רשימת משתתפים במשחה PORT2PORT 23.10.2020

שם פרטישם משפחהמקצהמדינהמועדוןמספר חזה
AnanKhierאירוע בדיקהFinland
דניאלסיטרין1.8 ק"מ תחרותי - מסלול קצרישראל
נעםבאואר1.8 ק"מ תחרותי - מסלול קצרישראל
דורוןאקסנפלד4.5 ק"מ תחרותי - מסלול ארוךישראל
SergeyVinogradov4.5 ק"מ תחרותי - מסלול ארוךישראל
JulieShulman4.5 ק"מ תחרותי - מסלול ארוךישראל
אוריזלצר4.5 ק"מ תחרותי - מסלול ארוךישראל
אשרףאלמוגרבי1.8 ק"מ תחרותי - מסלול קצרישראל
בניפורת1.8 ק"מ תחרותי - מסלול קצרישראל
אלכסנדרבורנלי4.5 ק"מ תחרותי - מסלול ארוךישראל
יואבשמלה4.5 ק"מ תחרותי - מסלול ארוךישראל