רשימת משתתפים בInternational Red Sea SwimCup 2021

שם פרטישם משפחהמקצהמדינהמועדוןמספר חזה
הילהאריאס4.5 ק"מישראלTRIMORE
ניראשד4.5 ק"מישראל
אורןהרמן1.5 ק"מישראלעמק האושר-יזרעאל
ליעדמרקוס1.5 ק"מישראל