רשימת משתתפים במרוץ רמלה 2021 - 5.11.2021

שם פרטישם משפחהמקצהמדינהמועדוןמספר חזה
רעותארקין10 ק"מ תחרותיישראל
שקדשחם10 ק"מ תחרותיישראל
אדירשחם10 ק"מ תחרותיישראל
איובזלקה5 ק"מ תחרותי
בועזבילדורי10 ק"מ תחרותיישראלאיחוד הצלה
שנילבני5 ק"מ תחרותיישראל
שלוםחנוך300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)Åland Islandsאופקים
עומרילב-ארי5 ק"מ תחרותיישראלXtrim
אנהאורונבייב10 ק"מ תחרותיישראל
גלמנגד1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
איתיאבידור1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
אוראבידור1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
אורןאבידור2 ק"מ עממיישראל
מיטלאבידור2 ק"מ עממיישראל
שיכהן5 ק"מ תחרותיישראל
אמירשהרבני10 ק"מ תחרותיישראל
אליסבספלוב2 ק"מ עממיישראל
יוריבספלוב2 ק"מ עממיישראל
גילימייזל10 ק"מ תחרותיישראל
אדירששון5 ק"מ תחרותיישראל
יואבחג'בי5 ק"מ תחרותיישראל
שלוחזן300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
בניחכים5 ק"מ תחרותיישראל
עפרהבר מימון5 ק"מ תחרותיישראל
עינבשכטר5 ק"מ תחרותיישראל
גילגל10 ק"מ תחרותיישראל
מלאכיאהרון2 ק"מ עממיישראל
אליהאהרון2 ק"מ עממיישראל
דודאהרון2 ק"מ עממיישראל
גפןאהרון1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
יוסיאליהו10 ק"מ תחרותיישראל
לבניקולין10 ק"מ תחרותיישראל
יואלגאל-דור10 ק"מ תחרותיישראל
ורדיתסרוסי2 ק"מ עממיישראל
בןסרוסי2 ק"מ עממיישראל
אוריסרוסי2 ק"מ עממיישראל
אולגלויטס10 ק"מ תחרותיישראל
אירנהלויטס5 ק"מ תחרותיישראל
טלהוןאמארה10 ק"מ תחרותיאליצור לוד
אלכסשפושניקוב10 ק"מ תחרותיישראל
מאיהם1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
נועםדאבוש2 ק"מ עממיישראל
נהוראידאבוש2 ק"מ עממיישראל
ניסיםדאבוש‬‎10 ק"מ תחרותיישראל
‫מנדיחלילי‬‎10 ק"מ תחרותיישראל
שיראל שרהקקורייב2 ק"מ עממיישראל
אביאל אברהםקקורייב2 ק"מ עממיישראל
איתןקקורייב300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
מקוננטגטהון10 ק"מ תחרותיישראל
שחרפרדה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
מתןפרדה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
הודייהפרדה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
אלעדלנג10 ק"מ תחרותיישראל
עומריטרדונסקי2 ק"מ עממיישראל
איילהטרדונסקי2 ק"מ עממיישראל
בת-אלבן-ישי טרדונסקי2 ק"מ עממיישראל
סלוצקיולד10 ק"מ תחרותיישראל
נתןבאליק5 ק"מ תחרותיישראל
נאורבליסיה5 ק"מ תחרותיישראל
יוסיגזאל5 ק"מ תחרותיישראל
אודיכהן2 ק"מ עממיישראל
יסמיןכהן2 ק"מ עממיישראל
נועםכהן2 ק"מ עממיישראל
עופריכהן2 ק"מ עממיישראל
אליאוריפת2 ק"מ עממיישראל
הדסממרוד300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
אוריממרוד300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
איתיאסייג300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
אתיאמר אסייג300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
רועימונק5 ק"מ תחרותיישראל
ענתבן טוב2 ק"מ עממיישראל
ענתיופי5 ק"מ תחרותיישראל
אדםאבו ריזק5 ק"מ תחרותיישראל
אנבלפנחס2 ק"מ עממיישראל
אסתיעמית2 ק"מ עממיישראל
עומרילוי5 ק"מ תחרותיישראל
מיטלכהן10 ק"מ תחרותיישראל
יעלגרוס5 ק"מ תחרותיישראל
סוזןבאוך5 ק"מ תחרותיישראל
יהונתןנתן2 ק"מ עממיישראל
עדינתן2 ק"מ עממיישראל
הדילאלעגו5 ק"מ תחרותיישראל
רותםלהב5 ק"מ תחרותיישראל
שמואלפז5 ק"מ תחרותי
עידומנדרקר10 ק"מ תחרותיישראל
משהקלוקובסקי5 ק"מ תחרותיישראל
אושרשפורקר5 ק"מ תחרותיישראל
אוטרג'יבגשוילי5 ק"מ תחרותיישראל
הילהקופיטמן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
איתןקופיטמן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
אריאלקופיטמן1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
שחרבנר5 ק"מ תחרותיישראל
אביתורג'מן2 ק"מ עממיישראל
פאניקלברינו5 ק"מ תחרותיישראל
חןניניו5 ק"מ תחרותיישראל
דניאלתורג'מן2 ק"מ עממיישראל
מעייןאלקלעי2 ק"מ עממיישראל
הילהקסלסי10 ק"מ תחרותיישראל
עוזאהוד2 ק"מ עממיישראל
אריאלאהוד2 ק"מ עממיישראל
איתןטרבלסי2 ק"מ עממיישראל
קוביאלקלעי2 ק"מ עממיישראל
עמיסביר10 ק"מ תחרותיישראל
כרמלהדימנט2 ק"מ עממיישראל
אוראלמשילקר5 ק"מ תחרותיישראל
נתנאלמלכא10 ק"מ תחרותיישראל
עומראשכנזי5 ק"מ תחרותיישראל
מיטלכהן5 ק"מ תחרותיישראלרצים עם אבי- באר יעקב
עוזאלותיק10 ק"מ תחרותיישראל
מינהחן בנימין1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
דקלהשגיא2 ק"מ עממיישראל
RonenPeled10 ק"מ תחרותיישראל
מאיהבנימין1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
משהאלמליח10 ק"מ תחרותיישראלBTEAM
אליברוך10 ק"מ תחרותיישראל
מתתיהויעל5 ק"מ תחרותיישראל
תוםגולומב10 ק"מ תחרותיישראל
אורנהשחר2 ק"מ עממיישראל
שירןלוי5 ק"מ תחרותיישראל
ענברלוי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
רויתמקאחל2 ק"מ עממיישראל
עמוסרבן10 ק"מ תחרותיישראל
עידולוי300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
צחאלימלך5 ק"מ תחרותיישראל
מידדדלאל10 ק"מ תחרותיישראל
אלדראוחנה2 ק"מ עממיישראל
איגורסרבניצקי2 ק"מ עממיישראל
נמרודסרבניצקי2 ק"מ עממיישראל
אבירםקופיטקו2 ק"מ עממיישראל
שנטלשמואל10 ק"מ תחרותיישראל
דניאלסרבניצקי2 ק"מ עממיישראל
משהלחמני5 ק"מ תחרותיישראל
גריגוב10 ק"מ תחרותיישראל
אריאלגוב10 ק"מ תחרותיישראל
לאונידגולוד10 ק"מ תחרותיישראל
יריןמתתיהו5 ק"מ תחרותיישראל
יהודהדרור5 ק"מ תחרותי
אבישימצליח5 ק"מ תחרותיישראל
נריהמנחמוב10 ק"מ תחרותיישראל
חייםזרגרי10 ק"מ תחרותיישראל
KHALILAL-FADEL5 ק"מ תחרותיישראל
שירליליאני2 ק"מ עממיישראל
דןזילבר10 ק"מ תחרותיsprinteam
מאיהלוי5 ק"מ תחרותיישראל
מוסאסאבא2 ק"מ עממיישראל
בושרהסאבא5 ק"מ תחרותיישראל
ליהיאליאני2 ק"מ עממיישראל
לביאליאני300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
אבישידביר5 ק"מ תחרותיישראל
EranShriki10 ק"מ תחרותיישראל
רחלילוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
טליהלוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
גילחיון-וולף5 ק"מ תחרותיישראל
ענתוולף5 ק"מ תחרותיישראל
אסישהרבני2 ק"מ עממיישראל
נדיןברקוב5 ק"מ תחרותיישראל
עומריאלאעסם10 ק"מ תחרותיישראל
סיוןלביא5 ק"מ תחרותיישראל
אריאלברעם10 ק"מ תחרותיישראל
שלמהבנישו10 ק"מ תחרותיישראלמינהל הספקה
גליורשבסקי5 ק"מ תחרותיישראל
דנהסמדג'ה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
איתיסמדג'ה1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
דניאלהאלפיה5 ק"מ תחרותיישראל
זיוניסים10 ק"מ תחרותיישראל
שחראלוש5 ק"מ תחרותימ.א. עמק חפר
דניאללביא5 ק"מ תחרותיישראל
נועםגולד10 ק"מ תחרותיישראל
אורןשהרבני2 ק"מ עממיישראל
איתישהרבני2 ק"מ עממיישראל
סיגליתאבילה2 ק"מ עממיישראל
לימוראלוש5 ק"מ תחרותיישראל
עינבדוד2 ק"מ עממיישראל
נועםדוד2 ק"מ עממיישראל
מוטיוודגה10 ק"מ תחרותיישראלקבוצת הריצה של יוחננוף
אסףוודג'ה10 ק"מ תחרותיישראלקבוצת הריצה של יוחננוף
נתימרום10 ק"מ תחרותיישראל
לימורטהר5 ק"מ תחרותיישראל
אלמוגחנוך5 ק"מ תחרותיישראל
ינעלםחנוך10 ק"מ תחרותיישראל
גטהחנוך5 ק"מ תחרותיישראל
נריהוודגה10 ק"מ תחרותיישראלקבוצת הריצה של יוחננוף
איתןמנור5 ק"מ תחרותיישראל
גילנדל10 ק"מ תחרותי
נפתליזילבר10 ק"מ תחרותיישראלליגה - משמר
ליאורגולדהמר להב10 ק"מ תחרותיישראל
אליסלע10 ק"מ תחרותיישראל
אסףלוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
עילאילוי1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
GaryBarnett10 ק"מ תחרותיישראל
ניקולרנתיסי5 ק"מ תחרותיישראל
איילקהלני5 ק"מ תחרותיישראל
פנטהוןסיום5 ק"מ תחרותיישראל
שניאבו2 ק"מ עממיישראל
אופיראבו2 ק"מ עממיישראל
ליאוראבו2 ק"מ עממיישראל
דודאבו2 ק"מ עממיישראל
שירןלוי2 ק"מ עממיישראל
הילילוי2 ק"מ עממיישראל
רומילוי2 ק"מ עממיישראל
אשרלוי2 ק"מ עממיישראל
אוריראסד2 ק"מ עממיישראל
בת-אלארביב5 ק"מ תחרותיישראל
סתיולוי5 ק"מ תחרותיישראל
אבירןגפטר5 ק"מ תחרותיישראל
חייםמור2 ק"מ עממיישראל
ליקהמור2 ק"מ עממיישראל
סלין תמרמור2 ק"מ עממיישראל
שוןמור2 ק"מ עממיישראל
אריאלסרור2 ק"מ עממיישראל
גירייסעבו5 ק"מ תחרותיישראל
מנדיקורזניאק5 ק"מ תחרותיישראל
קרןקדר5 ק"מ תחרותיישראל
יהודהבש10 ק"מ תחרותיישראלAN runners
אלכסנדרקריבופיסק10 ק"מ תחרותיישראל
איתמראוזן10 ק"מ תחרותיישראל
טובהשמנוב5 ק"מ תחרותיישראל
שמואלשמנוב5 ק"מ תחרותיישראל
נוראלפאנוס2 ק"מ עממיישראל
אמירפאנוס2 ק"מ עממיישראל
סנדרהדביט5 ק"מ תחרותיישראל
ג'ורג'דביט5 ק"מ תחרותיישראל
קרולדביט5 ק"מ תחרותיישראל
נועהבורוכוביץ5 ק"מ תחרותיישראל
עמיתנחמה10 ק"מ תחרותי
קוביכהן5 ק"מ תחרותיישראל
דבורהרוקין5 ק"מ תחרותיישראל
אנג'להישי2 ק"מ עממיישראל
קונסטנטיןפולישצ'וק5 ק"מ תחרותיישראל
ניריתטננבאום10 ק"מ תחרותיישראל
גיאקוניק10 ק"מ תחרותיישראל
קרןשלי10 ק"מ תחרותיישראל
יריןאבו סויס2 ק"מ עממיישראל
סלימאןאבו סויס2 ק"מ עממיישראל
לניברמן5 ק"מ תחרותיישראל
מריוושלר5 ק"מ תחרותיישראל
עומרישהרבני2 ק"מ עממיישראל
אלישהרבני2 ק"מ עממיישראל
שבתאיארמא5 ק"מ תחרותיישראל
נועהארמא5 ק"מ תחרותיישראל
דניאלהארמא1 ק"מ עממי - יסודיים\ילדים עם צרכים מיוחדיםישראל
יוסףזלקה2 ק"מ עממיישראל
מיריגל5 ק"מ תחרותיישראל
עופרכהן10 ק"מ תחרותיישראל
חייםרוזן10 ק"מ תחרותיל
טלקדם10 ק"מ תחרותיישראל
נחוםקדם10 ק"מ תחרותיישראל
יהודיתשוורץ10 ק"מ תחרותיישראל
אולגהאוזן5 ק"מ תחרותיישראל
שמעוןמיארה10 ק"מ תחרותיישראל
סיגליתדרורי5 ק"מ תחרותיישראל
אורןבאוך5 ק"מ תחרותיישראל
ליאםשהרבני2 ק"מ עממיישראל
אליהשהרבני2 ק"מ עממיישראל
אילתזרנסט10 ק"מ תחרותיישראל
אריקדימו5 ק"מ תחרותיישראל
עילאיבוכניק2 ק"מ עממיישראל
עוזייערי10 ק"מ תחרותיישראל
אריאלהאופנהים5 ק"מ תחרותיישראל
לובנהאבו עמארה2 ק"מ עממיישראל
מינאאבו עמארה2 ק"מ עממיישראל
נבילאבו עמארה2 ק"מ עממיישראל
יעקובאבו עמארה300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
אמירניזרי10 ק"מ תחרותיישראל
אלברטניזרי5 ק"מ תחרותיישראל
חמדאבו עג'אג'10 ק"מ תחרותיישראל
נהוראיחמו2 ק"מ עממיישראל
רינתלוי10 ק"מ תחרותיישראל
אליאבחמו2 ק"מ עממיישראל
עידןגונן5 ק"מ תחרותיישראל
סיוןאמברם5 ק"מ תחרותיישראל
יוסיאורנשטיין5 ק"מ תחרותיישראל
מרבאורנשטיין5 ק"מ תחרותיישראל
דוידאליעז5 ק"מ תחרותיישראל
מורדכיאליעז5 ק"מ תחרותיישראל
ולרימרק10 ק"מ תחרותיישראל
נאורגל10 ק"מ תחרותי
גנאדיטורובסקי10 ק"מ תחרותיישראל
יוניתטורובסקי10 ק"מ תחרותיישראל
לימור הדרבן ארוש10 ק"מ תחרותיישראל
אליאבבליסיה2 ק"מ עממיישראל
שליובליסיה2 ק"מ עממיישראל
רינתבליסיה2 ק"מ עממיישראל
אליעטיאס10 ק"מ תחרותיישראל
הדרתורגמן5 ק"מ תחרותיישראל
ורדפיליכובסקי סיסיק5 ק"מ תחרותירשות ניירות ערך
דנהשרוני5 ק"מ תחרותיישראל
נופרעזר5 ק"מ תחרותיישראל
ננסיהברה5 ק"מ תחרותיישראל
חליאילוז5 ק"מ תחרותיישראל
‫אשריסחרוב‬‎10 ק"מ תחרותיישראל
יוסףאוביידוב10 ק"מ תחרותיישראל
נאוהזרנסט5 ק"מ תחרותיישראל
תמרזרנסט5 ק"מ תחרותיישראל
סנטיאגוכץ5 ק"מ תחרותיישראל
עדנהכץ5 ק"מ תחרותיישראל
יהושעכץ2 ק"מ עממיישראל
דקלהאפשטין5 ק"מ תחרותיישראל
אהודבהט10 ק"מ תחרותיישראל
אמירלבבי10 ק"מ תחרותיישראל
אמנוןבכר10 ק"מ תחרותיישראל
מורןסימוו5 ק"מ תחרותיישראל
עמנואלקטנוב5 ק"מ תחרותיישראל
מרלןקשיר5 ק"מ תחרותיישראל
שניקוסקס5 ק"מ תחרותיישראל
יצחקאופק5 ק"מ תחרותי
כאמלרחאל5 ק"מ תחרותיישראל
דיאנהרנתיסי2 ק"מ עממיישראל
חןישראלי5 ק"מ תחרותיישראל
דניאלליבשיץ10 ק"מ תחרותיישראל
שיראלימלך5 ק"מ תחרותיישראל
מהרטהברוך רון10 ק"מ תחרותיישראל
מיריחזיזה5 ק"מ תחרותיישראל
GregoriSamsonov10 ק"מ תחרותיישראל
שיאלנקרי10 ק"מ תחרותיישראל
יעקובנרקלייב5 ק"מ תחרותיישראל
דודנרקלייב5 ק"מ תחרותיישראל
שליונרקלייב2 ק"מ עממיישראל
לריסהנרקלייב2 ק"מ עממיישראל
ליאליוחננוב2 ק"מ עממיישראל
ShlomiAbargel10 ק"מ תחרותיישראל
לירוןטננבאום5 ק"מ תחרותיישראל
רןג׳רסי5 ק"מ תחרותיישראל
אביאלסנקר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
אליאבסנקר300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
רפאלאזולאי2 ק"מ עממיישראל
דודשימול10 ק"מ תחרותיישראל
מיכאלוידל5 ק"מ תחרותיישראל
איריתוידל5 ק"מ תחרותיישראל
אלמוגקוסייב10 ק"מ תחרותיישראל
מאירבן ישעיהו10 ק"מ תחרותיישראל
נועםקוסייב2 ק"מ עממיישראל
טובהמיכאלוב2 ק"מ עממיישראל
דניאלהכהן10 ק"מ תחרותיישראל
עילאיסילוני2 ק"מ עממיישראל
יהודהסילוני2 ק"מ עממיישראל
רפיארנון10 ק"מ תחרותיישראל
מורןגולן10 ק"מ תחרותיישראל
תמיבונן5 ק"מ תחרותיישראל
איציקירדאי5 ק"מ תחרותיישראל
שיראלמרדכי10 ק"מ תחרותיישראל
קטלהאלהין5 ק"מ תחרותיישראל
באוךדולב5 ק"מ תחרותיישראל
ברקרגב5 ק"מ תחרותיישראל
יוסי אביב 5 ק"מ תחרותיישראל
ניריתלופטוס5 ק"מ תחרותיישראל
איציקמזרחי10 ק"מ תחרותיישראל
לבונהשמחה5 ק"מ תחרותיישראלרצים עם אבי- באר יעקב
שיהראל5 ק"מ תחרותיישראל
כפיראמורבן5 ק"מ תחרותיישראל
מאיראמורבן5 ק"מ תחרותיישראל
חנהדסטה10 ק"מ תחרותיישראל
גיאמנדלסון10 ק"מ תחרותיישראל
עידומנדלסון10 ק"מ תחרותיישראל
דניאלרומאו10 ק"מ תחרותיישראל פיליפס חיפה
גיאסורדו10 ק"מ תחרותיישראל
טלסידו10 ק"מ תחרותיישראל
אליעזררובין5 ק"מ תחרותיישראל
איתמרשקדי10 ק"מ תחרותיישראל
ערןכץ10 ק"מ תחרותיישראל
ליהשבח5 ק"מ תחרותיישראל
מיכאלהרשקוביץ5 ק"מ תחרותיישראל
דניאלהרשקוביץ5 ק"מ תחרותיישראל
דודסעדי10 ק"מ תחרותיישראל
עופרמור10 ק"מ תחרותיישראל
אורןפלד5 ק"מ תחרותיישראל
שירפאלי5 ק"מ תחרותיישראל
עודדרוזן5 ק"מ תחרותיישראל
אשרפסטרנק5 ק"מ תחרותיישראל
אליאורבשארי10 ק"מ תחרותיישראל
תאירטורוול5 ק"מ תחרותיישראל
אליוטטורוול10 ק"מ תחרותיישראל
עידןסולטן5 ק"מ תחרותיישראל
יהודה מור5 ק"מ תחרותיישראל
מיכאללנדסמן5 ק"מ תחרותיישראל
IsaacKramer10 ק"מ תחרותיישראל
אלעדזוארץ10 ק"מ תחרותיישראל
eyobzelke300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)ישראל
רואןאבו ריזק5 ק"מ תחרותיישראל