רשימת משתתפים בISRAMAN Eilat 2023 - RELAYS

שם פרטישם משפחהמקצהמדינהמועדוןמספר חזהמזהה שלשהסטטוס אישוריםענף
AdiArgamanISRAMAN 113 - RELAYSישראל2513מיכל בן נוןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
AdiHadadISRAMAN 113 - RELAYSישראל2523רן דיקשטייןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
AdiKaizermanISRAMAN 113 - RELAYSישראל2547רונית שכטראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
ADILEVIISRAMAN 113 - RELAYSישראלCLUB2262551עדי לויאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
adinissimISRAMAN 113 - RELAYSישראלTEAM500WATT2617טל אדומיאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
AdiTzurISRAMAN 113 - RELAYSישראל2514אורית שמריהואישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה
AgamToibinISRAMAN 113 - RELAYSישראל2629Agam Toibinאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
AlanChaikovskyISRAMAN 113 - RELAYSישראלקרנות השוטרים2574ודים קוציקאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
AlexeyMolchanovISRAMAN 113 - RELAYSישראלClub 2262579Yuri Zuevאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
AlexeySovetovISRAMAN 113 - RELAYSישראל2575Alexey Sovetovאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
AllisonPollockISRAMAN 113 - RELAYSישראל2576Allison Pollockאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
AlonApelISRAMAN 113 - RELAYSישראל2622עופר אפלאישור רפואי: לא נדרש, ביטוח: לא נדרשריצה
AMIDAVID POURISRAMAN 113 - RELAYSישראלGolden Tri2584עמית אשכנזיאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
AmiLaviISRAMAN 226 - RELAYS - שני ענפיםישראלBrave hearts463עמי לביאאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
AmichaiLivneISRAMAN 113 - RELAYSישראל2616עמיחי ליבנהאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
AmirNasISRAMAN 113 - RELAYSישראל2531אסף נסאישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא נדרשריצה
AmirSegev sarusiISRAMAN 113 - RELAYSישראל2556אריאל לופסקיאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
AmirVischnevetzkiISRAMAN 226 - RELAYSישראלRUN4FUN460מאיה מנדלאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
amitaharonsonISRAMAN 113 - RELAYSישראל2569lee meshאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
amitashkenaziISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראלסוהו טים2584עמית אשכנזיאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
AmitBaiazISRAMAN 113 - RELAYSישראל2547רונית שכטראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
AmitBen PoratISRAMAN 113 - RELAYSישראל2537גיא בן פורתאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
AmitFerdmanISRAMAN 113 - RELAYSישראלאתגרית עוטף עזה2560עינת רוזנבאוםאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
AmitNachlielISRAMAN 113 - RELAYSישראל2515דורון בן דודאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
AmnonKolISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2586Amnon Kolאישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא התקבלו קבציםשחייה + אופניים
AmnonsalayISRAMAN 113 - RELAYSישראלאקוותיקים2554בועז שטייףאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
AmnonShoshaniISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2611Amnon Shoshaniאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה + ריצה
AmosKluskaISRAMAN 113 - RELAYSישראל2625עמוס קלוסקהאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
AmosPamISRAMAN 113 - RELAYSGermany2620עמוס פםאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
AnaKamerazISRAMAN 113 - RELAYSישראל2560עינת רוזנבאוםאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
ANATHIRSHBERGISRAMAN 113 - RELAYSישראלעולם המים2533מירב הראתיאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
ariekorenISRAMAN 113 - RELAYSישראלBrave hearts2561אריה קורןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
ArieZanzuriISRAMAN 113 - RELAYSמכבי אלון אשדוד2555ארן הרשלגאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
ArielLofskyISRAMAN 113 - RELAYSישראל2556אריאל לופסקיאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
ArikBne MosheISRAMAN 226 - RELAYSישראל459אריק בני משהאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
ArnaudLarbodiereISRAMAN 226 - RELAYSFrance450Rayan Mimifirאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
ARNONBAINISRAMAN 113 - RELAYSישראל2588ערן טורקניץאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
AsafAgronISRAMAN 113 - RELAYSישראלTEAM500WATT2618רוית ברהוםאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
asafshemerISRAMAN 113 - RELAYSישראל2538אסף שמראישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
asheravitanISRAMAN 113 - RELAYSישראל2623אסנת לבציון-קורחאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
AssafAvrahamiISRAMAN 113 - RELAYSישראלteamisgav2527אסף אברהמיאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
AssafGrinwaldISRAMAN 113 - RELAYSישראל2546Assaf Grinwaldאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
AssafNasISRAMAN 113 - RELAYSישראל2531אסף נסאישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא נדרששחייה
AtaliaNevoISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2528עתליה נבואישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה + ריצה
AtkinsLeeatISRAMAN 113 - RELAYSישראל2528עתליה נבואישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
AvishagMalchiISRAMAN 226 - RELAYSישראלהפועל עמק האושר452אבישג מלחיאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
AvivCarmelISRAMAN 113 - RELAYSישראל2519מתי ברוזהאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
AvivMannISRAMAN 226 - RELAYSישראלmore-run455Aviv Zvi Mannאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
AVIVAKISISRAMAN 113 - RELAYSישראל2506דרור קיסאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
AvivaLaviISRAMAN 113 - RELAYSישראל2517אביבה לביאאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
AvivaWunchISRAMAN 113 - RELAYSישראלכרישי וקנין2526יצחק וינראישור רפואי: לא נדרש, ביטוח: לא נדרששחייה
AvnerHofsteinISRAMAN 113 - RELAYSישראל2616עמיחי ליבנהאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
AvrahamLeviISRAMAN 113 - RELAYSישראלPipman Team2534אברהם לויאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
AvshalomLevyISRAMAN 113 - RELAYSישראל2572אבשלום לויאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
AyaRosenthalISRAMAN 113 - RELAYSישראלBrave hearts2509חאנין ראדיאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
BaruchMagalISRAMAN 113 - RELAYSישראל2513מיכל בן נוןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
BenUngarISRAMAN 113 - RELAYSישראל2516פיונה אונגראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
BeniSalamonISRAMAN 113 - RELAYSישראל2504Noa Zviאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
BennyZinnISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2614Benny Zinnאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
BentziKohnISRAMAN 113 - RELAYSישראל2627Bentzi Kohnאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשRun
BettyShperling malamudISRAMAN 113 - RELAYSישראלGolden Tri2601הגר ביטוןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
BinyaminMarmourISRAMAN 226 - RELAYSישראל459אריק בני משהאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
BoazSteifISRAMAN 113 - RELAYSישראל2554בועז שטייףאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
CarolineHortonISRAMAN 113 - RELAYSישראל2580Jack Hortonאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
DanLayaniISRAMAN 113 - RELAYSישראל בית הלוחם ירושלים2624ירון ארבלאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
DanaEliezerISRAMAN 113 - RELAYSישראלSCR Team2615מאיר לויאישור רפואי: לא נדרש, ביטוח: לא נדרשריצה
DanielPapirovISRAMAN 113 - RELAYSישראל2568אור דייןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
DanitSeryISRAMAN 226 - RELAYSישראלGolden Tri456דנית סריאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
DanitShahafISRAMAN 113 - RELAYSישראלEilaTeam2544דנית שחףאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
DannyKamarISRAMAN 113 - RELAYSישראלעולם המים2574ודים קוציקאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
DavidShermanISRAMAN 113 - RELAYSישראלבית הלוחם ירושלים2500דוד שרמןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה
DmitryGoldshteinISRAMAN 113 - RELAYSRussian Federation2575Alexey Sovetovאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
DorLevinsonISRAMAN 113 - RELAYSישראל2567עומרי לב-אריאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
doryardenISRAMAN 113 - RELAYSישראל2546Assaf Grinwaldאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
DoronBen DavidISRAMAN 113 - RELAYSישראל2515דורון בן דודאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
DrorKisISRAMAN 113 - RELAYSישראל2506דרור קיסאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
DrorMalchiISRAMAN 226 - RELAYSישראלהפועל עמק האושר452אבישג מלחיאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
DRORVAGIMAISRAMAN 226 - RELAYS - שני ענפיםישראלVAG TEAM467דרור וג'ימהאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
DudiCohenISRAMAN 113 - RELAYSישראלבית הלוחם ירושלים2500דוד שרמןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
DuduDanoISRAMAN 226 - RELAYSישראל454גיל רביבאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
edantalISRAMAN 113 - RELAYSישראל2582איריס מונטאנואישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
edenoshri lifschitzISRAMAN 113 - RELAYSישראל2566שי ליפשיץאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
EhudToibinISRAMAN 113 - RELAYSישראל2629Agam Toibinאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
EhudToibinISRAMAN 113 - RELAYSישראל2629Agam Toibinאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
einatrosenbaumISRAMAN 113 - RELAYSישראלאתגרית עוטף עזה2560עינת רוזנבאוםאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה
einavveredISRAMAN 113 - RELAYSישראלאתגרית עוטף עזה2600יוסף למדןאישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא התקבלו קבציםאופניים
EitanBen zoharISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2613איתן בן זוהראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה + אופניים
EitanHerzelISRAMAN 113 - RELAYSישראל2520Eitan Herzelאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
EitanLangerISRAMAN 113 - RELAYSישראל2565איתן לנגראישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
EladMocsaryISRAMAN 113 - RELAYSישראל2542אלעד מוצריאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
EladRotISRAMAN 113 - RELAYSישראל2620עמוס פםאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
eldadyaakobiISRAMAN 113 - RELAYSישראל2623אסנת לבציון-קורחאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
ElenaHulyISRAMAN 113 - RELAYSישראלRun2tri2563ציגי אבניאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
elicohenISRAMAN 113 - RELAYSישראל2557ציון כהןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
EliKazhdanISRAMAN 113 - RELAYSישראל2576Allison Pollockאישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא התקבלו קבציםאופניים
EliSherfISRAMAN 113 - RELAYSישראל2609Tomer Sternאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
EliranBen SimonISRAMAN 113 - RELAYSישראלאלפא2512אלירן בן סימוןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
EMILAGAEVISRAMAN 226 - RELAYSישראל467דרור וג'ימהאישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא נדרשריצה
EmmaVollandsISRAMAN 113 - RELAYSישראל2580Jack HortonMedical Test: תקין, Insurance: תקיןSwim
EranArgamanISRAMAN 226 - RELAYS - שני ענפיםישראלGolden Tri462Eran Argamanאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה + ריצה
EranGroumiISRAMAN 113 - RELAYSישראל2618רוית ברהוםאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
EranRahavISRAMAN 113 - RELAYSישראלBrave hearts2561אריה קורןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
EranShmaryahuISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2585ערן שמריהואישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
EranSiloniISRAMAN 113 - RELAYSישראלZen מאמנים לחיים2548ערן סילוניאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
ERANTURKENICHISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2588ערן טורקניץאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
EREZAMRANIISRAMAN 113 - RELAYSישראלקליינמנס - עושים ספורט בעמק2501חנן שראלאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
ErikaGreenshpanISRAMAN 113 - RELAYSישראלHOKA2532פלר קמראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
EVYATARRABANISRAMAN 113 - RELAYSישראל2591Hagai Rabanאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
EyalAlmogISRAMAN 113 - RELAYSישראל2521גיל אלמוגאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
EyalChenISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2607איל חןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
EYALTANNEISRAMAN 113 - RELAYSישראלאתגרית עוטף עזה2559ILAN SOFERאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
FionaUngarISRAMAN 113 - RELAYSישראל2516פיונה אונגראישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
FlerKamarISRAMAN 113 - RELAYSישראלעולם המים2532פלר קמראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
GabiWeissmanISRAMAN 226 - RELAYSישראל456דנית סריאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא התקבלו קבציםאופניים
gabrielaben eliyahuISRAMAN 113 - RELAYSישראל2538אסף שמראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
galiatiranISRAMAN 226 - RELAYSישראלZONE3458גליה טירןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
GalitKleinISRAMAN 113 - RELAYSישראלעולם המים2529Yuval Karivאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
GermanZaharevichISRAMAN 113 - RELAYSישראל2510כהן נעםאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
GilAlmogISRAMAN 113 - RELAYSישראל2521גיל אלמוגאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
GilMosheISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראלPipman Team2587Gil Mosheאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים + ריצה
gilolshanskyISRAMAN 113 - RELAYSישראל2621gil olshanskyאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
GilRavivISRAMAN 226 - RELAYSישראל454גיל רביבאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
GiladArgamanISRAMAN 226 - RELAYSישראלGolden Tri464גילעד ארגמןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
GuyBen PoratISRAMAN 113 - RELAYSישראל2537גיא בן פורתאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
GuyDolingerISRAMAN 113 - RELAYSישראלסיידה2508עומרי אייליגאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
Hadar ShaharISRAMAN 113 - RELAYSישראלSolos-TriHard2572אבשלום לויאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
HAGAIRABANISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2591Hagai Rabanאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
HagarBitonISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראלGolden Tri2601הגר ביטוןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה + ריצה
HagayTedgiISRAMAN 113 - RELAYSישראלאלפא2512אלירן בן סימוןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה
HagiPelegISRAMAN 113 - RELAYSישראלרצי רמת הגולן 2585ערן שמריהואישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
HANANSARELISRAMAN 113 - RELAYSישראלמאסטרס רחובות2501חנן שראלאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה
HanayaNachlielISRAMAN 113 - RELAYSישראל2515דורון בן דודאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
HaneenRadiISRAMAN 113 - RELAYSישראלBrave hearts2509חאנין ראדיאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
HedMilayISRAMAN 113 - RELAYSישראל2590הד מילאיאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
hilakerenISRAMAN 113 - RELAYSישראל2549רות פפירובאישור רפואי: לא נדרש, ביטוח: לא נדרששחייה
HILTONMOSSISRAMAN 113 - RELAYSישראל2577ג'ולי צוקרמןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
IDANbekerISRAMAN 113 - RELAYSישראלאתגרית עוטף עזה2543תיקי בקראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
IdanShechterISRAMAN 113 - RELAYSישראל2570יניב שכטראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
IdoAharoniISRAMAN 113 - RELAYSישראל2502סבטלנה מולצ'נובאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
igalshusterISRAMAN 113 - RELAYSישראל2615מאיר לויאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
IlanGrinbergISRAMAN 113 - RELAYSישראלעולם המים2552מאור ירוןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
IlanSoferISRAMAN 113 - RELAYSישראל2559ILAN SOFERאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
IlanUngarISRAMAN 113 - RELAYSישראל2516פיונה אונגראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
IlanVAALANIISRAMAN 226 - RELAYSישראל452אבישג מלחיאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
IlanaKrispinISRAMAN 113 - RELAYSישראלטריאתלון אילתים2524רמי וינקלראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
InessaKuchikISRAMAN 113 - RELAYSישראלPipman Team2518שי פיפמןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
INNASHMIDOVISRAMAN 113 - RELAYSישראלכריש תל אביב2578אינה שמידובאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
irismontanoISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2582איריס מונטאנואישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
IRISSAVRANSKY NAKASHISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראלקליינמנס - עושים ספורט בעמק2602מידד סברנסקיאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + ריצה
IRITSAMSONISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראלDAN4RUN2595אירית סמסוןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה + ריצה
ISAACGURVICHISRAMAN 113 - RELAYSישראל2559ILAN SOFERאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשאופניים
IshaiToledoISRAMAN 113 - RELAYSישראל2564Moshe Efronאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
IshayShaniISRAMAN 113 - RELAYSישראל2616עמיחי ליבנהאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
IsraelPelegISRAMAN 226 - RELAYSישראלFITNESS4451Nira Shakedאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
ItaiKolonimosISRAMAN 113 - RELAYSישראל2550עודד וייסאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
ItamarTzohariISRAMAN 226 - RELAYSישראל457יהל אבניאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה
itaybekerISRAMAN 113 - RELAYSישראלאתגרית עוטף עזה2543תיקי בקראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא תקיןאופניים
ItayGatISRAMAN 113 - RELAYSישראל בית הלוחם ירושלים2500דוד שרמןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
ItayKahanISRAMAN 113 - RELAYSישראל2627Bentzi Kohnאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
ItzikHassonISRAMAN 113 - RELAYSישראל2622עופר אפלאישור רפואי: לא נדרש, ביטוח: לא נדרשאופניים
JackHortonISRAMAN 113 - RELAYSישראל2580Jack Hortonאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןBike
JacobVan BurenISRAMAN 113 - RELAYSUnited States2581Matthew Hoganאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןBike
Johanna Mariade JonghISRAMAN 113 - RELAYSישראל2573Ron Lifshitzאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
JonathanHermoniISRAMAN 113 - RELAYSישראלאתגרית עוטף עזה2604קרן חרמוניאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
JudahSmithISRAMAN 113 - RELAYSישראל2581Matthew HoganMedical Test: תקין, Insurance: תקיןRun
JulieZuckermanISRAMAN 113 - RELAYSישראל2577ג'ולי צוקרמןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשSwim
KerenAvrahamiISRAMAN 113 - RELAYSישראלteamisgav2527אסף אברהמיאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
kerenelnekaveISRAMAN 113 - RELAYSישראלGolden Tri2617טל אדומיאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
kerengelerISRAMAN 113 - RELAYSישראל2549רות פפירובאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
KerenHermoniISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראלאתגרית עוטף עזה2604קרן חרמוניאישור רפואי: לא נדרש, ביטוח: לא נדרששחייה + ריצה
KerenKatzISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראלTRIHARD2619קרן כץאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה + ריצה
KerenZoharISRAMAN 113 - RELAYSישראל2579Yuri Zuevאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
KhalidShananISRAMAN 226 - RELAYSישראל460מאיה מנדלאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
KobiSacharISRAMAN 113 - RELAYSישראלקליינמנס - עושים ספורט בעמק2503אורן אעידןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה
LaviKarmiISRAMAN 113 - RELAYSישראל2505לביא כרמיאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
leemeshISRAMAN 113 - RELAYSישראלכרישי וקנין2569lee meshאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
liatyegerISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראלהמדבשים2592ליאת יגראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה + ריצה
LimorBen YossefISRAMAN 113 - RELAYSישראלPipman Team2514אורית שמריהואישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
LimorHzutISRAMAN 226 - RELAYSישראלGolden Tri464גילעד ארגמןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
LIMORLEVIISRAMAN 113 - RELAYSישראל2608ליאור לביאאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
LiorFrumkesISRAMAN 226 - RELAYSישראלGolden Tri462Eran Argamanאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
LiorKimchiISRAMAN 113 - RELAYSישראל2619קרן כץאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
LIORLAVIISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2608ליאור לביאאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה + ריצה
LIORSHAFRANISRAMAN 113 - RELAYSישראל2536טל גולןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
LioraDrorISRAMAN 113 - RELAYSישראלAdidas Runners Tel Aviv2626ציפי אברהםאישור רפואי: לא נדרש, ביטוח: לא נדרשריצה
LiranShechterISRAMAN 113 - RELAYSCyprus2570יניב שכטראישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
LoliLarbodiereISRAMAN 226 - RELAYSFrance450Rayan Mimifirאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
machmodHamodeISRAMAN 113 - RELAYSישראל2605מחמוד חמודהאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
MALIKLEVYISRAMAN 113 - RELAYSישראלCLUB2262551עדי לויאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
MaorYaronISRAMAN 113 - RELAYSישראל2552מאור ירוןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
marieeliasISRAMAN 113 - RELAYSישראל2538אסף שמראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
MarynaNeemanISRAMAN 113 - RELAYSישראל2544דנית שחףאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
MatanPhilipsonISRAMAN 226 - RELAYSישראל466שליו ברושאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
MatthewHoganISRAMAN 113 - RELAYSישראל2581Matthew Hoganאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה
MattiBrozaISRAMAN 113 - RELAYSישראל2519מתי ברוזהאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
MayaChaiISRAMAN 113 - RELAYSישראלעולם המים2540שרי חן קיפניסאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה
MayaMandelISRAMAN 226 - RELAYSישראלאקוותיקים460מאיה מנדלאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
MEIDADSAVRANSKYISRAMAN 113 - RELAYSישראל2602מידד סברנסקיאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
MeirKochubievskyISRAMAN 113 - RELAYSישראלZONE32620עמוס פםאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
meirlevyISRAMAN 113 - RELAYSישראל2615מאיר לויאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
MeirMergiISRAMAN 226 - RELAYSישראל459אריק בני משהאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
menashehaasISRAMAN 226 - RELAYS - שני ענפיםישראל461נעם הסאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
MERAVHARATIISRAMAN 113 - RELAYSישראל2533מירב הראתיאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
MEYDADLEVIISRAMAN 113 - RELAYSישראל2541יניב איזרדלאופניים
meytalhaimovichISRAMAN 113 - RELAYSישראל2569lee meshאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
MichaTisserISRAMAN 113 - RELAYSישראל2545רועי פוסמניקאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
MichaelKatzenelsonISRAMAN 113 - RELAYSישראלבית הלוחם תל אביב2510כהן נעםאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה
MichaelKishonISRAMAN 113 - RELAYSישראל2545רועי פוסמניקאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
michaelnaimISRAMAN 113 - RELAYSישראל2553יאיר מינץאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
MichalBeckerISRAMAN 113 - RELAYSישראל2576Allison Pollockאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
michalzolbergISRAMAN 226 - RELAYSישראלZONE3458גליה טירןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
MichalleBen NunISRAMAN 113 - RELAYSישראלZen מאמנים לחיים2513מיכל בן נוןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא התקבלו קבציםשחייה
MicheleMichaeliISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2590הד מילאיאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה + ריצה
MikiZaideISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2589‪Michael Zaide‬‏אישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
MirirosenboimISRAMAN 113 - RELAYSישראלמאסטרס רחובות2612יעל זנקואישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
MiriamAlmogISRAMAN 113 - RELAYSישראל2521גיל אלמוגאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
MosheEfronISRAMAN 113 - RELAYSישראל2564Moshe Efronאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
NaamaTwitto ShmuelISRAMAN 113 - RELAYSישראל2508עומרי אייליגאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
NaorInbarISRAMAN 113 - RELAYSישראלMY TEAM2529Yuval Karivאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
NatalieAlzISRAMAN 113 - RELAYSישראל2511נטלי אלזאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
NechemiaLampartISRAMAN 113 - RELAYSישראל2627Bentzi Kohnאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
NevoBenvenistiISRAMAN 113 - RELAYSישראל2506דרור קיסאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
nimrodramISRAMAN 113 - RELAYSישראל2573Ron Lifshitzאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
NiraShakedISRAMAN 226 - RELAYSישראל4fitness451Nira Shakedאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
NivMeyerISRAMAN 113 - RELAYSישראל2593Yaron Baruchאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
NoaZivISRAMAN 113 - RELAYSישראל2504Noa Zviאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
NoamCohenISRAMAN 113 - RELAYSישראל2510כהן נעםאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
noamdanISRAMAN 113 - RELAYSישראלקליינמנס - עושים ספורט בעמק2546Assaf Grinwaldאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
noamhaasISRAMAN 226 - RELAYSישראל461נעם הסאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
NoamHerzelISRAMAN 113 - RELAYSישראל2520Eitan Herzelאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
NoamMarxISRAMAN 113 - RELAYSישראל2535שי שפראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
NogaGuttmann RavivISRAMAN 226 - RELAYSישראלFITNESS4451Nira Shakedאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה
OdedMesnerISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראלרצי קליפר2583עודד מסנראישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
OdedWeissISRAMAN 113 - RELAYSישראל2550עודד וייסאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
OferApelISRAMAN 113 - RELAYSישראל2622עופר אפלאישור רפואי: לא נדרש, ביטוח: לא נדרששחייה
ofirBen AriISRAMAN 226 - RELAYSישראל457יהל אבניאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
OfirCarmelISRAMAN 113 - RELAYSישראלPipman Team2517אביבה לביאאישור רפואי: לא נדרש, ביטוח: לא נדרששחייה
OmerLeviISRAMAN 226 - RELAYSישראל454גיל רביבאישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא התקבלו קבציםאופניים
OmriEiligISRAMAN 113 - RELAYSישראלסיידה2508עומרי אייליגאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
OMRILEV ARIISRAMAN 113 - RELAYSישראלXtrim2567עומרי לב-אריאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
OrDayanISRAMAN 113 - RELAYSישראל2568אור דייןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
ORGOELMANISRAMAN 113 - RELAYSישראלקליינמנס - עושים ספורט בעמק2501חנן שראלאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
OrenAidanISRAMAN 113 - RELAYSישראלללא מועדון2503אורן אעידןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
OrenGolanISRAMAN 113 - RELAYSישראל2552מאור ירוןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
orenherschlagISRAMAN 113 - RELAYS2555ארן הרשלגאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
OriDicksteinISRAMAN 113 - RELAYSישראל2523רן דיקשטייןאישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא נדרששחייה
OritShmaryahuISRAMAN 113 - RELAYSישראל2514אורית שמריהואישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
orlyniagoISRAMAN 113 - RELAYSישראלPipman Team2534אברהם לויאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
OshriPaz TalISRAMAN 113 - RELAYSישראל2512אלירן בן סימוןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
osnatlevtzion korachISRAMAN 113 - RELAYSישראלXtrim2623אסנת לבציון-קורחאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
OzWolfISRAMAN 113 - RELAYSישראל2525טל שכניקאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
PatricioTannerISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2505לביא כרמיאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
PINIGOLANISRAMAN 113 - RELAYSישראלFITNESS42578אינה שמידובאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
PninaGolanISRAMAN 113 - RELAYSישראל2578אינה שמידובאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
RachelMichaelsonISRAMAN 113 - RELAYSישראל2577ג'ולי צוקרמןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
RamiHoltzmanISRAMAN 113 - RELAYSישראלאקוותיקים2509חאנין ראדיאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
RAMIWINKLERISRAMAN 113 - RELAYSישראלטריאתלון אילתים2524רמי וינקלראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
RanDicksteinISRAMAN 113 - RELAYSישראל2523רן דיקשטייןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
RanNagarISRAMAN 113 - RELAYSישראל2565איתן לנגראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
RaniKadoshISRAMAN 226 - RELAYSישראל455Aviv Zvi Mannאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
RaninAbo SharkISRAMAN 113 - RELAYSישראל2511נטלי אלזאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
RavitBarhomISRAMAN 113 - RELAYSישראלTRIHARD2618רוית ברהוםאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
RavitHadad HachamoISRAMAN 113 - RELAYSישראלPipman Team2540שרי חן קיפניסאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
RayanMimifirISRAMAN 226 - RELAYSFrance450Rayan Mimifirאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
refaelfrankISRAMAN 113 - RELAYSישראל2611Amnon Shoshaniאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
RehamMansourISRAMAN 113 - RELAYSישראלאקוותיקים2511נטלי אלזאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
reuttayarISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2594udi farageשחייה + ריצה
RevitalLaviISRAMAN 226 - RELAYSישראל463עמי לביאאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
RobertoEhrlichISRAMAN 113 - RELAYSישראלEilaTeam2524רמי וינקלראישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
RoeiBen PoratISRAMAN 113 - RELAYSישראל2537גיא בן פורתאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
RogerioTeslerISRAMAN 226 - RELAYSBrazil465Rogerio Teslerאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה
RomanZarkhinISRAMAN 113 - RELAYSישראל2556אריאל לופסקיאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
RONGREENFIELDISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראללרוץ עם פיני2610רון גרינפלדאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
RonLifshitzISRAMAN 113 - RELAYSישראל2573Ron Lifshitzאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
RonenAvrahamISRAMAN 226 - RELAYS - שני ענפיםישראל465Rogerio Teslerאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים + ריצה
RonenKluskaISRAMAN 113 - RELAYSישראל2625עמוס קלוסקהאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
RonenSharonISRAMAN 226 - RELAYSישראל456דנית סריאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
RoniKadoshISRAMAN 113 - RELAYSישראל2592ליאת יגראישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
RoniMaromISRAMAN 113 - RELAYSישראל2565איתן לנגראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
RonitHayman striflerISRAMAN 226 - RELAYSישראלZONE3458גליה טירןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה
RonitShechterISRAMAN 113 - RELAYSישראל2547רונית שכטראישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
RonyaWharzagerISRAMAN 113 - RELAYSישראלGolden Tri2550עודד וייסאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
RotemPoranISRAMAN 113 - RELAYSישראל2572אבשלום לויאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
RotemSiloniISRAMAN 113 - RELAYSישראלמכבי שוהם2548ערן סילוניאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
RoyPosmanikISRAMAN 113 - RELAYSישראל2545רועי פוסמניקאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
ruthpapirovISRAMAN 113 - RELAYSישראל2549רות פפירובאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
RUTHSHAHAFISRAMAN 113 - RELAYSישראלמרתא2533מירב הראתיאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
SagiMatzaISRAMAN 113 - RELAYSישראל2542אלעד מוצריאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
sagitazary vieselISRAMAN 113 - RELAYSישראל2612יעל זנקואישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
SamMelnikISRAMAN 113 - RELAYSישראל2525טל שכניקאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
SamuelFlittermanISRAMAN 113 - RELAYSישראלXtrim2567עומרי לב-אריאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשאופניים
SariHen KipnisISRAMAN 113 - RELAYSישראלBeatRun2540שרי חן קיפניסאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
SaritBergISRAMAN 113 - RELAYSישראללרוץ עם פיני2610רון גרינפלדאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
SaritCarmelISRAMAN 113 - RELAYSישראל2519מתי ברוזהאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
SaryLeviISRAMAN 113 - RELAYSישראלteamisgav2527אסף אברהמיאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
shafrirmilmanISRAMAN 113 - RELAYSישראל2536טל גולןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
ShaharKolISRAMAN 113 - RELAYSישראל2586Amnon Kolאישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא נדרשריצה
ShaharMeidanISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2522שחר מידןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
ShaiSheferISRAMAN 113 - RELAYSישראלGolden Tri2535שי שפראישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
ShalevBroshISRAMAN 226 - RELAYSישראל466שליו ברושאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
SharonBen zoharISRAMAN 113 - RELAYSישראל EzeRun2613איתן בן זוהרריצה
SharonElimelechISRAMAN 113 - RELAYSישראלCLUB2262626ציפי אברהםאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
sharongur arieISRAMAN 113 - RELAYSישראלהפ. עמק הירדן2557ציון כהןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה
SharonSheferISRAMAN 113 - RELAYSישראלGolden Tri2535שי שפראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
SharonvardiISRAMAN 113 - RELAYSישראל2554בועז שטייףאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
ShayBadashISRAMAN 113 - RELAYSישראלClub 2262502סבטלנה מולצ'נובאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
shaycohenISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2605מחמוד חמודהאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + אופניים
shaylifschitzISRAMAN 113 - RELAYSישראל2566שי ליפשיץאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
ShayPerelmanISRAMAN 113 - RELAYSישראלPipman Team2517אביבה לביאאישור רפואי: לא נדרש, ביטוח: לא התקבלו קבציםריצה
ShayPipmanISRAMAN 113 - RELAYSישראלPipman Team2518שי פיפמןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
ShellyGotmanISRAMAN 113 - RELAYSישראל2551עדי לויאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
ShirSheftelISRAMAN 113 - RELAYSישראלTEAM500WATT2625עמוס קלוסקהאישור רפואי: תקין, ביטוח: בבדיקהאופניים
ShlomishmilovichISRAMAN 113 - RELAYSישראל2628טל סנוניתאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
ShlomiTubulISRAMAN 113 - RELAYSישראל2628טל סנוניתאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשאופניים
ShlomitHerzISRAMAN 113 - RELAYSישראלBrave hearts2561אריה קורןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
ShlomoRabiISRAMAN 113 - RELAYSישראל בית הלוחם ירושלים2558Yoram Darאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה
ShykeBornsteinISRAMAN 113 - RELAYSישראלבית הלוחם ירושלים2558Yoram Darאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
sigalgoshenISRAMAN 113 - RELAYSישראל2555ארן הרשלגאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
SivanEfraim KadoshISRAMAN 113 - RELAYSישראל2571סיון אפרים קדושאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
sorinlifschitzISRAMAN 113 - RELAYSישראל2566שי ליפשיץאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
SvetlanaMolchanovISRAMAN 113 - RELAYSישראלClub 2262502סבטלנה מולצ'נובאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
taladomiISRAMAN 113 - RELAYSישראלכיבוי אש2617טל אדומיאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
TalAshkenaziISRAMAN 226 - RELAYSישראלמכ. חיפה כרמל455Aviv Zvi Mannאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
talgolanISRAMAN 113 - RELAYSישראל2536טל גולןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
TalKaduriISRAMAN 113 - RELAYSישראל2530טל כדוריאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
TalRockachISRAMAN 113 - RELAYSישראל2530טל כדוריאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
TalShchnikeISRAMAN 113 - RELAYSישראל2525טל שכניקאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
talsnunitISRAMAN 113 - RELAYSישראלאקוותיקים2628טל סנוניתאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
TamarVinerISRAMAN 113 - RELAYSישראל2526יצחק וינראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
TamaraGurevichISRAMAN 113 - RELAYSישראל2532פלר קמראישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
TamiShohamISRAMAN 113 - RELAYSישראלPipman Team2518שי פיפמןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה
TidharMesnerISRAMAN 113 - RELAYSישראלרצי קליפר2583עודד מסנראישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
tikibekerISRAMAN 113 - RELAYSישראלקבוצה אתגרית עוטף עזה2543תיקי בקראישור רפואי: לא נדרש, ביטוח: לא נדרשריצה
TomerGoldshteinISRAMAN 113 - RELAYSRussian Federation2575Alexey Sovetovאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
TomerSiloniISRAMAN 113 - RELAYSישראלתל אביב 1002548ערן סילוניאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
TomerSternISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל2609Tomer Sternאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + ריצה
TommZaideISRAMAN 113 - RELAYSישראל2589‪Michael Zaide‬‏אישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
TsachiBar zeevISRAMAN 113 - RELAYSישראל2530טל כדוריאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
TzachiFeldmanISRAMAN 113 - RELAYSישראל2542אלעד מוצריאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
TzipiAbrahamISRAMAN 113 - RELAYSישראלCLUB2262626ציפי אברהםאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
udifarageISRAMAN 113 - RELAYSישראלTEAM500WATT2594udi farageאופניים
UriMeidanISRAMAN 113 - RELAYSישראל2522שחר מידןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
URIELSAMSONISRAMAN 113 - RELAYSישראל2595אירית סמסוןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
VadimKuchikISRAMAN 113 - RELAYSישראלPipman Team2574ודים קוציקאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
YaelFridlandISRAMAN 113 - RELAYSישראלעולם המים2571סיון אפרים קדושאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
yaelzankoISRAMAN 113 - RELAYSישראל2612יעל זנקואישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
YahelAvniISRAMAN 226 - RELAYSישראל457יהל אבניאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
YairHellerISRAMAN 113 - RELAYSישראל2504Noa Zviאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
YairMintzISRAMAN 113 - RELAYSישראלFree2553יאיר מינץאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
YairOhanaISRAMAN 113 - RELAYSישראל2571סיון אפרים קדושאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
YakovMayaISRAMAN 113 - RELAYSישראלקליינמנס - עושים ספורט בעמק2503אורן אעידןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
YANIVIZARDELISRAMAN 113 - RELAYSישראל2541יניב איזרדלאישור רפואי: לא נדרש, ביטוח: לא נדרשריצה
YanivShechterISRAMAN 113 - RELAYSישראלZONE32570יניב שכטראישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
YarivHadarISRAMAN 113 - RELAYSישראל2534אברהם לויאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
YaronArbellISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראל בית הלוחם ירושלים2624ירון ארבלאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןשחייה + ריצה
YaronBaruchISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראלזנבות לשועלים2593Yaron Baruchאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה + ריצה
YaronBergerISRAMAN 113 - RELAYSישראלRun2tri2563ציגי אבניאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
YehudaLiebleinISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראלסוהו טים2603yehuda liebleinאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה + ריצה
YoadNasISRAMAN 113 - RELAYSישראל2531אסף נסאישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא התקבלו קבציםאופניים
YOAVGABAYISRAMAN 113 - RELAYSישראל2541יניב איזרדלשחייה
YoavMosheISRAMAN 113 - RELAYSישראלPipman Team2587Gil Mosheאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
yonatanolshanskyISRAMAN 113 - RELAYSישראל2621gil olshanskyאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
YoramAharonISRAMAN 113 - RELAYSישראל2564Moshe Efronאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
YoramDarISRAMAN 113 - RELAYSישראל2558Yoram Darאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןריצה
YoramGorsetmanISRAMAN 113 - RELAYSישראל2614Benny Zinnאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
yoseflamdanISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראלאתגרית עוטף עזה2600יוסף למדןאישור רפואי: לא התקבלו קבצים, ביטוח: לא נדרששחייה + ריצה
YossiRavveISRAMAN 113 - RELAYSישראל2544דנית שחףאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
YuriZuevISRAMAN 113 - RELAYSישראל2579Yuri Zuevאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
YuvalHerzelISRAMAN 113 - RELAYSישראל2520Eitan Herzelאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
YuvalKarivISRAMAN 113 - RELAYSישראל2529Yuval Karivאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
yuvalolshanskyISRAMAN 113 - RELAYSישראל2621gil olshanskyאישור רפואי: לא נדרש, ביטוח: לא נדרשריצה
YzhakVinerISRAMAN 113 - RELAYSישראל2526יצחק וינראישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
ZigiAvniISRAMAN 113 - RELAYSישראלAnatomic2563ציגי אבניאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
ZionChenISRAMAN 113 - RELAYSישראל2607איל חןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה
zioncohenISRAMAN 113 - RELAYSישראל4fitness2557ציון כהןאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
ZivDorISRAMAN 113 - RELAYSישראלGolden Tri2603yehuda liebleinאישור רפואי: תקין, ביטוח: תקיןאופניים
ZoePhilipsonISRAMAN 226 - RELAYSישראל466שליו ברושאישור רפואי: לא נדרש, ביטוח: לא נדרששחייה
ZoharGaliliISRAMAN 113 - RELAYSישראלרצים עם אסף לב2568אור דייןאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרששחייה
zvikacohenISRAMAN 113 - RELAYSישראל2553יאיר מינץאישור רפואי: תקין, ביטוח: לא נדרשריצה