENGE ISRAMAN 11309/07/1974maleישראל1715אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987297GuyManorCHALLENGE ISRAMAN 11309/02/1984maleישראלאלפא1165אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987303HagaiFlexerCHALLENGE ISRAMAN 11310/09/1967maleישראלGolden Tri2039אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987304MichaelShamisCHALLENGE ISRAMAN 11330/09/1974maleישראלPipman Team1714אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987313MeirBitonCHALLENGE ISRAMAN 11322/05/1978maleישראלאלפא1586אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987315RaedKhateebCHALLENGE ISRAMAN 11308/03/1976maleישראל4fitness1585
987355JillBen-DorCHALLENGE ISRAMAN 11331/12/1959femaleישראלאלפא2127אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987361SharonWelnerCHALLENGE ISRAMAN 11307/08/1971maleישראלTeam Seroya1713אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987385YarivAlcalayCHALLENGE ISRAMAN 22614/09/1978maleישראלIRON PROJECT192אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987401AviadDahanCHALLENGE ISRAMAN 11319/06/1978maleישראלהמדבשים1584אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987403YosiAdmoniCHALLENGE ISRAMAN 11315/05/1979maleישראל1583אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987407NivKalafCHALLENGE ISRAMAN 11304/04/1982maleישראלTeam Seroya1164אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987612KobiGilonCHALLENGE ISRAMAN 11304/03/1981maleישראל1163אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
987622mishlVakninCHALLENGE ISRAMAN 11314/12/1972maleישראל1712אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
988349odedzaguriCHALLENGE ISRAMAN 11311/09/1978maleישראלאלפא1555אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
988464YossefPeretzCHALLENGE ISRAMAN 11329/05/1974maleישראלmyway1770אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
988867MeirKochubievskyCHALLENGE ISRAMAN 11323/09/1988maleישראלZONE31097אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
989716BarakBen horinCHALLENGE ISRAMAN 11306/12/1985maleישראל1096
989953ShakedHameiriCHALLENGE ISRAMAN 22606/02/1985maleישראל134אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
990239SagivGorenCHALLENGE ISRAMAN 22609/08/1967maleישראל258אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
990262SharonDoronCHALLENGE ISRAMAN 11301/08/1970maleישראל1720אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
990295Uri haimAdamCHALLENGE ISRAMAN 11323/12/1958maleישראלMYWAY2125אישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא התקבלו קבצים
990859danielDrorCHALLENGE ISRAMAN 11310/05/1976maleישראלClub 2261582
991208SARITCOHENCHALLENGE ISRAMAN 11321/10/1976femaleישראלFITNESS41581
991617EladFingerhutCHALLENGE ISRAMAN 11317/07/1986maleישראל1095אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
991841YanivShmuelCHALLENGE ISRAMAN 11327/11/1974maleישראל1710אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
991986NoamKampfCHALLENGE ISRAMAN 11329/01/2001maleישראלIRON PROJECT1007אישור רפואי: לא נדרש/התקבל, ביטוח: תקין
992366DrorPrigozinCHALLENGE ISRAMAN 11303/08/1976maleישראל1580אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
992599 gilAlkobiCHALLENGE ISRAMAN 11317/10/1976maleישראלiron project1579אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
993347DavidMizrahiCHALLENGE ISRAMAN 11313/10/1977maleישראלB-together‏1578אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
993402SharonBenyaminCHALLENGE ISRAMAN 22612/08/1981maleישראלIRON PROJECT161אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
994089OferBarCHALLENGE ISRAMAN 11302/11/1968maleישראל4fitness2038אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
994509GuyHajajCHALLENGE ISRAMAN 11309/08/1985maleישראלClub 2261094אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
996255ISHAYAVIRAMCHALLENGE ISRAMAN 11326/05/1968maleישראל2037אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
997073MarcelleSwisaCHALLENGE ISRAMAN 22613/09/1975femaleישראלאלפא193אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
997770JohnnyKerenCHALLENGE ISRAMAN 11321/03/1978maleישראל4fitness1577אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
997785tzvikacohenCHALLENGE ISRAMAN 22601/01/1977maleישראל194אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
997964AmitShakedCHALLENGE ISRAMAN 226 Elite Athletes18/07/1979maleישראל11אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
998065AMIGABAYCHALLENGE ISRAMAN 11317/12/1970maleישראל4fitness1709אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
998082DinaAmsalem (Shoval)CHALLENGE ISRAMAN 11308/09/1980femaleישראל1162אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא תקין
998140RuslanEidelmanCHALLENGE ISRAMAN 22628/04/1987maleישראל131
998145IrisATSMONCHALLENGE ISRAMAN 11311/11/1965femaleישראלGolden Tri2036אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
998213OMRIBENITACHALLENGE ISRAMAN 11323/05/1979maleישראלGolden Tri1576אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
998390MichalBen DavidCHALLENGE ISRAMAN 11316/06/1976femaleישראלGolden Tri1575אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
998774haimtzurCHALLENGE ISRAMAN 11302/06/1964maleישראלאלתרמנס2092אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
998974kfirzelevytskyCHALLENGE ISRAMAN 11304/07/1983maleישראלTRIHARD1161אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
999125JeffreyDelmarCHALLENGE ISRAMAN 11325/06/1981maleMalta1160
999155EitanWeisbekerCHALLENGE ISRAMAN 11305/11/1971maleישראלTRIACE1708אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
999390OferBen-AriCHALLENGE ISRAMAN 11301/01/1967maleישראלTsaff&Go2035אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
999575DrorHuberCHALLENGE ISRAMAN 11315/04/1974maleישראלIronCore1707אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
999622BennyLokshinCHALLENGE ISRAMAN 11303/04/1969maleישראל2034אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקין
999641PavelKordonskyCHALLENGE ISRAMAN 11306/06/1976maleישראלהמדבשים1574
999890SarahMeisenbergCHALLENGE ISRAMAN 11314/01/1987femaleישראל1093