רשימת משתתפים בISRAMAN Eilat 2023 - RELAYS

שם פרטישם משפחהמקצהמדינהמועדוןמספר חזה
ADIGAFNIISRAMAN 113 - RELAYSישראללרוץ עם פיני
Eran Siloni ISRAMAN 113 - RELAYSישראל
INNASHMIDOVISRAMAN 113 - RELAYSישראללרוץ עם פיני
Itamar TzohariISRAMAN 226 - RELAYSישראל
liatyegerISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראלהמדבשים
ofirBen AriISRAMAN 226 - RELAYSישראל
PINIGOLANISRAMAN 113 - RELAYSישראלFITNESS4
PninaGolanISRAMAN 113 - RELAYSישראל
RONGREENFIELDISRAMAN 113 - RELAYS - שני ענפיםישראללרוץ עם פיני
RotemSiloniISRAMAN 113 - RELAYSישראלתל אביב 100
RuthBonehISRAMAN 113 - RELAYSישראלהמדבשים
TomerSiloniISRAMAN 113 - RELAYSישראלתל אביב 100
YahelAvniISRAMAN 226 - RELAYSישראל