רשימת משתתפים במשחה חדרה 16.10.2020 ע"ש יצחק (כושי) אפגין ז"ל

שם פרטישם משפחהמקצהמדינהמועדוןמספר חזה